Wo 01/05/2019

# Barbara Giepner

Barbara ontvangt me in haar appartement in Antwerpen waar een grote vleugelpiano de kamer domineert. Het is ons eindelijk gelukt om elkaar, tussen een repetitie en concert door, te ontmoeten voor een interview over de verbindende kracht van muziek en Antwerpen.

Kan je vertellen waar je bent opgegroeid?
Ik kom uit de buurt van Mönchengladbach, in het gebied van de Nederrijn, vlakbij de Nederlandse grens en dus niet zo heel ver van Antwerpen. Het dorp waar ik ben opgegroeid is klein, maar er staat een bezienswaardige kapel uit de 17de eeuw, genaamd Klein-Jeruzalem. Men heeft geprobeerd om er de geboortegrot en het graf van Jezus na te bouwen.
Ik heb heel mijn kindertijd in het dorp doorgebracht tot ik voor mijn studie vertrokken ben: eerst naar Keulen, daarna naar Parijs en Londen en nu ben ik hier in Antwerpen.

Hoe ben je ertoe gekomen muzikante te worden?
Dat was eerder toevallig. Toen mijn zus naar de kleuterschool zou gaan, was er geen plaats voor haar. Omdat onze ouders haar toch in contact wilden brengen met andere kinderen van haar leeftijd, gingen ze op zoek naar een plek waar dat kon. Ze vonden een muziekschool waar een programma bestond voor de allerjongsten. Mijn zus is er begonnen, mijn broer en ik zijn haar gevolgd. Al gauw speelden we alle drie een instrument. Uiteindelijk hebben we alle drie muziek gestudeerd.

Wat heeft ertoe geleid dat je doet wat je vandaag doet?
Naast mijn opleiding heeft het feit dat ik twee instrumenten heb gestudeerd, piano en altviool, een grote invloed gehad op waar ik vandaag mee bezig ben. Piano was weliswaar mijn eerste instrument, maar omdat het niet zo eenvoudig is om daar op vaste basis je brood mee te verdienen (tenzij je gaat lesgeven), heeft de altviool mijn pad bepaald. Voor altviool is het iets makkelijker om vast aan een orkest verbonden te geraken, en dat is dan ook mijn hoofdberoep.

Zijn er grote verschillen tussen de muziekwereld hier in België en je ervaringen in Duitsland?
Het feit dat Duitsland groter is dan België heeft tot gevolg dat er daar ook meer te beleven valt op het gebied van de klassieke muziek. Er zijn meer hogescholen voor muziek, meer orkesten en Duitsland trekt binnen Europa ook de meeste internationale muzikanten aan, die er vaak na hun studie blijven hangen. Ik denk dat die internationale mix er in België ook wel is, maar alles speelt zich hier op kleinere schaal af.

Hoe ben jij in Antwerpen terecht gekomen?
Ik heb in verschillende orkesten in verschillende landen gespeeld, maar in Antwerpen kreeg ik een vaste job bij het Antwerp Symphony Orchestra. Dat vond ik aanvankelijk vooral praktisch, omdat ik ook nog aan een strijkkwartet in Parijs verbonden ben en er vanuit Antwerpen een goede en snelle verbinding is. Bovendien zit ik in Antwerpen niet echt ver van mijn ouders. Maar ondanks die praktisch geïnspireerde keuze, werd me al heel snel duidelijk dat ik hier ook graag woon.

Wat betekent het nu voor jou om in Antwerpen te wonen en te werken?
Ergens heb ik het gevoel dat ik, na drukke jaren en veel omzwervingen, in Antwerpen ben thuisgekomen. Het is een plek waar ik me goed voel en waar ik ook kan blijven. Ik heb geluk dat ik dit huis heb gevonden, omdat het een fijne plek is om te wonen en mijn buren het fijn vinden als ik repeteer. Wat ik aan Antwerpen zelf leuk vind, is dat het een overzichtelijke stad is en ik er geen auto nodig heb. Verder is Antwerpen, ondanks het feit dat de stad relatief klein is, toch zeer dynamisch.

