Vr 01/02/2019

# Patrick Stevens

[deutschsprachige Fassung unten]

Een groot deel van het jaar vind je Patrick terug op podia in Berlijn en andere Duitse steden, Moskou en pas nog in Libanon. Nu is hij net even in België. We ontmoeten elkaar op het zonnige terras van het koetshuis van het kasteel van Cortewalle in Beveren.

Wat is jouw link met Duitsland en de Duitse cultuur?
Mijn moeder komt uit Melsungen bij Kassel en hoewel ik zelf nooit in Duitsland heb gewoond, breng ik er al heel mijn leven veel tijd door. Ik denk dat ik tegenwoordig makkelijk twee maanden per jaar in Duitsland ben voor mijn werk. Mijn moedertaal is Duits en als kind ben ik in de Duitse – vooral populaire – cultuur geïntroduceerd door tv-programma’s als Neues aus Uhlenbusch en Die Sendung mit der Maus. Als tiener leerde ik via nichten en neven fenomenen als Kraftwerk en die Deutsch-amerikanische Freundschaft kennen. Dat heeft mij als persoon geprägt [een stempel op mij gedrukt, nvdr].

In hoeverre identificeer jij je met de Duitse nationaliteit?
Ik voel me erg Duits. Dat gevoel heeft niets te maken met de vlag of de staat, maar wel met de taal die ik niet heb moeten leren, maar die zoals elke moedertaal gewoon deel van mij uitmaakt. En dan is er natuurlijk het culturele landschap van voornamelijk het naoorlogse Duitsland, dat mij sterk fascineert omdat er een duister randje aan zit dat ik probeer te doorgronden.

Wat bedoel je met dat duistere randje?
Het heeft enerzijds te maken met het oorlogsverleden van Duitsland en de invloed ervan op de generaties van mijn grootouders en ouders en via hun verhalen of net stilzwijgen ook op mijn generatie. Algemener heeft het wellicht ook te maken met de dieperliggende tegenstelling tussen het 18de-eeuwse Bildungsideal dat kennis en zelfontplooiing promootte, en de Romantiek die de duistere kant van die gerichtheid op het ‘ik’ naar boven bracht. Denk maar aan Die Leiden des jungen Werthers van Goethe, de gedichten van Georg Trakl of de muziek van Richard Wagner. Ik zie dat zelfs doorsijpelen in de Duitse populaire cultuur van vandaag, bijvoorbeeld in teksten van rapper Yasha Conen. Wat me fascineert zijn dus enerzijds de cultuurproducten zelf en hoe die evolueren, maar anderzijds ook hoe de Duitse cultuur, in de brede zin van het woord, samenhangt met de Duitse politiek.

Kan je dat verder uitleggen?
Het politieke establishment dat na WO II aan de macht kwam – en vooral bestond uit mensen die de oorlog wisten te overleven en de juiste postjes wisten te pakken – zorgde misschien wel voor stabiliteit, maar ging tegelijkertijd de confrontatie met het oorlogsverleden uit de weg – niet in het minst omdat een deel van hen aandeel had in de vernietigingsindustrie van het Derde Rijk. Op politiek vlak resulteerde het protest uit 1968 daardoor zelfs in terreur tijdens de Deutscher Herbst. Maar ook in de jaren ’70 en ’80 heeft dit alles bijgedragen tot een zekere radicaliteit binnen de kunsten en het culturele landschap. De destructieve output van een groep als Einstürzende Neubauten en de figuur Blixa Bargeld destijds zijn hiervan, in mijn ogen, een  mooi voorbeeld.
Daarenboven bestaat het Duitsland van vandaag nog altijd voor een stuk uit twee Duitslanden, die op zoek zijn naar een nieuw gemeenschappelijk perspectief. Vrienden van me die in de voormalige DDR wonen, ervaren een enorm mentaliteitsverschil in hoe er in het voormalige West- en Oost-Duitsland naar dat herenigde Duitsland wordt gekeken. Dit verklaart wellicht de ruimte voor partijen als de AfD die een simplistisch maar eenduidig perspectief naar voren brengen. In de recente gebeurtenissen in Chemnitz zie ik tekenen van hoe dit soort populisme kan leiden tot een fenomeen waarbij een brede laag van de bevolking plots zij aan zij staat met regelrechte neonazi’s. Tegelijkertijd zie je dat er in het voormalige Oost-Duitsland, bijvoorbeeld in Leipzig, op cultureel vlak grote stappen worden gezet en een positief verhaal ontstaat. En gelukkig klinken er ook vanuit Berlijn kritische en luide stemmen van verzet. Samengevat vind ik dat Duitsland nog steeds herstelt van het verleden en politiek nog steeds niet helemaal volwassen is. 

