Di 01/05/2018

# Claudia Weikmann

Op een mooie vrijdagmiddag wandelde dasKULTURforum met Claudia Weikmann, kunstenares en lerares, door het Middelheimpark. Claudia’s hond gaf de richting aan en wij liepen hem achterna. Plassen ontwijkend voerden we een boeiend gesprek over ervaringsgericht kunstonderwijs en observaties over België en Duitsland. Loopt u met ons mee?

Waarom doet u wat u doet?
Van kleins af aan wilde ik met kunst bezig zijn, maar in Duitsland is het heel moeilijk om toegelaten te worden tot de kunstacademie, onder meer omdat er weinig scholen zijn waar je voorkennis kan opdoen. Bovendien vonden mijn ouders dat geen goede studiekeuze en was er niet zoiets als het DKO (deeltijds kunstonderwijs). Daarom begon ik na mijn humaniora aan een beroepsopleiding logistiek management. Na mijn opleiding werkte ik bij de luchthaven van München en deed ik een stage voor werkende jongeren via AFS (American Field Service). Daarvoor moest je twee keuzes opgeven, de mijne waren België en Denemarken. Zo belandde ik op mijn 22 jaar bij een transportbedrijf in Wommelgem. Ik nam tegelijkertijd tekenles, werd toegelaten tot de opleiding Beeldende Kunst aan de Academie van Antwerpen, studeerde verder aan het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) en ben hier nooit meer weggegaan.

Hoe waren die jaren aan de Antwerpse Academie?
Ik begon in 1992, toevallig het jaar waarin er meer buitenlandse studenten werden toegelaten. Dat zorgde voor een erg diverse klas, wat wellicht niet zo gemakkelijk was voor onze docenten. We hadden onze eigen ideeën en waren niet erg meegaand. Omdat we de eerste lichting waren die les kreeg van Fred Bervoets, maakte onze klas twintig jaar later, in 2016, deel uit van een tentoonstelling die gewijd was aan de vruchtbare tijd die Bervoets aan de Academie actief was en die heel divers talent voortbracht.

Heeft Fred Bervoets een grote invloed gehad op u?
Niet echt. Mijn werk is helemaal anders dan het zijne. Een expressieve manier van schilderen ligt mij zeker niet. Hij had een heel persoonlijke aanpak en heeft altijd geprobeerd om elke student zijn eigen weg te laten ontdekken. Uit ons jaar zijn er veel kunstenaars voortgekomen die kunnen leven van hun kunst, wat uitzonderlijk is.
 
U schildert, tekent en fotografeert. Hoe persoonlijk is uw werk?
Bij mij gaat het om de kleine dingen. Er valt me veel op, misschien wel net omdat ik een buitenlander in België ben. Die observaties houden me bezig en ik verwerk ze in wat ik maak. Toen ik in 2017 enkele maanden in Duitsland verbleef, werd ik me eens te meer bewust van de verschillen.

Kunt u daar enkele voorbeelden van geven?
Het begint al met het landschap, in Duitsland en België groeien bijvoorbeeld niet dezelfde bomen. Of het enorme verschil qua eten. Op het eerste gezicht lijken we misschien erg op elkaar, maar eigenlijk zijn er veel verschillen. Ook in de omgang tussen mensen: in Duitsland wordt over alles gediscussieerd. Neem nu de kerncentrales: in België hoor je daar ook wel iets over op het nieuws, maar in Duitsland worden daar hele programma’s aan gewijd. Ik zou het een meer open debatcultuur durven noemen en merk er ook een grotere betrokkenheid op.
Duitsland heeft enkele sterke radiozenders die vaak informatieve programma’s brengen. Naar Belgische maatstaven zijn die te droog. Dat verschil zie je ook in de aanpak van het jeugdjournaal: mijn drie kinderen keken altijd liever naar de Duitse programma’s omdat ze er meer van opstaken. In België heerst meer het buikgevoel, terwijl Duitsland vasthoudt aan onderzoek, duidelijkheid, het beredeneren van zaken. Beide manieren hebben voor- en nadelen.  

