Zo 01/07/2018

# Patricia Schattmann

[deutsche Fassung unten]

Ik word door een hartelijke Patricia verwelkomd op een koude vrijdagochtend. We nemen plaats in de woonkamer waar de zon warm door de ramen naar binnen schijnt. Het wordt een fijn en lang gesprek over het leven, de liefde en … schoenen.

Kan je iets vertellen over de omgeving waarin je bent opgegroeid?
Ik ben geboren en opgegroeid in de stad Kalkar aan de Neder-Rijn, vlakbij de grens met Nederland. Kalkar is een kleine maar mooie stad die al sinds de late middeleeuwen bestaat, maar vandaag omwille van haar omvang misschien beter als een groot dorp kan worden omschreven. Het is een plek waar iedereen iedereen kent, wat als kind heel veilig en fijn aanvoelde, maar als puber eerder beklemmend werkte. Als jonge studente ging ik vaak naar Nijmegen om meer van de wereld te zien.
Wij woonden in het centrum van Kalkar, boven de schoenenwinkel van mijn ouders. Ik zat als kind vaak op de trap in de winkel en luisterde gefascineerd naar de gesprekken tussen mijn ouders en de klanten. Mijn ouders waren zeer geëngageerde burgers, en dus voelden wij ons allemaal betrokken bij wat er in onze stad gebeurde.

Je bent na de Tweede Wereldoorlog geboren, heb je zelf nog herinneringen aan de naweeën van die oorlog?
Voor mij lag de oorlog in het verleden, maar voor mijn ouders die de oorlog als kind hebben meegemaakt, was hij soms nog sterk aanwezig. Vooral mijn moeder heeft vandaag nog steeds de behoefte om over een aantal traumatische gebeurtenissen te praten.
Toen ik eind jaren zeventig in België kwam wonen, kwam die oorlog plots ook voor mij dichterbij. Ik werd toen voor het eerst geconfronteerd met de perceptie over de oorlog van “buitenaf” en kreeg wel eens negatieve opmerkingen. Dat was best moeilijk omdat ik nog niet goed Nederlands sprak en me dus niet kon verdedigen, maar ook omdat het vaak leek alsof ik me moest verontschuldigen voor wie ik was en waar ik vandaan kwam, terwijl ik de oorlog niet eens zelf had meegemaakt.
Vanuit die ervaring volg ik vandaag met bezorgdheid de vluchtelingenproblematiek. Hoewel ik zelf niet meer als buitenlander wordt benaderd, weet ik goed hoe het voelt om op basis van je afkomst en/of taal negatief te worden bejegend. Het heeft een impact op je identiteit en je zelfvertrouwen en dat heeft natuurlijk zijn gevolgen.

Hoe kwam je in België terecht?
Ik ben altijd door andere landen en culturen gefascineerd geweest, in die zin is het dus niet verwonderlijk dat ik in het buitenland ben terechtgekomen. Mijn man was in de jaren zeventig als Belgisch soldaat in Duitsland gestationeerd. We hadden maar één café in de stad en daar zaten ook de Belgische soldaten tijdens hun vrije avond. Op een dag stond een van mijn beste vrienden met zo’n soldaat te praten en heb ik, nieuwsgierig als ik was, niet getwijfeld om erbij te gaan staan. We zijn toen aan de praat geraakt en uiteindelijk ben ik hem na zijn legerdienst naar België gevolgd.
Oorspronkelijk was ik van plan om verder te studeren omdat ik recht van de schoolbanken kwam. Maar hier werd van ons verwacht dat we direct zouden trouwen, waardoor ik een aantal plannen en verwachtingen moest herzien. Bovendien kwam ik uit een Duitsland dat veel progressiever was dan het verzuilde België. Hierdoor kon ik veel dingen niet plaatsen en vond ik het moeilijk om knopen door te hakken over wat ik bijvoorbeeld nog wilde studeren. Ik liet het leven wat op me afkomen en van sommige dingen heb ik achteraf gezien wel een beetje spijt.

Kan je een voorbeeld van geven van iets waar je later spijt van had? 
Omdat ik in het begin heel onzeker was, greep ik vaak terug naar wat ik kende. Zo ging ik bij een nicht in Duitsland te rade om me te informeren over de opleiding voor kleuterleidster, terwijl ik die opleiding hier in België zou volgen. Toen ik eraan begon, werd ik al gauw geconfronteerd met het feit dat de opleiding hier helemaal anders werd ingevuld. Terwijl ze in Duitsland praktisch en ervaringsgericht was, was ze hier schools en theoretisch. Dat maakte me ongelukkig en ik kon niet begrijpen dat beide opleidingen tot hetzelfde diploma konden leiden. Toen ik zwanger geraakte, was het dan ook geen moeilijke beslissing om mijn opleiding stop te zetten. Later heb ik me dat beklaagd, omdat ik daardoor geen diploma had in een land dat aan diploma’s veel belang hecht. Maar ik heb hier uiteindelijk toch mijn draai gevonden.