Nochtans is de perceptie vandaag dat Duitsland dominant is?
Dat beeld is volgens mij ten eerste ontstaan door de naoorlogse economische boom die West-Duitsland in een razendsnel tempo van puinhoop tot industriële welvaartsstaat katapulteerde.
Ten tweede, en meer recent, lijkt het misschien alsof Duitsland zich moreel boven de rest van Europa heeft trachten te zetten, onder meer door Merkels uitspraak “Wir schaffen das!” Maar je kan je toch ook de bedenking maken of Merkel, net vanuit het politieke en oorlogsverleden van Duitsland, en vanuit haar christelijke achtergrond, iets anders had kunnen zeggen. Ik ben geen aanhanger van Merkel of de CDU, maar politiek gezien lijkt me de zorg om de medemens die daaruit spreekt – in een Europa waar de anti-migratieretoriek steeds luider klinkt – niet onbelangrijk.
Ten derde, heel specifiek wat de relatie België-Duitsland betreft, voel ik nog steeds een culturele muur tussen de beide landen, die vooral te maken heeft met een gebrekkige kennis van wat het Duitsland van vandaag is en te bieden heeft. In Vlaamse media wordt Duitsland vaak eenzijdig of negatief geframed, terwijl het cultureel veel te bieden heeft. Je ziet trouwens dat er vanuit heel Europa massaal en graag op citytrip wordt gegaan naar steden als Berlijn. Nu is Berlijn uiteraard héél wat anders dan pakweg het Zwarte Woud of Beieren, maar het is uiteindelijk toch ook Duitsland, wat men niet altijd lijkt te beseffen.

Kan je zeggen wat voor jou typisch Duits is en wat je hier in België in die zin soms mist?
Ik vind de stevige debatcultuur in Duitsland wel typisch en merk dat men hier in België terughoudender is om dingen aan de kaak te stellen en bang is dat daardoor conflict ontstaat. Tegelijkertijd zie ik het debat in Duitsland steeds vaker omslaan in een argumentatieslag waar logiciteit hoogtij viert. Interessant is in dat opzicht de blog van Ronja von Rönne, een jonge Berlijnse schrijfster die steeds weer benadrukt hoe belangrijk het debat is, dat het er niet om gaat om zomaar een mening te hebben, maar dat je ook echt de dialoog moet willen aangaan. Hannah Arendt is in dat opzicht nog steeds actueel: tegen de stroom in, op zoek naar redenen en oorzaken van fenomenen, gebeurtenissen, feiten. Ik mis dat soort van ‘intellectuele durf’ toch vaak in België.

Wat betekent meertaligheid voor jou?
Ik denk dat meertaligheid altijd een meerwaarde is, of het nu om Duits, Arabisch of een andere taal gaat naast het Nederlands. Helaas heb ik mijn eigen zoon niet tweetalig opgevoed. Nu hij in zijn tienerjaren is en op zoek is naar zijn identiteit, merk ik dat hij zich ook met zijn Duitse roots wil identificeren en het jammer vindt dat hij geen Duits spreekt. Zelf leer ik ook niet makkelijk een nieuwe taal, maar gelukkig heb ik het Duits gewoon meegekregen, wat het venster op de wereld toch meteen vergroot. Ik moet wel moeite doen om het te ‘onderhouden’, want toen ik door omstandigheden een tijdje niet meer in Duitsland was geweest, raakte ik niet meer makkelijk uit mijn woorden. Ik heb toen beslist om zoveel mogelijk Duits te lezen en te beluisteren, wat in het geval van Hannah Arendt bijvoorbeeld niet zo eenvoudig is (lacht).