Waar neem je je vrienden of bezoekers mee naartoe in Antwerpen?
Hoewel er veel interessante plekken én evenementen in Antwerpen zijn, is het vaak voldoende om gewoon door de stad te dwalen. Ik vind het leuk om te zien dat de mensen hier over het algemeen van het leven proberen te genieten. Die levensvreugde en nieuwsgierigheid zou ik missen als ik hier weg zou gaan. Als ik concrete plekken moet noemen, dan denk ik aan het museum Plantijn-Moretus en het Vleeshuis. Maar ook het modekwartier is een buurt waar het goed vertoeven is. Door de vele invloeden en mensen die van buitenaf in deze stad samenkomen, blijft de stad in beweging en dat maakt haar interessant.

Welke betekenis heeft de klassieke muziek voor jou en/of welke betekenis zou ze moeten/kunnen hebben in het algemeen?
Wat mij aan muziek altijd gefascineerd heeft, en dit vat meteen haar betekenis voor mij samen, is dat ze een universele taal is. Muziek verbindt mensen met elkaar. Dat men elkaar door en via de muziek kan begrijpen, zonder dezelfde taal te moeten spreken, vind ik zeer mooi. Daarnaast brengt muziek ook daadwerkelijk mensen van verschillende culturen bij elkaar. Alleen al in het strijkkwartet waar ik deel van uitmaak komen verschillende achtergronden bij elkaar: onze celliste is een Spaanse met Baskische roots en onze beide Franse violisten hebben roots in Martinique en Israël. De meeste orkesten bestaan ook uit een internationaal diverse bezetting en vormen in dit opzicht een goed voorbeeld voor communicatie en begrip tussen verschillende nationaliteiten en culturen.

Vind je dat interculturele contact belangrijk?
Ik denk dat ik me mijn leven niet meer zonder dat zou kunnen voorstellen. Toen ik nog in Duitsland woonde, heb ik momenten gehad waarop ik weg wilde en meer wilde zien van de wereld. Op school greep ik elke gelegenheid aan om nieuwe dingen te zien, nieuwe mensen te ontmoeten. Elke schoolreis, uitwisseling of uitstap heb ik meegedaan. Wat niet uitsluit dat ik misschien ooit terugkeer naar mijn geboortedorp. 
Leven en werken onder verschillende omstandigheden, met mensen uit verschillende culturen, maken dat je je moet openstellen als je ergens wil kunnen aanhaken. In de wereld vandaag, waar verschillende culturen en invloeden steeds meer met elkaar vergroeien, lijkt het me zinvol die openheid ten opzichte van elkaar te blijven zoeken. Alleen zo kunnen we wederzijds  begrip bereiken. 

Moeten we het Antwerp Symphony Orchestra leren kennen?
Ja, natuurlijk! Het Antwerp Symphony Orchestra is een orkest met een ongelofelijke dynamiek. Nog los van het niveau spelen de meeste muzikanten met ontzettend veel passie en plezier, en dat is niet voor elk orkest vanzelfsprekend. Ook naar nieuwe muzikanten toe is er een grote openheid. Er heerst, naar mijn mening, een zeer goede verstandhouding, die zich vertaalt in goede uitvoeringen.

Jullie hebben een bijzonder gevarieerd repertorium, wat spreekt jou daarin aan?
Ik vind het interessant en belangrijk dat we verschillende soorten projecten hebben, omdat het daardoor mogelijk is verschillende doelgroepen te bereiken. Tegelijk is het ook belangrijk te kunnen verantwoorden waarom men als orkest bestaat, we krijgen tenslotte financiële steun van de overheid. Zelf vind ik het belangrijk om muziek bij de mensen te brengen.
Hoewel de minder toegankelijke producties uiteraard een fijne uitdaging vormen voor een beroepsmuzikant, werkt het verfrissend om niet altijd voor hetzelfde publiek te moeten spelen. Zo organiseren we naast de traditioneel klassieke concerten ook concerten voor kinderen en specifieke doelgroepen. We brengen bijvoorbeeld muziek in instellingen of bij mensen die niet (meer) in de mogelijkheid verkeren zelf naar de concertzaal te komen. Het is voor een orkest een mooie uitdaging om telkens weer op zoek te gaan naar nieuwe manieren en bezettingen en die ook tot een goede uitvoering te brengen.

Welke momenten binnen het orkest spreken jou het meest aan?
Het gaat vaak om een combinatie van mensen en muziek. Als ik naar mijn favoriete momenten kijk, dan steekt de recente samenwerking met dirigent Lahav Shani er boven uit. Het was fascinerend om te mogen meemaken hoe er van die jonge dirigent al zo veel kunde uitgaat. Hij is momenteel chef-dirigent van het  Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar ik kijk ook uit naar de samenwerking met Elim Chan, die de komende twee jaar als chef-dirigente aan ons orkest verbonden zal zijn.