Denk je dat het vandaag anders zou zijn, moest je nu pas naar Antwerpen komen?
Ik denk het wel. Er is ondertussen veel veranderd. Ik heb Antwerpen in de jaren tachtig ervaren als zeer blank, zeer Nederlandstalig en nogal conservatief. Vandaag is de stad op veel vlakken anders omdat ze internationaler geworden is. Dat is in mijn ogen een positieve evolutie, al brengt ze zeker ook uitdagingen en problemen met zich mee. De dynamiek die van die internationale mix uitgaat, toont ons dat we ons leven niet ‘eenzijdig’ in de hand hebben en dat het daarom weinig zinvol is om ons krampachtig vast te houden aan wat we ‘gewoon’ en ‘normaal’ vinden. Samenleven vergt een openheid niet alleen naar de ander, maar ook naar jezelf. Wanneer je geconfronteerd wordt met verschil, word je onvermijdelijk ook geconfronteerd met het feit dat wat je vanzelfsprekend vind in vraag kan worden gesteld. Dat kan soms destabiliserend werken, maar verbreedt toch vooral de horizon van waaruit je voortaan naar de dingen kan kijken.

Wat is daarbij het belang van taal voor jou?
Taal is cruciaal om contact te leggen en je ergens thuis te voelen. In het begin vond ik het frustrerend dat ik me niet genuanceerd kon uitdrukken in het Nederlands, omdat ik niet echt kon bijdragen tot een gesprek en mensen mij niet begrepen. Daardoor zweeg ik vaak of durfde ik pas te spreken als de hele zin in mijn hoofd zat. Taalbeheersing is echt belangrijk als wil je deelnemen aan een samenleving.

En welke rol speelt je moedertaal (nog) daarin?
Ik denk dat de kennis van mijn moedertaal vandaag passiever is geworden. Als ik met mijn Duitse vrienden spreek, heb ik soms moeite om het juiste woord te vinden. Dat heeft te maken met een gebrek aan oefening. Toen ik pas in België woonde, spraken mijn man en ik Engels. Toen de kinderen geboren werden, schakelde ik over naar het Duits, maar toen ze naar school gingen, werd het Nederlands dominant. Ik mis het soms om mijn eigen taal te spreken. In dat opzicht is het fijn dat ik voor dasKULTURforum opnieuw met mijn moedertaal bezig kan zijn. Af en toe komt er ook een woordenboek aan te pas en leer ik nog nieuwe woorden kennen, maar ik voel ook dat mijn moedertaal er nog altijd zit. Dat is fijn, want tenslotte maakt mijn taal mee deel uit van wie ik ben.

Mis je naast het spreken van je moedertaal nog andere dingen uit je geboorteland?
Het is wellicht cliché, maar ik mis vooral het eten en dan specifiek het Duitse brood. Ik probeer dat op te lossen door zo veel mogelijk zelf brood te bakken, maar ik breng ook vaak dingen mee uit Duitsland. Daarnaast mis ik vooral de Duitse debatcultuur. In België neemt men niet makkelijk stelling in of gaat men nogal snel in het defensief. In Duitsland is het wel de gewoonte om stelling in te nemen en daarover dan stevig van gedachten te wisselen zonder dat dit als bedreigend wordt ervaren. Een voorbeeld van die debatcultuur zijn de carnavalsshows die geen enkel heilig huisje overeind laten. Hierdoor worden moeilijke thema’s niet alleen makkelijker ter sprake gebracht, maar wordt er naar mijn gevoel ook meer betrokkenheid gecreëerd. In tegenstelling tot België zijn er op de Duitse televisie ook dagelijks uitgebreide debatprogramma’s. Ik merk dat ik er meer dan vroeger aan hecht om mijn Duitse vrienden regelmatig te zien en met hen te praten.

Waar neem je je Duitse vrienden mee naartoe als je in Antwerpen bent?
Vaak trekken we gewoon de stad in om wat te winkelen en de sfeer op te snuiven. Maar we volgen ook het aanbod in de verschillende musea. Zo gaan we bijna altijd naar het MAS (Museum aan de Stroom, nvdr) omdat het veel te bieden heeft. Via dasKULTURforum ontdekte ik ook het museum Mayer van den Berg, dat nu als volgende op mijn lijstje staat. Als het Museum voor Schone Kunsten terug opengaat, zullen we dat zeker ook bezoeken.

