Do 01/03/2018

# Dr. Thorsten Jacobi

(deutschsprachige Fassung unten)

Het was bijna Kerstmis en dus nog midden in de adventsperiode toen we dominee Jacobi bezochten voor een interview. Toen we bij het binnenkomen de Zimtsterne, Dominosteine, Aachener Printen en warme thee zagen klaarstaan, maakte ons Duitse hart een sprongetje en was het ijs meteen gebroken. Het gesprek kon beginnen.

Kan u iets vertellen over de plek in Duitsland waar u bent opgegroeid?
Ik kom uit Bochum in hartje Ruhrgebied. De wijk waarin ik als kind ben opgegroeid, ligt achter het Bochumer Schauspielhaus, een van de eerste toneelhuizen in Duitsland. Er woonden veel mensen die werkzaam waren in het management van de mijnbouw, net zoals mijn vader. Mijn grootvader was nog een echte Bergmann die beneden in de mijnen heeft gewerkt. Je kan dus zeggen dat de mijnbouw de wereld is waarin ik als kind ben opgegroeid.

Hoe bent u er dan vanuit een zekere familietraditie in de mijnbouw toe gekomen om theologie te gaan studeren?
Dat is een lang verhaal, want eigenlijk wilde ik al vanaf mijn zes jaar pastoor worden. Ik volgde op die leeftijd Kindergottesdienst (nvdr, kerkdienst voor kinderen) en ook op school hadden wij een zeer goed religieonderwijs. Dat maakte dat ik me engageerde in de kerkgemeenschap, vooral muzikaal: eerst  speelde ik blokfluit en dwarsfluit in de kerk, later zong ik in het kerkkoor. Toen ik in 1984 een studiekeuze moest maken, koos ik theologie en klassieke filologie en ging ik op uitwisseling naar Italië.

Hoe belangrijk is dat jaar in Italië voor u geweest?
Wat zeker van belang is geweest, is dat ik toen een jaar in een klein genootschap van gereformeerde signatuur verbleef. Dit genootschap, de Waldenzen, heeft een faculteit in Rome die elk jaar een aantal buitenlandse studenten opneemt. Ik kreeg de kans om er een tijdje te verblijven en studeren en volgde daarnaast ook lessen aan faculteiten van katholieke signatuur, onder andere bij de Jezuïeten. Anders dan in mijn kindertijd – de bevolking in Bochum bestond uit 40% katholieken en 40% protestanten – maakte ik in Italië voor het eerst deel uit van een religieuze (protestantse) minderheid. Dat vond ik een interessante positie, die maakt dat ik me hier in Antwerpen, waar ik eveneens deel uitmaak van een protestantse minderheid, goed thuis voel. Ook wakkerde het uitwisselingsjaar mijn interesse voor oecumene aan. Toen ik in 2000 in Hagen-Hohenlimburg als zelfstandig pastoor begon te werken, startte ik een aantal initiatieven op. Na dertien jaar daar keek ik uit naar een nieuwe uitdaging.

En hoe kwam u dan uiteindelijk bij de DEGPA terecht?
Op een bijeenkomst van het Belgisch-Duitse Convent, een platform voor Belgisch-Duitse religieuze uitwisseling, geraakte ik in gesprek met een dominee. Hij sprak vol lof en liefde over zijn verblijf in Antwerpen en meende dat Antwerpen misschien ook iets voor mij kon zijn. Die dominee bleek Pfarrer Hering te zijn, mijn voorganger hier bij de DEGPA (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen). Toen er twee weken na onze ontmoeting een vacature verscheen voor zijn de post in Antwerpen, heb ik niet getwijfeld en gesolliciteerd. Mijn vrouw en ik kenden België niet goed, maar besloten het er toch op te wagen. Zo kwamen we in 2013 in Antwerpen terecht.
Hoe ging het met de taal? Had u Nederlands geleerd voor u naar hier kwam?
Vanuit het EKD (Evangelische Kirche Deutschland) werd er een taalcursus aangeboden voor Duitsers die ambtshalve naar België kwamen. Mijn vrouw en ik volgden beiden de cursus, ik in Brussel en zij in Dortmund, omdat men wilde verhinderen dat wij in onze vrije tijd te veel Duits zouden spreken met elkaar. Ik herinner me die cursusweken als een warme en intensieve drie weken in een België, dat op dat moment helemaal in de ban was van de troonopvolging van Albert II door zijn zoon Filip.