Heb je verder nog culturele tips? Boeken, muziek die we moeten lezen, beluisteren, plekken in Berlijn?
Er zijn massa’s geweldige Duitse muziek, maar ik blijf vooral Blixa Bargeld aanraden. Vooral zijn Brecht- en Goethe-interpretaties die je makkelijk online kan terugvinden, zijn zeer mooi. Bovendien is Bargeld iemand die nog steeds blijft verrassen. Wie graag wil kennismaken met de meest verfrissende wind binnen de nieuwe elektronische dansmuziek, raad ik alles van het Berlijnse Aufnahme+Wiedergabe label aan.
Wat Berlijn betreft, geef ik graag wat minder courante club tips – not for the faint-hearted! Zo vindt er in de Kit Kat Club, vlakbij het gekende Tresor, een paar keer per jaar een Gegen-nacht plaats waarop telkens een bonte mix van muzikanten, hedonisten, kunstenaars en wie maar wil samenkomt telkens rond een ander thema. Voor mij is dat Berlijn op zijn best: open, radicaal, eigenzinnig en grensverleggend.
Tegelijkertijd denk ik dat een bezoek aan Berlijn, naast de hippe koffiebars en winkels, ook minstens een bezoek aan de Gedenkstätte Deutscher Widerstand moet bevatten. Als je Duitsland en zijn cultuur echt wil leren kennen en je begint in Berlijn, lijkt me dat een must.

RONJA VON RÖNNE
http://sudelheft.blogspot.com/BLIXA BARGELD
http://blixa-bargeld.com/de/blixa-bargeld-offizielle-seite/

AUFNAHME+WIEDERGABE
http://www.aufnahmeundwiedergabe.de/

GEGEN BERLIN
http://gegenberlin.com/about-us/

GEDENKSTÄTTE DEUTSCHER WIDERSTAND
https://www.gdw-berlin.de

Die meiste Zeit eines Jahres ist Patrick auf den Bühnen Berlins und anderer deutscher Städte, in Moskau und letztlich noch im Libanon anzutreffen. Jetzt aber ist er gerade mal in Belgien und so plaudern wir auf der sonnenbeschienenen Terrasse des Kutscherhauses von Schloss Cortewalle in Beveren.

Was verbindet dich mit Deutschland und der deutschen Kultur?
Meine Mutter stammt aus Melsungen bei Kassel und obwohl ich selbst niemals in Deutschland gewohnt habe, verbringe ich doch seit jeher sehr viel Zeit dort. Ich denke, ich bin derzeit locker zwei Monate im Jahr beruflich in Deutschland. Meine Muttersprache ist Deutsch und als Kind wurde ich dank TV-Sendungen wie Neues aus Uhlenbusch und Die Sendung mit der Maus mit der – vor allem populären – deutschen Kultur vertraut gemacht. Als Teenager habe ich über Cousinen und Cousins phänomenale Erscheinungen wie Kraftwerk und Deutsch-Amerikanische Freundschaft kennengelernt. Diese Musikbands haben mich geprägt.

Inwieweit identifizierst du dich mit der deutschen Nationalität?
Ich fühle mich ziemlich deutsch. Das hat nichts mit der Flagge oder dem Staat zu tun, sondern eher mit der Sprache, die ich nicht lernen musste, sondern die ganz natürlich – wie das eben für eine Muttersprache ist – ein Teil von mir ist. Außerdem ist da natürlich auch die Kulturlandschaft, hauptsächlich des Nachkriegsdeutschlands, das mich stark fasziniert, weil es da so etwas wie dunkle Ecken gibt, die ich zu erhellen versuche.

Was verstehst du unter dunklen Ecken?
Das hat einerseits mit der Kriegsvergangenheit Deutschlands zu tun und ihrem Einfluss auf die Generation meiner Großeltern und Eltern, bis - über deren Erzählungen bzw. gerade ihr Schweigen - auf meine Generation. Allgemein betrachtet hat es sicher auch etwas zu tun mit dem tief wurzelnden Kontrast zwischen dem Bildungsideal des 18. Jh., welches Kenntnis und Selbstentfaltung förderte, und der Romantik, die die trübe Seite der Ich-Bezogenheit hervorhob. Man denke hier nur an „Die Leiden des jungen Werther“ von Goethe, an die Gedichte von Georg Trakl oder die Musik von Richard Wagner. Ich sehe diesen Einfluss sogar bis in die heutige deutsche Volkskultur durchsickern, z.B. in Texten des Rappers Yasha Conen. Was ich faszinierend zu betrachten finde, das sind einerseits die Kulturprodukte an sich und wie sie sich entwickeln, und andererseits wie die deutsche Kultur im weitesten Sinne mit der deutschen Politik zusammenhängt.