Komen die observaties ook tot uiting in uw manier van lesgeven?
Ja, onrechtstreeks wel. Bij mijn eigen schoolgaande kinderen zag ik dat er vanaf de kleuterschool een behoorlijke agenda is. Er moet veel, er bestaat een prestatiedruk. Ik heb de indruk dat ik zelf helemaal anders opgegroeid ben dan de kinderen met wie ik werk. Ook spelenderwijs, zonder druk, kan je heel veel leren.
Tegenwoordig lijkt er thuis weinig aandacht te zijn voor handvaardigheid zoals knutselen, tekenen, schilderen of handwerken. Nochtans zijn die vaardigheden, zeker bij kinderen, erg belangrijk voor het ontwikkelen van de hersenen. Vooral kinderen met autisme of ADHD hebben bijzondere talenten die op school niet altijd aan bod komen. Vaak zijn het trouwens deze kinderen aan onze academie die de origineelste werkjes maken. Wie het op school wat moeilijker heeft, krijgt op deze manier meer zelfvertrouwen. Dat vind ik heel belangrijk.

U bent kritisch voor ons onderwijssysteem.
Door onze snel veranderende maatschappij ben je niet meer zoveel met kant-en-klare kennis. Je hebt meer aan maatwerk, aan het kunnen vinden en toepassen van creatieve oplossingen. Natuurlijk zijn er veel kinderen die in het reguliere onderwijs passen. Maar voor de kwetsbare groep kinderen die vaak worden doorverwezen naar een psycholoog en testen moeten afleggen, is het uitermate belangrijk om te werken met wat ze kunnen en graag doen.
De ladder met Latijn-Wiskunde bovenaan en beroepsonderwijs onderaan vind ik daarom ook verkeerd. Na een degelijke beroepsopleiding in Duitsland is men doorgaans in staat om een eigen bedrijfje op te richten. Dat diploma wordt er echt gewaardeerd, terwijl dat in België veel minder het geval is.

In uw werk hebt u vaak aandacht voor handwerk. Waar komt die interesse vandaan?
Mijn moeder was kleermaakster en was een kei in handwerk: haken, breien, borduren, noem maar op. Ze had veel geduld en werkte alles perfect af. We waren het nooit eens over wat mooi is, maar het is me blijven boeien en ik grijp er steeds naar terug.

U bent getrouwd met een Belg en hebt drie opgroeiende kinderen. In welke mate is het voor uw familie bepalend geweest dat u uit Duitsland afkomstig bent?
In veel opzichten. Mijn kinderen hebben begrip voor mensen die met twee culturen opgroeien. Ze hebben ondervonden dat er meer dan één manier van leven is en vinden dat verrijkend.
Ik ben tien jaar thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen, mijn vriendinnen in Duitsland deden hetzelfde. Dat zie ik mensen in België niet zo snel doen. Ik heb dat echter graag gedaan en kreeg er veel voor terug van mijn kinderen.

Is er een verschil tussen het Antwerpen van uw studentenjaren en de stad zoals ze vandaag is?
Ja, er zijn grote verschillen. Er is minder leegstand, de voetpaden zijn vrij van hondenpoep, de stad is chiquer en duurder geworden – denk maar aan het Eilandje. Antwerpen blijft ook in beweging: elke keer als ik terugkom van een reis, is er wel iets nieuws.
In mijn studententijd was er de opkomst van het Vlaams Blok. Hoewel dat nu verleden tijd is, vind ik het nu eigenlijk nog erger gesteld met onze maatschappij: de verrechtsing is overal normaler geworden. Geen goede evolutie als je het mij vraagt.

Wat zou u de stad toewensen?
Minder verkeer. Aan goede restaurants en cafés en mooie concerten is er geen tekort, maar de geluidsoverlast en files mogen minder.

Meer over Claudia:
https://kunstinhuis.be/kunstenaars/?start-with=w
Instagram: carmen_clwe

interview | Goedele Krekels
© dasKULTURforum

------------------------------

An einem schönen Freitagnachmittag spazierten wir – die Künstlerin und Kunstlehrerin Claudia Weikmann und meine Wenigkeit für dasKULTURforum – gemeinsam durch den Middelheimpark, Claudias Hund vorneweg und wir brav hinterher. Geschickt die Riesenpfützen umgehend entspinnt sich ein interessantes Gespräch über eine auf Erfahrung ausgerichtete Kunsterziehung und vergleichende Betrachtungen über Belgien und Deutschland. Mögen Sie uns ein Stück begleiten?