U spreekt ondertussen zeer goed Nederlands, betekent dit dat u vaak Nederlands spreekt?
Ik spreek inderdaad veel Nederlands, vooral met mijn collega’s hier in Antwerpen. De meesten van hen zijn Nederlanders en spreken zeer goed Duits, maar ik vind het belangrijk om mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. Al moet ik toegeven dat we regelmatig beide talen door elkaar halen!

Wat herinnert u zich naast de broeierige zomer van de troonopvolging nog uit uw beginperiode in België?
Vooral alledaagse dingen zoals de afvalophaling. Die was toen helemaal anders dan bij ons in Duitsland, waar ze zeer goed georganiseerd was en er ook al meer werd gesorteerd. Maar ondertussen is er ook in België veel veranderd. Wat me wel nog opvalt, is de enorme hoeveelheid verkeer in en rond Antwerpen. Hoewel het Ruhrgebied ook een zeer drukke regio is, kan ik me niet voorstellen dat de densiteit van het verkeer er even hoog is. Ook de mentaliteit van de mensen is hier anders dan in Duitsland.

Kan u toelichten wat u met die andere mentaliteit bedoelt?
Ik heb het gevoel dat Duitsers iets opener zijn dan Belgen of Vlamingen, minder gereserveerd. Toen ik helemaal in het begin een collega uitnodigde om bij ons te komen eten, was hij verbaasd dat hij meteen bij mij thuis mocht komen. Duitsers nodigen, denk ik, sneller iemand bij hen thuis uit, terwijl Belgen eerst op “neutraal” terrein afspreken, in een restaurant of zo.

Heeft u ook minder goede ervaringen gehad als Duitser in Antwerpen?
Uit de beginperiode herinner ik me een voorval aan een kassa in de supermarkt, waarbij een man die achter ons stond aan te schuiven, verschrikt opkeek toen hij mij en mijn vrouw Duits hoorde spreken. De man was helemaal niet onvriendelijk, maar keek ons met grote scepsis aan, alsof hij dacht: daar zijn de Duitsers weer. Ook toen we laatst in een restaurant in Antwerpen met Duitse vrienden zaten te praten werd er nogal kritisch in onze richting gekeken. Het is zeker niet zo dat ik echt negatieve ervaringen heb, maar het valt toch af en toe op dat het Duits voor sommige mensen gevoelig ligt. Vooral in Merksem waar wij wonen en waar de Duitsers tijdens de oorlog lelijk hebben huisgehouden, denk ik dat oudere mensen, die de oorlog nog hebben meegemaakt, het er moeilijk mee hebben.

Op welke manier speelt het DEGPA volgens u een rol in de integratie van de Duitsers in België?
Als we terugkijken in de geschiedenis kunnen we stellen dat de situatie nu erg verschilt van die van dertig jaar geleden. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was heen en weer reizen tussen Duitsland en België minder vanzelfsprekend en was religie nog meer verweven met het dagdagelijkse leven.  Voor de meeste Duitsers die toen in België verbleven, was de Evangelische Gemeinde in Mol de enige link met het thuisland. Naast haar religieuze functie vervulde ze daarom ook een belangrijke sociale functie, wat ertoe leidde dat de Duitsers hier in Antwerpen zich misschien elders minder snel engageerden en misschien ook minder makkelijk integreerden. Nu de mobiliteit is toegenomen en het religieuze en het sociale minder sterk met elkaar verweven zijn, ligt de focus van de Evangelische Gemeinde terug meer op het specifiek religieuze. Andere initiatieven zoals de BDGF (Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern), Museumsfreunde en natuurlijk dasKULTURforum komen specifiek aan de meer sociaal-culturele noden tegemoet. Er is ook meer uitwisseling tussen culturen in het algemeen, wat de integratie volgens mij vergemakkelijkt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de DEGPA geen sociaal-culturele functie meer heeft. Zo maken we bijvoorbeeld bewust ruimte voor gebruiken en rituelen zoals de advent, die niet strikt religieus zijn, maar voor vele Duitsers met hun identiteit verbonden zijn.