Om af te sluiten keer ik graag nog even terug naar het begin: je begon je leven in een schoenenwinkel in Kalkar, heb je vandaag nog iets met schoenen?
Ja hoor! Je moet weten dat mijn vader niet alleen verkoper, maar ook schoenmaker was. Door op de trap in de winkel te zitten, hoorde ik niet alleen de verhalen uit de stad, maar leerde ik ook veel over het schoenenvak. Toen ik zestien was, hield ik op mijn eentje de winkel open als mijn ouders met vakantie waren. Later in België heb ik lange tijd voor een speciaalzaak gewerkt waar gewone schoenen, loopschoenen en orthopedische schoenen aan de noden van de klant worden aangepast. En ook vandaag kijk ik vaak eerst naar de schoenen die iemand draagt. Ik kan trouwens ook nog altijd goed schoenmaten inschatten. 38?

Interview | Kathrin Reynaers
© dasKULTURforum

-----------------------------------------

Ein kalter Freitagmorgen ist es, als mich Patricia herzlich empfängt. Wir nehmen im Wohnzimmer Platz, das von der durch die Fenster scheinenden Sonne freundlich erhellt wird. Und so wird aus unserem Interview ein schönes, langes Gespräch über das Leben, die Liebe und… Schuhe.

Kannst du mir etwas über die Umgebung erzählen, in der der du groß geworden bist?
Ich bin in Kalkar am Niederrhein geboren und aufgewachsen, ganz nah an der Grenze zu den Niederlanden. Kalkar ist eine kleine, aber hübsche Stadt, die zwar schon seit dem Mittelalter besteht, aber heute doch eher als großes Dorf zu bezeichnen ist. Das ist so ein Ort, wo jeder jeden kennt, was mir als Kind sympathisch vorkam und ein gutes Gefühl von Sicherheit gab, sich dann aber beklemmend auswirkte, als ich älter war. Als junge Studentin fuhr ich darum oft nach Nimwegen, um mehr von der Welt zu sehen.
Wir wohnten im Zentrum von Kalkar, über dem Schuhgeschäft meiner Eltern. Als Kind saß ich oft auf der Treppe im Laden und lauschte gebannt den Gesprächen zwischen meinen Eltern und den Kunden. Meine Eltern waren sehr engagierte Bürger, weshalb wir uns alle einbezogen fühlten, wenn es um unsere Stadt ging.

Du bist nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Hast du noch eigene Erinnerungen an die Folgen des Krieges?
Für mich war der Krieg Geschichte, aber für meine Eltern, die ihn als Kinder miterlebt haben, war er manchmal noch sehr präsent. Vor allem meine Mutter hat heute noch regelmäßig das Bedürfnis, über einige traumatische Erlebnisse zu sprechen.
Als ich Ende der siebziger Jahre nach Belgien umzog, trat der Krieg plötzlich auch an mich näher heran. Ich wurde zum ersten Mal mit der Wahrnehmung des Krieges aus der nicht-deutschen Perspektive konfrontiert, wobei ich regelmäßig negative Bemerkungen zu hören bekam. Das war schon schwer für mich, weil ich damals nicht gut Niederländisch sprechen und mich folglich auch nur schlecht verteidigen konnte. Es kam mir oft so vor, als müsste ich mich für die, die ich bin und für meine Herkunft entschuldigen, obwohl ich den Krieg nicht einmal selbst erlebt hatte.
Aus dieser Erfahrung heraus verfolge ich heute mit Besorgtheit die Flüchtlingsproblematik. Ich werde selbst zwar nicht mehr als Ausländerin angesehen, dennoch weiß ich nur allzu gut, wie es sich anfühlt, wenn jemand auf Grund seiner Herkunft und/oder seiner Muttersprache schief angeguckt wird. Das hat Auswirkungen auf Identität und Selbstvertrauen, und zieht somit natürlich auch Folgen nach sich.