Welke klassieke muziek draagt je voorkeur weg?
Het is moeilijk een keuze te maken, dus zal ik een aantal componisten noemen van wie ik het werk zeer waardeer. Ik vrees dat mijn Duitse achtergrond nu heel duidelijk zal worden (lacht). De eerste is Bach, die ik vooral bewonder omwille van zijn muzikale veelzijdigheid. Hij beheerst niet alleen veel stijlen, maar heeft ook voor elke gelegenheid en fase van een mensenleven muziek geschreven. Van Beethoven vind ik dat hij alleen maar goede muziek heeft geschreven. En ten slotte is er – natuurlijk – Brahms, met zijn mooie kamermuziek.

Ga je nog vaak zelf nog regelmatig naar een concert?
Dat lukt me niet. Ik speel gemiddeld drie concerten per week en doe daarnaast nog regelmatig opnamewerk. In mijn vrije tijd geef ik er de voorkeur aan met vrienden te sporten die meestal zelf niet met muziek bezig zijn. Dat zorgt voor een mooie balans.
 
Heb je nog muzikale tips?
De komende weken spelen we Tschaikowsky, Brahms, Prokofiev en 'Kortjakje' een inleiding in de klassieke muziek voor de allerkleinsten. Meer tips vind je op onze website.

 

Interview | Kathrin Reynaers
© dasKULTURforum


------


Barbara Giepner empfängt mich in ihrer Antwerpener Wohnung, wo ein großer Flügel den Raum dominiert. Es ist uns endlich – zwischen Probe und Konzert – geglückt, ein Treffen für das Interview zu organisieren, in dem wir uns über die bindende Kraft der Musik und die Stadt Antwerpen unterhalten.


Kannst du mir erzählen, wo du aufgewachsen bist?
Ich komme aus der Gegend von Mönchengladbach, unweit der Grenze zu den Niederlanden, und eigentlich auch nicht sehr weit von Antwerpen. Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist zwar klein, aber es besitzt eine sehenswerte Kapelle aus dem 17. Jahrhundert, Klein-Jerusalem genannt. Sie ist der Versuch, die Grotte, in der Jesus geboren wurde, und sein Grab nachzubauen. Ich habe meine ganze Kindheit in diesem Dorf verbracht, bis ich zum Studieren wegging: zuerst nach Köln, dann nach Paris und London, und jetzt bin ich hier in Antwerpen.

Was hat dich bewogen, Musikerin zu werden?
Das hat sich eher zufällig ergeben. Als meine Schwester in den Kindergarten kommen sollte, gab es dort keinen Platz für sie. Weil aber unsere Eltern fanden, dass sie trotzdem Kontakt zu gleichaltrigen Kindern haben sollte, gingen sie auf die Suche und fanden... eine Musikschule, die ein Programm für die ganz Kleinen anbot. So kam es, dass meine Schwester als erste dort hinging und mein Bruder und ich denselben Weg nahmen. Bald spielten wir alle drei ein Instrument und schlussendlich haben wir auch alle Musik studiert.

Was hat dazu geführt, dass du heute das tust, was du tust?
Abgesehen von meiner Ausbildung, hat die Tatsache, dass ich zwei Instrumente – Klavier und Bratsche – spielen gelernt habe, einen großen Einfluss auf meine heutige Beschäftigung gehabt. Obwohl ich zuerst das Klavierspiel erlernt habe, sich aber mit diesem Instrument nicht so leicht ein Lebensunterhalt verdienen lässt (außer, man würde Klavierstunden geben), hat die Bratsche meinen Weg bestimmt. Als Bratschist findet man eben doch leichter eine Festanstellung in einem Orchester, weshalb ich das Bratschenspiel zu meinem Hauptberuf erklärt habe.

Gibt es große Unterschiede zwischen der Musikwelt hier in Belgien und den Erfahrungen, die du in Deutschland gemacht hast?
Die Tatsache, dass Deutschland ein viel größeres Land als Belgien ist, hat zur Folge, dass sich dort auf dem Gebiet der klassischen Musik auch sehr viel mehr tut. Es gibt einfach mehr Musikhochschulen, mehr Orchester und dann zieht Deutschland international auch die meisten Musiker nach Europa an, von denen viele oft nach Beendigung ihres Studiums dort hängen bleiben. Ich glaube, dass es auch in Belgien diesen internationalen Mix gibt, nur spielt sich alles eben in kleineren Proportionen ab.