Wat betekent het voor u om als Duitser in Antwerpen te werken?
Ik werk zeer graag in Antwerpen, vooral omdat mijn beroep hier een andere invulling heeft. In Duitsland maakte ik deel uit van een organisatie met een bepaalde hiërarchie. Hier ben ik meer op mezelf aangewezen Dat maakt dat ik me meer moet, maar ook meer kan focussen op de essentie. Verder vinden mijn vrouw en ik dat Antwerpen een cultureel rijke en interessante stad is, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat we ons hier thuis voelen. Want dat thuis voelen heeft toch zijn tijd nodig gehad. Gelukkig hebben we in het begin van ons verblijf een abonnement voor de opera genomen, waardoor we ook fysiek verplicht werden om de stad in te trekken. Zo leerden we de stad beetje bij beetje kennen. In Antwerpen zijn we onder meer fan van het Rockoxhuis. Het museum ligt wat achterin, waardoor het minder bekend is en je er vaak in alle rust kan rondlopen.

Afgelopen zomer vond het Reformatiejubileum plaats. Kan u daar kort iets over zeggen?
Inderdaad! Het was heel interessant om op het nationale niveau in alle commissies ter voorbereiding van het Lutherjaar te zetelen, maar we hebben soms wel een soort van superintendant, iemand vanuit de kerk die het dagelijks bestuur op zich neemt, gemist om sneller beslissingen te kunnen nemen. Uiteindelijk is alles in orde gekomen, misschien wel dankzij het typisch Belgische compromis. Want al verlopen de zaken hier in België vaak minder efficiënt dan wij dat in Duitsland gewend zijn, als het erop aankomt kan er net door dat typisch Belgische compromis toch veel worden bereikt.

U heeft een mandaat van zes jaar in Antwerpen. Bent u van plan om na afloop van het mandaat meteen terug te keren naar Duitsland?
Wij hebben niet meteen een reden om langer te blijven. Als we kinderen zouden hebben, zou dat wellicht anders liggen. Maar nu keren we in 2019 terug naar Duitsland waar ik graag weer iets van nul zou willen opbouwen. Wat het zal worden, weet ik nog niet, maar ik vertrouw erop dat alles in de loop van dit jaar duidelijker zal worden.

Wat gaat u missen als u weer in Duitsland bent?
Ik zal vooral de manier missen waarop ik mijn beroep hier heb kunnen uitoefenen. Ik heb een zeer fijne relatie met mijn huidige collega’s en de openheid waarmee ik in dit ambt ben ontvangen, zal ik niet snel vergeten. Zo heeft de bisschop me meteen begroet toen ik hier pas was, maar kwam ook de dominee van de Lutherse kerk al heel snel met ons kennismaken. In Duitsland is er veel meer concurrentie tussen de verschillende parochies en dus ook tussen de predikanten.  Dat is hier in België naar mijn gevoel helemaal niet het geval.

Zoals u net al aangaf, kwam u al heel vroeg in uw leven in contact met het concept van oecumene. Werkt u daarrond vandaag nog steeds?
Voor ik naar België kwam, was ik in Duitsland vooral bezig met interreligieuze dialoog. Ik organiseerde bijeenkomsten en gesprekken met mensen van andere religies, maar bijvoorbeeld ook kookworkshops met vrouwen uit de Turkse Islamitische gemeenschap. Toen ik naar België kwam, wist ik dat daarvoor binnen mijn ambt weinig ruimte zou zijn. Gelukkig kwam het district Merksem met de vraag om vanuit de DEGPA mee te werken aan rondetafelgesprekken die de verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar brengen. Ondertussen heb ik regelmatig contact met de mensen van onder meer de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap of de Marokkaanse Berbergemeenschap en organiseren we om beurten gesprekken rond een bepaald thema.