Warum tun Sie das, was Sie da tun?
Ich wollte mich schon von klein auf mit Kunst beschäftigen, aber in Deutschland ist es recht schwierig, eine Kunstschule zu besuchen, zumal es wenig Mal- oder Kunstschulen gibt, an denen man früh Erfahrungen sammeln kann. Außerdem fanden meine Eltern, dass Kunsterziehung bildungsmäßig keine gute Wahl sei, und dann gab es auch nicht so etwas wie den hiesigen DKO-Teilzeit-Kunstunterricht. Deshalb habe ich nach dem Abitur mit der Berufsausbildung im Bereich Logistikmanagement begonnen. Nach meinem Abschluss habe ich am Münchner Flughafen gearbeitet und im Rahmen einer beruflichen Erstausbildung bei AFS (American Field Service) ein Praktikum absolviert. Ich musste dafür zwei Ausbildungsorte angeben und wählte Belgien und Dänemark. Und so kam es, dass ich mit 22 bei einer Transportfirma in Wommelgem landete. Gleichzeitig nahm ich aber Zeichenunterricht, belegte dann an der Antwerpener Kunstakademie den Lehrgang ‚Bildende Kunst‘, studierte im Anschluss daran an der HISK (Hochschule der Schönen Künste) und… kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück.

Wie waren denn so die Jahre an der Antwerpener Akademie?
Ich habe 1992 dort angefangen zu studieren, ganz zufällig in dem Jahr, in dem eine größere Anzahl ausländische Studenten zugelassen wurde, was zugegebenermaßen für unsere Dozenten nicht ganz einfach war, aber für eine ziemlich kunterbunte Klasse sorgte. Wir hatten unsere eigenen Ideen und waren nicht wirklich bequeme Studenten. Da unser Jahrgang der erste war, der von Fred Bervoets unterrichtet wurde, wurde unsere Klasse zwanzig Jahre später, also 2016, an einer Ausstellung über die fruchtbare Zeit beteiligt, in der Bervoets an der Hochschule tätig gewesen war und aus der eine ganze Reihe verschiedener Talente hervorgegangen ist.

Hat Fred Bervoets einen großen Einfluss auf Sie gehabt?
Nicht wirklich. Meine Arbeit ist eine ganz andere als seine. Diese expressive Art des Malens liegt mir überhaupt nicht. Er hatte einen sehr persönlichen Ansatz, war aber stets bemüht, es jedem Studenten selbst zu überlassen, seinen eigenen Weg zu erforschen. Unserem Jahrgang sind viele Künstler entsprungen, die – was eher eine Ausnahme ist – von ihrer Kunst leben können.

Sie malen, zeichnen und fotografieren. Wie persönlich sind Ihre Werke?
Mich beschäftigen die kleinen Dinge. Mir fällt vieles auf, vielleicht gerade weil ich eine Ausländerin in Belgien bin. Was ich beobachte, beschäftigt mich und das verarbeite ich in meinen Werken. Als ich 2017 für einige Monate nach Deutschland zurückging, wurde ich mir erneut der Unterschiede bewusst.

Können Sie einige Beispiele nennen?
Es fängt schon bei der Landschaft an: zum Beispiel wachsen in Belgien und Deutschland nicht die gleichen Bäume. Oder die großen Unterschiede, was das Essen betrifft. Auf den ersten Blick besteht vielleicht eine sehr große Ähnlichkeit, aber eigentlich sind wir schon sehr verschieden, auch im Umgang miteinander: in Deutschland wird über alles debattiert. Ich nenne als Beispiel mal die Kernkraftwerke; in Belgien kriegt man gelegentlich über die Nachrichten etwas mit, aber in Deutschland gibt es ganze Sendungen zu diesem Thema. Ich möchte fast sagen, dass in Deutschland ein Klima freierer Diskussionen herrscht und spüre auch unter den Bürgern eine größere Betroffenheit.
In Deutschland gibt es einige mächtige Rundfunksender, die oft informative Programme ausstrahlen. An belgischen Maßstäben gemessen sind sie zu trocken. Bei den Kindernachrichten kann man die gleichen Unterschiede feststellen, weshalb meine drei Kinder damals lieber die deutschen Kindernachrichten geschaut haben, weil sie da mehr von hatten. In Belgien herrscht eher das Bauchgefühl, während man in Deutschland auf Nachforschungen, Deutlichkeit, das Ausdiskutieren von Problemen großen Wert legt. Beides hat Vor- und Nachteile.