Kannst du das näher erklären?
Das politische Establishment, das nach dem Zweiten Weltkrieg an die Macht kam – und sich hauptsächlich aus Menschen zusammensetzte, die gekonnt den Krieg zu überleben und die richtigen Pöstchen zu besetzen gewusst hatten –, sorgte vielleicht für Stabilität, ging aber zugleich jeder Konfrontation mit der Kriegsvergangenheit aus dem Weg, nicht zuletzt deshalb, weil ein Teil dieser Leute an der Vernichtungsindustrie des Dritten Reiches beteiligt gewesen war. Auf politischer Ebene artete deshalb der 1968er Protest während der Zeit des Deutschen Herbstes sogar in Terror aus. Aber auch in den siebziger und achtziger Jahren hat dies alles zum Entstehen einer gewissen Radikalität in den Künsten und der Kulturlandschaft beigetragen. Der destruktive Output einer Gruppe wie „Einstürzende Neubauten“ und des Performers „Blixa Bargeld“ sind, denke ich, ein gutes Beispiel dafür.
Darüber hinaus besteht das heutige Deutschland noch immer irgendwie aus zwei deutschen Ländern, die auf der Suche nach einer gemeinsamen Perspektive sind. Freunde von mir, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wohnen, spüren einen riesigen Mentalitätsunterschied in der Art und Weise, wie aus den früheren Landesteilen „West“ und „Ost“ auf das wiedervereinte Deutschland geschaut wird. Das ist möglicherweise eine Erklärung dafür, wie Parteien wie die AfD, die eine simplifizierende, aber deutliche Perspektive präsentieren, sich breit machen konnten. An den jüngsten Vorkommnissen in Chemnitz erkenne ich die Zeichen eines Populismus, der dazu führen kann, dass eine breite Bevölkerungsschicht plötzlich Seite an Seite mit regelrechten Neonazis zu stehen kommt. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass im früheren Osten, z.B. in Leipzig, auf kultureller Ebene große Schritte unternommen werden und dort viel Positives entsteht. Und glücklicherweise erklingen ja auch aus Berlin kritische und hörbare Stimmen des Widerstands. Alles in allem finde ich, dass Deutschland noch dabei ist, sich von seiner Vergangenheit zu erholen und politisch betrachtet noch immer nicht ganz erwachsen ist.

Dennoch herrscht aktuell der Eindruck, Deutschland sei dominant.
Erstens ist dieses Deutschlandbild meines Erachtens in der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Krieg entstanden, als Westdeutschland in einem rasenden Tempo vom Trümmerhaufen zum industriellen Wohlfahrtsstaat mutierte.
Zweitens – der Eindruck ist neueren Datums – mag es vielleicht so aussehen, als stelle sich Deutschland heute moralisch über das restliche Europa, unter anderem wegen des Merkel’schen „Wir schaffen das!“-Spruchs. Andersherum ist es aber auch fraglich, ob Frau Merkel, gerade aufgrund der politischen und kriegsbezogenen Vergangenheit Deutschlands sowie vor ihrem familiären christlichen Hintergrund, überhaupt etwas anderes hätte sagen können. ich bin weder Merkel- oder CDU-Anhänger, aber politisch betrachtet scheint mir die Sorge um den Mitmenschen, die in dem Satz mitschwingt, nicht unbedeutend – gerade in einem Europa wo die Anti-Migrations-Rhetorik immer lauter wird.
Drittens - und das betrifft ganz spezifisch die deutsch-belgischen Beziehungen - kommt es mir immer noch so vor, als stünde eine kulturelle Mauer zwischen beiden Ländern, die vor allem auf eine lückenhafte Kenntnis des heutigen Deutschlands und dessen, was es heute zu bieten hat, zurückzuführen ist. In den flämischen Medien wird Deutschland oft einseitig oder negativ behaftet präsentiert, obwohl es kulturell gesehen so viel zu bieten hat. Was man ja auch daran sieht, dass sich Touristen aus ganz Europa zahlreich und gern zu Citytrips nach deutschen Städten wie Berlin aufmachen. Natürlich ist Berlin eine ganz andere Nummer als etwa der Schwarzwald oder Bayern, aber schlussendlich ist das doch auch Deutschland - was man nicht immer zu begreifen scheint.