Als men u zou vragen om iets uit de Duitse cultuur te promoten, wat zou dat dan zijn?
Dat is een goede maar moeilijke vraag. Ik krijg regelmatig de vraag of we Duits brood verkopen. Misschien zou het interessant zijn om tussen alle Poolse, Russische, Thaise, Chinese… winkels hier in Antwerpen ook een winkel te hebben die typisch Duitse levensmiddelen en producten verkoopt. Veel Duitsers eten vandaag met Kerst bijvoorbeeld Rouladen. De meeste mensen uit onze parochie bestellen hun Rouladen in Duitsland en vriezen die dan in. Maar dit jaar ben ik naar mijn buurtslager gegaan en heb ik hem helemaal uitgelegd wat Rouladen is en hoe het gemaakt wordt. Misschien raakt het hier zo ook wel geïntroduceerd!
Daarnaast denk ik dat Duitse cultuur in Antwerpen goed wordt gepromoot. Zo nodigde onze gemeente in 2016 samen met dasKULTURforum de satiricus Hans Conrad Zander uit Keulen uit voor een lezing (nvdr, in het kader van dasFestival|KÖLN). Het zou interessant moesten DEGPA en dasKULTURforum in de toekomst nog eens op deze manier samen kunnen werken. 
Ik stel wel vast dat de Belgen weinig actuele kennis over Duitsland hebben. Als ik de kranten lees of het nieuws bekijk, heb ik niet de indruk dat er ook maar een journalist is die de actuele Duitse politiek of sport kent en volgt. Vaak geraakt men niet veel verder dan de gekende clichés en dat is jammer. Maar misschien is het andersom niet anders? Ik weet dat er vandaag nog steeds Duitsers zijn die denken dat er in België alleen Frans wordt gesproken of dat Antwerpen in Nederland ligt.

Wat is voor u typisch Belgisch? En wat kunnen Duitsers en Belgen van elkaar leren?
Zonder in oude clichés te vervallen denk ik dat het compromis, zoals ik eerder al aanhaalde, iets typisch Belgisch is. En ook dit (nvdr, Dr. Jacobi toont boekje Belgian Solutions http://www.belgian-solutions.be): het is toch echt Belgisch om bij wegenwerken slechte aanduidingen te geven of vreemde oplossingen te bedenken. Als ik terugdenk aan de heraanleg van de Bredabaan, herinner ik me dat er maar om de vijf huizen een legplank was naar de voordeur. De mensen die in de vier huizen daar tussenin woonden, moesten zelf maar zien hoe ze bij hun voordeur geraakten. In Duitsland zou dat voor veel meer ophef hebben gezorgd dan hier, waar men toch meer probeert zijn plan te trekken.
Als het erom gaat van elkaar te leren, denk ik dat de Duitsers vooral meer moeten proberen met de ogen van de kleinere landen naar Europa te kijken. Ze hebben nog te vaak de neiging om alles vanuit hun eigen sterke economische positie te zien. Wat de Belgen zouden kunnen leren, is dat Duitsland echt wel meer kan dan oorlog voeren. Duitsland heeft op het economische maar ook culturele vlak echt wel iets te bieden en het kan geen kwaad om elkaar opnieuw beter te leren kennen.

Tot slot: waar zouden Belgen kunnen starten om Duitsland beter te leren kennen?
Misschien is het Ruhrgebied wel een interessante plek om te beginnen. Allereerst is het niet ver en heeft het qua industrie een grote cultuurhistorische waarde. In dit opzicht kan het een goed voorbeeld zijn voor industriesteden zoals Luik om hun industriezones met succes in culturele regio’s te transformeren. Maar er zijn natuurlijk nog vele andere steden en gebieden die de moeite waard zijn. Zo zijn de Oostzee en haar oudere steden zoals Rostock en Wismar niet alleen cultureel interessant maar ook heel mooi gelegen. Dichterbij zou ik het Münsterland en het Sauerland aanraden, maar ook steden als Lüdenscheid en Soest, die bij de oudere generatie Belgen vooral bekend zijn omwille van hun Belgische kazernes na de oorlog.

interview | Kathrin Reynaers
© dasKULTURforum

------------------------------

Wir haben Pfarrer Jacobi noch kurz vor Weihnachten, also mitten in der Adventszeit, für das Interview aufgesucht. Als wir beim Eintreten Zimtsterne, Dominosteine, Aachener Printen und heißen Tee bereitstehen sahen, machte unser deutsches Herz einen Freudensprung und sogleich war auch schon das Eis gebrochen. Das Gespräch konnte beginnen.


Was können Sie uns über den Ort in Deutschland erzählen, an dem Sie aufgewachsen sind?
Ich komme aus Bochum, mitten im Ruhrgebiet. Die Gegend, in der ich als Kind aufgewachsen bin, liegt hinter dem Bochumer Schauspielhaus, eines der feinsten Theaterhäuser Deutschlands. Es wohnten dort viele Menschen, die beim Bergbau im Management beschäftigt waren, so wie mein Vater auch. Mein Großvater war noch ein echter Bergmann und hat im Untertagebau gearbeitet. Man kann also schon sagen, dass ich in der Welt des Bergbaus groß geworden bin.