Drücken sich Ihre Beobachtungen auch in Ihrer Art zu unterrichten aus?
Ja, indirekt schon. An meinen eigenen Kindern als Schüler habe ich festgestellt, dass es vom Kindergarten an einen ganz ordentlichen Terminkalender gibt. Es wird viel erwartet und es besteht ein Leistungsdruck. Ich habe den Eindruck, dass ich ganz anders aufgewachsen bin als die Kinder, mit denen ich arbeite. Ich glaube, dass man auch auf spielerische Weise, ganz ohne Druck, viel lernen kann.
Derzeit scheint in häuslicher Umgebung wenig Interesse für handwerkliche Beschäftigungen wie Basteln, Zeichnen oder Werken zu bestehen, obwohl die dadurch gewonnenen Fähigkeiten – gerade bei Kindern – ungeheuer wichtig sind für die Entwicklung des Gehirns. Vor allem Kinder mit Autismus oder ADHS haben spezielle Talente, die in der Schule nicht immer berücksichtigt werden. Wie oft sind es gerade diese Kinder, die an unserer Akademie die originellsten Werke produzieren. Wer es in der Schule etwas schwerer hat, gewinnt auf diese Weise mehr Selbstvertrauen und das finde ich sehr wichtig.

Sie betrachten unser Schulsystem sehr kritisch.
Dadurch, dass unsere Gesellschaft sich schnell wandelt, kann man nicht mehr nur fertige Kenntnisse applizieren. Es muss für Maßarbeit, das Finden und Anpassen von kreativen Lösungen mehr Raum geschaffen werden. Natürlich gibt es viele Kinder, die mit dem regulären Unterricht zurechtkommen, aber für eine Gruppe empfindlicherer Kinder, die oftmals für ganze Testreihen an einen Psychologen verwiesen werden, ist es äußerst wichtig, dass die ihnen zugetragenen Aufgaben so gestaltet werden, dass diese Kinder sie sowohl erledigen können als auch gern erledigen.
Aus diesem Grunde finde ich es falsch, im Bildungswesen den gymnasialen Unterrichtszweig Latein-Mathe über den beruflichen Bereich zu stellen. Während man in Deutschland nach Abschluss einer Berufsausbildung durchweg in der Lage ist, seinen eigenen Betrieb aufzubauen, weil das Diplom hoch geschätzt und gewürdigt wird, ist das in Belgien viel weniger der Fall.

Bei Ihrer Arbeit schenken Sie der Handarbeit große Beachtung. Woher kommt Ihr Interesse dafür?
Meine Mutter war Schneiderin und ein Ass in Sachen Handarbeit, egal ob es ums Häkeln, Stricken, Sticken usw. ging. Sie hatte viel Geduld und arbeitete sehr sauber. Wir waren zwar nie einer Meinung über das, was „schön“ ist, aber ich finde Handarbeit noch immer spannend und greife regelmäßig darauf zurück.

Sie sind mit einem Belgier verheiratet und haben drei Kinder im Teenageralter. Inwieweit hat Ihre deutsche Herkunft Ihre Familie geprägt?
In vielerlei Hinsicht. Meine Kinder verstehen, was es bedeutet, in einer Familie mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass es mehr als nur eine Art zu leben gibt und empfinden es als eine Bereicherung.
Ich bin zehn Jahre lang zuhause geblieben, um mich um die Kinder zu kümmern, und meine Freundinnen in Deutschland haben das Gleiche getan. Eltern tun das in Belgien eher selten. Ich bin jedenfalls gern Hausfrau gewesen und meine Kinder haben mich auch reich dafür belohnt.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Antwerpen aus Ihrer Studentenzeit und der Stadt, wie sie heute ist?
Ja, da gibt es große Unterschiede. Es stehen weniger Häuser leer, die Bürgersteige sind frei von Hundedreck, die Stadt ist schicker und teurer geworden – man denke da nur an das Eilandje-Hafenviertel. In Antwerpen tut sich auch viel. Jedes Mal, wenn ich von einer Reise zurückkomme, gibt es was Neues.
In meiner Studienzeit entstand die Vlaams Blok-Partei. Das mag zur Vergangenheit gehören, aber ich finde, dass es um unsere Gesellschaft noch schlechter bestellt ist – der Rechtsruck hat sich überall normalisiert. Wenn Sie mich fragen, ist das keine gute Entwicklung.

Was würden Sie sich für die Stadt wünschen?
Weniger Verkehr. An guten Restaurants, Cafés und schönen Konzerten mangelt es nicht, aber auf den hohen Lärmpegel und die Staus könnte ich verzichten.

Mehr über Claudia erfahren Sie unter:
https://kunstinhuis.be/kunstenaars/?start-with=w
Instagram: carmen_clwe

Interview | Goedele Krekels
Übersetzung | Sandra Károlyi

© dasKULTURforum

* kunstenares
* leerkracht beeldende kunst
* geboren in München in 1969
*
woont bijna 30 jaar in Antwerpen

* Künstlerin
* Kunstlehrerin
* 1969 in München geboren
* wohnt fast 30 Jahre in Antwerpen