doen | agenda

locatie Out of Sight

vernissage 23/10/2020, vanaf 18:00

open
vrij–zon, 12:00-18:00

inkom gratis

partners Out of Sight, Stad Antwerpen, Österreichisches Kulturforum, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, dasKULTURforum Antwerpen

23|10|20 tot 31|01|21

Katrin Kamrau – Testreihe V

De tentoonstelling Lemmas focust op de ontwikkeling van de massamedia – van radio tot sociale media – en hun impact op de voorbije eeuw. Uitgaand van de experimentele film Zorns Lemma van Hollis Frampton uit 1970 toont de expo het werk van internationale kunstenaars, waaronder de installatie Testreihe V van de Duitse kunstenares Katrin Kamrau. De tentoonstelling wordt aangevuld met een audiovisuele performance en filmvertoningen.

Katrin Kamrau (°1981) houdt zich in haar werk bezig met processen van beeldcreatie en perceptie in relatie tot het medium fotografie, vooral met het oog op hun politieke en historische rol in de westerse samenleving. Voor haar artistieke praktijk laat ze zich inspireren door theorieën over visuele cultuur, feminisme en sociale wetenschappen, met speciale aandacht voor sociale interacties, machtsstructuren, rolmodellen en netwerken van relaties die zich rond gedrukte foto’s vormen.

In de reeks Testreihe I-VI doet Kamrau onderzoek naar testafbeeldingen op het gebied van fotografische technologie, d.w.z. naar afbeeldingen die achter de afbeeldingen liggen die we zien. Met nagebouwde composities van testafbeeldingen creëert ze interactieve installaties in de tentoonstellingsruimte. Grijskaarten en kleurkaarten liggen klaar, alleen de personen ontbreken. Het staat de bezoekers vrij om deze leegte zelf in te vullen en zowel de positie van model als van fotograaf in te nemen. Op die manier neemt Kamrau ons mee naar de oorspronkelijke opnamesituatie, dwarsboomt de dominante blik en maakt deze niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar. (Vertaald  fragment uit Heimelige Objekte. Oder die Kalibrierung des fotografierenden Blicks van Katja Böhlau in Schneiden – Falten – Kleben van Katrin Kamrau en Eun Lee)

meer info