Wie sind Sie dann sozusagen von der Bergbau-Familientradition abgekommen, um Theologie zu studieren?
Das ist eine lange Geschichte, denn eigentlich wollte ich schon mit sechs Pfarrer werden. Ich ging damals in den Kindergottesdienst und in der Schule hatten wir einen sehr guten Religionsunterricht. So kam es, dass ich mich in der Kirchengemeinde einsetzte, wo ich mich hauptsächlich musikalisch betätigte: zunächst habe ich in der Kirche Blockflöte und Querflöte gespielt, später habe ich dann im Kirchenchor mitgesungen. Als ich mich 1984 für einen Studiengang entscheiden musste, wählte ich Theologie und Altphilologie, und ging auch für einen Austausch nach Italien.

Wie entscheidend war dieses Jahr in Italien für Sie?
Was mit Sicherheit wichtig gewesen ist, ist die Tatsache, dass ich damals ein ganzes Jahr in einer kleinen Gemeinschaft protestantischer Prägung gelebt habe. Die Religionsgemeinschaft der Waldenser unterhält in Rom eine Fakultät, die jedes Jahr eine ganze Reihe von ausländischen Studenten aufnimmt. So hatte ich das Glück, dort für eine Weile bleiben und studieren zu dürfen, wobei ich zugleich auch die Möglichkeit hatte, Vorlesungen an den katholisch geprägten Fakultäten, unter anderem bei den Jesuiten, anzuhören. Ganz anders als zu meiner Kinderzeit – die Bevölkerung Bochums setzte sich aus 40% Katholiken und 40% Protestanten zusammen – gehörte ich zum ersten Mal einer religiösen (evangelischen) Minderheit an. Das empfand ich als eine sehr interessante Position, vergleichbar der vertrauten Situation, in der ich mich hier in Antwerpen befinde, wo ich wieder Mitglied einer protestantischen Minderheit bin, weshalb ich mich hier ganz wohl fühle. Dieses Austauschjahr hat aber auch mein Interesse für die ökumenische Arbeit geweckt. Als ich im Jahre 2000 in Hagen-Hohenlimburg als Pastor selbständig anfing zu arbeiten, habe ich eine Reihe Initiativen ins Leben gerufen. Aber nach dreizehn Jahren am gleichen Ort reizten mich neue Herausforderungen.

Und wie sind Sie schließlich bei der DEGPA gelandet?

Wie ich an einem Treffen des Deutsch-Belgischen Bruderrats (Belgisch-Duits Convent) teilnahm, einer Plattform für religiösen Austausch zwischen Belgiern und Deutschen, kam ich ins Gespräch mit einem Pastor, der sich voll des Lobes und sehr herzlich über seinen Aufenthalt in Antwerpen äußerte und meinte, dass Antwerpen vielleicht doch auch etwas für mich wäre. Dieser Pastor, wie sich herausstellte, war Pfarrer Hering, mein Vorgänger hier bei der DEGPA (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen). Als dann zwei Wochen nach unserem Treffen ein Stellenangebot für den Posten in Antwerpen erschien, habe ich nicht gezögert und mich beworben. Meine Frau und ich kannten Belgien zwar nicht gut, beschlossen aber dennoch, unser Glück zu versuchen. Und so ließen wir uns 2013 in Antwerpen nieder.

Wie hat es mit der Sprache geklappt? Haben Sie schon bevor Sie herzogen Niederländisch gelernt?
Die EKD (Evangelische Kirche Deutschland) bietet Deutschen, die von Amts wegen nach Belgien umziehen, einen Sprachkurs an. Meine Frau und ich haben beide den Kurs belegt, ich in Brüssel und sie in Dortmund, denn wir sollten ja daran gehindert werden, in unserer Freizeit zu viel Deutsch miteinander zu sprechen. Meine Erinnerung an diesen Sprachkurs ist die von drei heißen und intensiven Wochen in einem Königreich, das zu diesem Zeitpunkt gänzlich in den Bann der Thronfolge von Albert II. durch seinen Sohn Philippe gezogen war.