Kannst du uns sagen, was deiner Meinung nach typisch deutsch ist und du hier in Belgien manchmal vermisst?
Ich finde die in Deutschland weit verbreitete Diskussionsfreude sehr typisch und merke, dass man sich hier in Belgien aus Angst vor Konflikten beim Anprangern von Missständen zurückhaltender verhält. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Debatten in Deutschland immer öfter in einen Schlagabtausch ausarten, bei dem oftmals die Logizität im Vordergrund steht. Interessant ist in dieser Hinsicht der Blog von Ronja von Rönne, einer jungen Berliner Schriftstellerin, die immer wieder unterstreicht, wie wichtig debattieren ist und dass es nicht darum geht, nur eine Meinung zu haben, sondern dass man sich echt um eine Dialogführung bemühen wollte. Hannah Arendt ist diesbezüglich immer noch aktuell: sich aufmachen, gegen den Strom zu schwimmen; auf der Suche nach Gründen und Ursachen von Phänomenen, Ereignissen, Fakten sein. Es ist diese Art des ‚intellektuellen Wagnisses‘, das ich oft in Belgien vermisse.

Was bedeutet Mehrsprachigkeit für dich? 
Ich finde, dass Mehrsprachigkeit immer einen Mehrwert darstellt, ganz gleich, ob es um Deutsch, Arabisch oder eine andere Sprache neben dem Niederländischen geht. Leider habe ich meinen eigenen Sohn nicht zweisprachig erzogen. Jetzt, wo er als Teenager auf der Suche nach der eigenen Identität ist, merke ich, dass er sich auch mit seinen deutschen Wurzeln identifizieren möchte und es deshalb schade findet, kein Deutsch zu sprechen. Ich selbst tue mich etwas schwer mit dem Erlernen einer neuen Sprache, aber glücklicherweise wurde mir die deutsche Sprache einfach so in die Wiege gelegt, was das Fenster zur Welt doch gleich breiter gestaltet. Allerdings muss ich mich schon ein wenig anstrengen, um mich sprachlich fit zu halten, denn als ich mal aufgrund äußerer Umstände eine Weile nicht mehr nach Deutschland gefahren war fand ich meine Worte nicht mehr ganz so leicht. Ich habe daraufhin beschlossen, so viel wie möglich auf Deutsch zu lesen und anzuhören, was aber z.B. bei Hannah Arendt gar nicht einfach ist (er lacht).

Hast du noch weitere Kulturtipps auf Lager? Bücher, die wir lesen oder Musik, die wir anhören sollten bzw. Orte, die wir in Berlin besuchen sollten?
Es gibt tonnenweise großartige deutsche Musik, aber ich werde vor allem immer wieder Blixa Bargeld empfehlen. Seine Brecht- und Goethe-Interpretationen, die Sie problemlos online finden können, sind wirklich schön. Darüber hinaus ist Bargeld jemand, der immer wieder neu ins Erstaunen versetzen kann. Denjenigen, die die neuesten Trends in der Elektro-Tanzmusik entdecken wollen, möchte ich rundweg das Berliner Label Aufnahme+Wiedergabe empfehlen. Was Berlin betrifft, würde ich als Tipp für ein etwas weniger bekanntes - und nicht für Zartbesaitete bestimmtes! – Nachtlokal den Kit Kat-Club nennen, der ganz in der Nähe des bekannten Tresor liegt und wo geregelt übers Jahr Veranstaltungen zu verschiedenen Themen stattfinden, zu denen sich jeweils ein bunter Mix von Musikern, Hedonisten, Künstlern und Gott weiß wer noch einstellt. Ich finde, dass sich Berlin da von seiner besten Seite zeigt: offen, radikal, eigenwillig und bahnbrechend.
Aber zu einem Berlin-Besuch gehört, finde ich, neben den hippen Kneipen und Shops, unbedingt auch der Gang zur Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Das ist ein absolutes Muss für alle, die Deutschland und seine Kultur wirklich kennenlernen möchten und damit in Berlin beginnen.

Interview | Kathrin Reynaers
Übersetzung | Sandra Károlyi

© dasKULTURforum

 

*producer van het industrial techno project “hypnoskull” e.a.
*cinematograaf voor documentaire en film
*heeft Belgische vader en Duitse moeder

*Produzent u.a. des industriellen Techno-Projekts „hypnoskull”
*Film- und Dokumentarfilm-Regisseur
*hat einen belgischen Vater und eine deutsche Mutter