Was hat dich nach Antwerpen geführt?
Ich habe in verschiedenen Orchestern und in verschiedenen Ländern gespielt, aber in Antwerpen hat mir das Antwerp Symphony Orchestra einen festen Job angeboten. Anfangs fand ich das vor allem praktisch, weil ich auch noch Mitglied in einem Streichquartett in Paris bin und von Antwerpen aus eine schnelle Verbindung dorthin besteht. Außerdem bin ich nicht weit weg von meinen Eltern. Obwohl meine Entscheidung zunächst eher praktisch motiviert war, wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich auch sehr gern hier wohne.

Was bedeutet es für dich, in Antwerpen zu wohnen und zu arbeiten?
Irgendwie habe ich nach stressigen Jahren und viel Herumreisen das Gefühl, dass ich in Antwerpen zuhause angekommen bin. Es ist ein Ort, an dem ich mich wohl fühle und wo ich auch länger verweilen kann. Ich habe Glück gehabt, dieses Haus zu finden, in dem es sich angenehm lebt und wo meine Nachbarn es mögen, wenn ich Musik mache. Was mir persönlich an Antwerpen gefällt, ist, dass es eine übersichtliche Stadt ist, in der ich kein Auto brauche. Außerdem ist Antwerpen trotz seiner relativ kleinen Größe dennoch sehr dynamisch.

Wohin in Antwerpen führst du Freunde oder Besucher?
Obschon es viele interessante Ecken und Veranstaltungen in Antwerpen gibt, begnügen wir uns oft damit, durch die Stadt zu schlendern. Ich finde es schön, wie die Menschen hier im Allgemeinen einfach bemüht sind, das Leben zu genießen. Sollte ich einmal wegziehen, so würde ich die hier herrschende Lebensfreude und Aufgeschlossenheit vermissen. Wenn ich jetzt aber eine ganz konkrete Adresse nennen muss, dann denke ich an das Plantijn-Moretus-Museum und das Vleeshuis (Fleischhaus). Aber auch das Modeviertel ist eine nette Gegend, in der ich mich gern aufhalte. Dadurch, dass die Stadt so zahlreichen Einflüssen unterliegt und hier viele Menschen von auswärts zusammenkommen, bleibt sie in stetem Wandel und genau das macht sie interessant.

Welche Bedeutung hat die klassische Musik für Dich und welche Bedeutung sollte bzw. müsste ihr ganz allgemein beigemessen werden?
Was mich schon immer an der Musik fasziniert hat – und damit fasse ich auch gleich ihre Bedeutung zusammen –, ist die Tatsache, dass sie eine Universalsprache ist. Musik verbindet Menschen. Einander durch Musik und mit ihrer Hilfe zu verstehen, ohne dass man die gleiche Sprache spricht, ist, finde ich, eine wunderschöne Sache.
Und Musik vereint tatsächlich Menschen aus verschiedenen Kulturen: so ist unsere Cellistin Spanierin mit baskischen Wurzeln und unsere beiden französischen Geiger haben ihre Wurzeln auf Martinique und in Israel. Die meisten Orchester haben eine kunterbunte, internationale Besetzung und geben in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel für Kommunikation und Verständnis von verschiedenen Nationalitäten und Kulturen untereinander.

Findest Du, dass der interkulturelle Kontakt etwas Wichtiges ist?
Ich glaube, ich könnte mir ein Leben ohne interkulturelle Begegnungen gar nicht vorstellen. Als ich noch in Deutschland wohnte, gab es Momente, wo ich weg und mehr von der Welt sehen wollte. In der Schule habe ich jede Gelegenheit ergriffen, neue Dinge anzuschauen, neue Menschen kennenzulernen. Jede Klassenfahrt, jeden Austausch oder Ausflug habe ich mitgemacht.
Unter verschiedenen Umständen und unter Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu leben und zu arbeiten bedeutet, dass man sich öffnen muss, wenn man Anschluss haben möchte. In der heutigen Welt, in der verschiedene Kulturen und Einflüsse mehr und mehr miteinander verwachsen, erscheint es mir sinnvoll, anderen gegenüber immer wieder offen zu sein. Nur so können wir es schaffen, einander zu verstehen. Was aber nicht ausschließt, dass ich vielleicht doch irgendwann einmal an meinen Geburtsort, in mein Dorf zurückkehre...