Sie sprechen inzwischen sehr gut Niederländisch. Heißt das, dass Sie sich oft auf Niederländisch unterhalten?
Ich spreche tatsächlich viel Niederländisch, vor allem mit meinen Kollegen hier in Antwerpen. Die meisten von ihnen sind Niederländer und sprechen sehr gut Deutsch, aber mir ist es wichtig, Menschen in ihrer eigenen Sprache ansprechen zu können. obwohl ich zugeben muss, dass wir beide Sprachen regelmäßig durcheinander bringen!

Woran – abgesehen von der Hitze, die im Sommer der Thronübergabe herrschte – erinnern Sie sich noch aus Ihrer Anfangszeit in Belgien?
Hauptsächlich an alltägliche Dinge wie z.B. die Müllentsorgung. Das lief damals ganz anders ab, als bei uns in Deutschland, wo die Abfallbeseitigung sehr gut organisiert war und auch viel mehr sortiert wurde. Aber in Belgien hat sich inzwischen auch sehr viel geändert. Was mir aber auch heute noch auffällt, ist das riesige Verkehrsaufkommen in und um Antwerpen. Obwohl das Ruhrgebiet auch eine verkehrsreiche Gegend ist, glaube ich nicht, dass die Verkehrsdichte dort genauso hoch ist. Auch die Mentalität der Menschen hier ist eine andere als die der Leute in Deutschland.

Was genau meinen Sie mit „andere Mentalität“?
Ich habe das Gefühl, dass Deutsche offener sind als Belgier oder Flamen, weniger zurückhaltend. Als ich ganz am Anfang einen belgischen Kollegen zum Essen zu uns einlud, war er darüber erstaunt, gleich zu mir nach Hause kommen zu dürfen. Deutsche laden schneller zu sich nach Hause ein, denke ich, wogegen Belgier sich erst einmal auf „neutralem“ Boden treffen, in einem Restaurant oder so ähnlich.

Haben Sie als Deutscher in Antwerpen auch weniger gute Erfahrungen gemacht?
Ich erinnere mich da an einen Vorfall aus der Anfangszeit: Wir standen an der Kasse im Supermarkt, als ein Mann, der hinter uns in der Schlange stand, verschreckt aufblickte als er mich und meine Frau Deutsch sprechen hörte. Der Mann wirkte keineswegs unfreundlich, aber er schaute uns sehr skeptisch an, wie als würde er denken: „Sind die Deutschen schon wieder da.“ Auch wie wir neulich in Antwerpen mit deutschen Freunden im Restaurant saßen und uns unterhielten, ging so mancher recht kritische Blick in unsere Richtung. Richtig negative Erfahrungen habe ich keine gemacht, aber ab und zu merkt man doch schon, dass manche Leute auf die deutsche Sprache empfindlich reagieren. Das ist ganz bestimmt im Stadtteil Merksem der Fall, wo wir wohnen, und wo die Deutschen während des Krieges übel gehaust haben; ich kann mir vorstellen, dass das für ältere Menschen, die den Krieg noch miterlebt haben, schwierig ist.

Inwiefern spielt die DEGPA Ihrer Meinung nach eine Rolle bei der Integration von Deutschen in Belgien?
Wenn wir auf die Geschichte zurückschauen, dann können wir feststellen, dass die heutige Situation eine vollkommen andere ist als die vor dreißig Jahren. In den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das Hin- und Herreisen zwischen Deutschland und Belgien nicht so selbstverständlich und die Religion im täglichen Leben noch viel präsenter. Für die meisten Deutschen, die damals in Belgien lebten, war die Evangelische Gemeinde in Mol die einzige Verbindung zur Heimat. Die Gemeinde hatte deshalb nicht nur ihre religiöse, sondern auch eine wichtige soziale Funktion, was dazu geführt hat, dass die Deutschen in Antwerpen sich anderweitig vielleicht weniger schnell engagiert und sich demnach nicht so leicht integriert haben. Heute, wo die Mobilität zugenommen hat, und wo religiöses und das soziales Leben weniger stark miteinander verquickt sind, liegt der Fokus der Evangelischen Gemeinde wieder stärker auf spezifisch religiöse Aspekte.
Andere Initiativen wie die Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern, die Museumsfreunde und natürlich auch dasKULTURforum behandeln die eher sozialen und kulturellen Bedürfnisse. Im Übrigen hat der Austausch unter verschiedenen Kulturkreisen ganz allgemein zugenommen, was meiner Meinung nach integrationsfördernd ist. Ich will damit nicht sagen, dass die DEGPA keine sozialen und kulturellen Fragen angeht, wir machen nämlich bewusst Platz für Sitten und Gebräuche, wie z.B. den Advent, die genau genommen zwar keine religiösen Feste sind, aber von vielen Deutschen als Teil ihrer Identität verstanden werden.