Wie bist du nach Belgien gekommen?
Ich war schon immer von anderen Ländern und Kulturen fasziniert, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass ich im Ausland gelandet bin. Mein Mann war in den achtziger Jahren als belgischer Soldat in Deutschland stationiert. Es gab nur eine einzige Kneipe in der Stadt und da saßen auch belgische Soldaten an ihren dienstfreien Abenden herum. Eines Tages stand da einer meiner besten Freunde mit einem dieser Soldaten am Quatschen und ich habe mich, neugierig wie ich war, ohne zu zögern einfach dazugesellt. Wir kamen ins Gespräch und letztlich bin ich ihm nach Beendigung seiner Dienstzeit nach Belgien gefolgt.
Ursprünglich wollte ich studieren, weil ich grad frisch von der Schulbank kam, aber hier wurde von uns erwartet, dass wir sofort heirateten, wodurch ich eine Reihe meiner Zukunftspläne und Erwartungen neu überdenken musste. Obendrein kam ich von einem weitaus progressiveren Deutschland in das gesellschaftspolitisch strenger aufgeteilte Belgien, weshalb ich Vieles nicht einordnen konnte und Schwierigkeiten damit hatte, mich zu entscheiden, z.B. welches Fach ich studieren wollte. Ich habe einfach das Leben genommen, wie es kam, weshalb ich manche Dinge im Rückblick schon ein wenig bereue.

Kannst du ein Beispiel nennen für etwas, das du später bereut hast?
Weil ich anfangs ziemlich unsicher war, habe ich oft auf das zurückgegriffen, was ich kannte. So habe ich mich über die Ausbildung zur Kindergärtnerin bei einer meiner Kusinen in Deutschland informiert, obwohl ich hier in Belgien studieren wollte. Als ich dann mit dem Studium anfing, habe ich schnell feststellen müssen, dass das Bildungswesen hier ganz anders konzipiert war. Während das Studium in Deutschland sehr praxisorientiert und stark auf Erfahrungswerte ausgerichtet war, war hier alles sehr schulisch und theoretisch gestaltet. Das hat mich unglücklich gemacht und ich habe nicht verstanden, wie beide Ausbildungssysteme zum gleichen Diplom führen können. Als ich schwanger wurde, habe ich dann auch nicht lange überlegen müssen und habe mich für den Abbruch meiner Ausbildung entschieden. Später hat es mich gereut, weil ich dadurch keinen Abschluss hatte, und das in einem Land, in dem ein Hochschuldiplom so viel zählt. Schließlich habe ich aber dann doch die Kurve gekriegt.

Glaubst du, dass es anders kommen würde, wenn du heute nach Antwerpen kämst?
Ich glaube schon. Es hat sich inzwischen so vieles geändert. Ich habe Antwerpen in den siebziger Jahren als eine Stadt mit vorwiegend weißhäutiger, niederländischsprachiger und eher konservativer Bevölkerung kennengelernt. Heutzutage ist sie in vielerlei Hinsicht ganz anders, weil sie internationaler geworden ist. Ich sehe das als eine positive Entwicklung, auch wenn damit sicher auch Herausforderungen und Probleme einhergehen. Aber die Dynamik, die von einem Multi-Kulti-Mix ausgeht, zeigt uns, dass wir unser Leben nicht ‚einseitig‘ beherrschen, mit anderen Worten über unser Schicksal nicht allein entscheiden, und dass es darum wenig sinnvoll ist, krampfhaft an Dingen festzuhalten, die wir als ‚üblich‘ und ‚normal‘ empfinden. Ein Zusammenleben erfordert eine Offenheit nicht nur gegenüber den anderen, sondern auch gegenüber sich selbst. Sobald man mit Verschiedenheit konfrontiert wird, wird man auch unweigerlich mit der Tatsache konfrontiert, dass das, was man als selbstverständlich begreift, in Frage gestellt werden kann. Das kann schon mal eine destabilisierende Wirkung haben, erweitert aber den persönlichen Horizont und ändert somit den Blick, mit dem man daraufhin Dinge betrachtet.

Welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach die Sprache dabei?
Sprachkenntnisse sind fundamental wichtig, um Kontakte knüpfen und sich irgendwo einheimisch fühlen zu können. Anfangs fand ich es dann auch frustrierend, dass ich mich im Niederländischen nicht nuanciert ausdrücken, nicht wirklich an Unterhaltungen teilnehmen konnte und die Leute mich nicht verstanden haben. Ich habe deshalb oft geschwiegen oder mich nur dann getraut, etwas zu sagen, wenn ich schon den ganzen Satz im Kopf parat hatte. Eine Sprache zu beherrschen ist wirklich sehr wichtig, wenn man am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte.