Sollten wir das Antwerp Symphony Orchestra näher kennenlernen?
Ja, natürlich! Das Antwerp Symphony Orchestra ist ein Orchester mit einer unglaublichen Dynamik. Abgesehen von ihrem hohen Niveau spielen die meisten Musiker mit riesengroßer Leidenschaft und Freude, was nicht für jedes Orchester selbstverständlich ist. Neue Mitglieder nimmt das Orchester auch sehr offen auf. Meiner Meinung nach herrscht da ein sehr gutes Arbeitsklima, was sich an den guten Interpretationen deutlich bemerkbar macht.

Das Repertoire ist ausnehmend vielseitig. Was spricht Dich daran besonders an?
Ich finde es interessant und wichtig, dass wir verschiedene Arten von Projekten haben, weil wir dadurch unterschiedliche Zielgruppen erreichen können. Gleichzeitig ist es aber auch für das Orchester wichtig, seine Existenz verantworten zu können, denn schließlich werden wir von der Regierung finanziell unterstützt. Mir persönlich ist es auch wichtig, meinen Mitmenschen die Musik nahezubringen.
Obwohl weniger zugängliche Produktionen für einen Berufsmusiker zwangsläufig eine ordentliche Herausforderung darstellen, ist es doch immer wieder erfrischend, nicht vor ein- und demselben Publikum spielen zu müssen. Wir organisieren neben den traditionell-klassischen Konzerten zum Beispiel auch Konzerte für Kinder, oder wir tragen die Musik in Einrichtungen oder zu Menschen, die nicht (mehr) in der Lage sind, eigenständig zum Konzertsaal zu kommen. So begibt sich das Orchester immer wieder neu auf die Suche nach neuen Möglichkeiten und Instrumentalbesetzungen, die sie dann auch bis zu einer gelungenen Aufführung bringt.

Welche Momente im Orchester gefallen Dir am besten?
Oft ist es eine Kombination von Menschen und Musik. Zu meinen absoluten Lieblingsmomenten zählt unsere kürzlich erfolgte Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Lahav Shani. Es war faszinierend, miterleben zu können, wieviel Wissen ein so junger Dirigent ausstrahlt; zurzeit ist er der Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters von Rotterdam. Aber ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Elim Chan, die sich für die nächsten zwei Jahre als Chefdirigentin an unser Orchester bindet.

Welcher klassischen Musik gilt Deine absolute Vorliebe?
Es fällt mir schwer, eine Wahl zu treffen, also werde ich zwei Komponisten nennen, deren Werk ich besonders schätze. Ich fürchte, hier tritt meine deutsche Herkunft deutlich zutage (lacht). Der erste ist Bach, den ich vor allem wegen seiner musikalischen Vielseitigkeit bewundere. Er beherrscht nicht nur viele Stile, sondern hat für jede Gelegenheit und jeden Lebensabschnitt etwas komponiert. Von Beethoven finde ich, dass er rundweg nur gute Musik geschrieben hat. Und schließlich ist da – natürlich! – auch Brahms mit seiner schönen Kammermusik.

Gehst Du selbst noch regelmäßig ins Konzert?
Das schaffe ich nicht. Ich spiele im Durchschnitt bei drei Konzertauftritten in der Woche mit, daneben mache ich noch regelmäßig Aufnahmen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten damit, dass ich mit Freunden Sport treibe, die selbst keine Musiker sind – das sorgt für einen guten Ausgleich.

Hast Du noch ein paar Musiktipps für uns?
In den nächsten Wochen spielen wir Tschaikowsky, Brahms, Prokofjew und auch ‘Kortjakje‘, eine Einführung in die klassische Musik für die Allerkleinsten. Mehr Tipps gibt es auf unserer Webseite.


Interview | Kathrin Reynaers
Übersetzung | Sandra Károlyi

© dasKULTURforum

*altvioliste bij Antwerp Symphony Orchestra e.a.
*geboren in de buurt van Mönchengladbach

*woont in Antwerpen

*Bratschistin am Antwerp Symphony Orchestra e.a.
*geboren bei Mönchengladbach
*wohnhaft in Antwerpen