Und welche Rolle spielt heute deine Muttersprache für dich?
Ich denke, dass meine Muttersprache heute in die Passiv-Ecke gerutscht ist. Wenn ich mit meinen deutschen Freunden spreche, habe ich hin und wieder Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden; das kommt vom Mangel an Übung. Am Anfang meiner Zeit in Belgien haben mein Mann und ich uns auf Englisch unterhalten. Als die Kinder auf die Welt kamen, habe ich auf Deutsch umgeschaltet, und als sie dann in die Schule gingen, wurde das Niederländische dominant. Manchmal fehlt es mir schon, dass ich mich nicht in meiner eigenen Sprache unterhalten kann. Deshalb finde ich es schön, dass ich durch meine Tätigkeit für dasKULTURforum wieder mit der deutschen Sprache beschäftigt bin. Hin und wieder muss ich ins Wörterbuch schauen und lerne neue Wörter, aber ich merke dabei auch, dass ich meine Muttersprache doch noch gut beherrsche. Das ist gut so, denn schließlich ist meine Muttersprache ja auch Teil meiner Identität.

Fehlen dir außer der Kommunikation in deiner Muttersprache noch andere Dinge aus deinem Geburtsland?
Das mag wie ein Klischee klingen, aber ich vermisse hauptsächlich deutsche Lebensmittel und ganz besonders das deutsche Brot. Ich versuche sozusagen meinen Hunger zu stillen, indem ich so viel wie möglich mein eigenes Brot backe, oder aber auch, indem ich oft Lebensmittel aus Deutschland mitbringe. Außerdem vermisse ich die deutsche Diskussionskultur sehr. In Belgien beziehen die Menschen nicht so leicht Position, man äußert nicht so gern seine persönliche Meinung oder man geht sogar relativ schnell in die Defensive über. In Deutschland dagegen ist es gang und gäbe, dass man zu einem Thema Stellung bezieht und darüber laut diskutiert, ohne, dass ein solcher Meinungsaustausch als bedrohend empfunden wird. Ein typisches Beispiel für diese Diskussionskultur stellen die Karnevalsshows dar, in denen nichts mehr heilig ist. So lassen sich Probleme nicht nur leichter zur Sprache bringen, sondern wird meiner Meinung nach auch eine größere Betroffenheit erzielt. Im Gegensatz zum belgischen Fernsehen strahlen die deutschen Sender täglich längere Debatten bzw. Talkshows aus. Ich stelle an mir selbst fest, dass mir mehr als früher daran liegt, meine deutschen Freunde regelmäßig zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen.

Wohin nimmst du deine deutschen Freunde mit, wenn du in der Stadt bist?
Oft fahren wir einfach nur zum Shoppen oder Rumbummeln in die Antwerpener Innenstadt ‘rein. Aber neben der Atmosphäre-Erkundung lassen wir uns auch zum Besuch verschiedener Museen verleiten, weshalb es uns fast immer an das MAS (Museum aan de Stroom, Anm. d. Red.) hinzieht, weil es viel zu bieten hat. Durch dasKULTURforum habe ich auch das Museum Mayer van den Berg kennengelernt, das jetzt als nächstes auf meiner Liste steht. Wenn das Museum für Schöne Künste wieder eröffnet ist, werden wir mit Sicherheit auch dahin gehen.

Zum Abschluss möchte ich gern noch einmal kurz zum Anfang zurückkehren: Dein Lebenslauf beginnt in einem Schuhgeschäft, hast du denn heute noch einen Bezug zu Schuhen?
Na klar! Du musst wissen, dass mein Vater nicht nur Verkäufer, sondern auch gelernter Schuhmacher war. Beim Sitzen auf der Ladentreppe habe ich nicht nur das Gerede aus der ganzen Stadt mitgekriegt, sondern ich habe auch viel über die Schusterei gelernt. Mit sechzehn Jahren habe ich zum ersten Mal ganz alleine den Laden geführt, während meine Eltern im Urlaub waren. Später, in Belgien, habe ich eine ganze Weile für ein Fachgeschäft gearbeitet, in dem neben ‚normalen‘ Schuhen auch Laufschuhe und orthopädische Schuhe den Bedürfnissen der Kunden angepasst wurden. Auch heute blicke ich oft zuerst auf die Schuhe, die jemand trägt. Dabei kann ich immer noch gut Schuhgrößen einschätzen. Du trägst Größe 38, stimmt’s?

Interview | Kathrin Reynaers
Übersetzung | Sandra Károlyi

© dasKULTURforum

* vrijwilliger bij dasKULTURforum
* geboren in Kalkar op 31 maart 1960
* kwam 40 jaar geleden naar België
* woont in Beveren

* ehrenamtliche Mitarbeiterin bei dasKULTURforum
* geboren in Kalkar am 31. März 1960
* kam vor 40 Jahren nach Belgien
* wohnt in Beveren