Was bedeutet es für Sie, als Deutscher in Antwerpen zu arbeiten?
Ich arbeite sehr gern in Antwerpen, vor allem deshalb, weil mein Beruf sich hier ganz anders gestaltet. In Deutschland war ich ein Mitglied einer Organisation mit einer festgelegten Hierarchie. Hier bin ich eher auf mich selbst angewiesen. Daraus ergibt sich, dass ich mein Augenmerk mehr aufs Wesentliche richten muss, aber auch mehr richten kann.
Außerdem finden meine Frau und ich, dass Antwerpen kulturell betrachtet eine reiche und interessante Stadt ist, was bestimmt dazu beigetragen hat, dass wir uns hier wohlfühlen, auch wenn das mit dem Sich-hier-heimisch-fühlen seine Zeit gebraucht hat. Glücklicherweise haben wir uns gleich als wir ankamen ein Abonnement für die Oper besorgt, wodurch wir dann auch verpflichtet waren, in die Innenstadt reinzufahren. So haben wir nach und nach die Stadt kennengelernt. In Antwerpen mögen wir u.a. das Rockoxhaus gern. Dieses Museum liegt etwas zurückgesetzt, weshalb es nicht so bekannt ist und man es oft in aller Ruhe besichtigen kann.

Im vergangenen Sommer fand das Reformationsjubiläum statt. Können Sie darüber kurz etwas sagen?
In der Tat! Es war sehr interessant, auf nationaler Ebene in allen Ausschüssen zur Vorbereitung des Lutherjahrs zu sitzen, aber für die schnellen Entscheidungen haben wir doch schon gelegentlich so etwas wie einen Superintendanten, also jemanden aus der Kirche, der sich des Tagesgeschäfts annimmt, vermisst. Schlussendlich ist alles gut gegangen, vielleicht dank der typisch belgischen Kompromissfähigkeit. Denn wenn Angelegenheiten hier in Belgien oft nicht so effizient erledigt werden, wie wir es aus Deutschland gewöhnt sind, kann hierzulande doch, wenn es darauf ankommt, gerade auf Grund dieser typischen Kompromissfähigkeit vieles erreicht werden.

Sie sind für sechs Jahre nach Antwerpen geschickt worden. Haben Sie die Absicht, nach Ablauf Ihres Mandats sofort nach Deutschland zurückzugehen?
Wir haben keinen zwingenden Grund, länger zu bleiben. Hätten wir Kinder, dann läge der Fall vielleicht anders. Somit gehen wir 2019 nach Deutschland zurück, wo ich gern wieder etwas von Null an aufbauen möchte. Was es wird, weiß ich noch nicht, aber ich vertraue darauf, dass sich alles im Laufe dieses Jahres deutlicher abzeichnen wird.

Was werden Sie nach Ihrer Rückkehr in Deutschland vermissen?
Ich werde vor allem die Art und Weise, wie ich meinen Beruf hier ausüben konnte, vermissen. Ich habe eine großartige Beziehung zu meinen Kollegen und die Offenheit, mit der ich im hiesigen Amt empfangen wurde, werde ich so schnell nicht vergessen. Kaum war ich da, hat mich der Bischof begrüßt, aber auch der Pastor der Luther-Kirche kam bald, um uns kennenzulernen. In Deutschland herrscht eine viel größere Konkurrenz zwischen den verschiedenen Pfarrbezirken und folglich auch unter den Pfarrern. In Belgien scheint mir das überhaupt nicht der Fall zu sein.

Wie Sie selbst vorhin sagten, sind Sie schon recht früh in Ihrem Leben mit dem Konzept der Ökumene in Kontakt gekommen. Sind Sie heute noch in diesem Bereich tätig?
Bevor ich nach Belgien kam, habe ich mich in Deutschland vor allem mit dem interreligiösen Dialog beschäftigt. Ich habe Treffen und Gespräche mit Menschen anderen Glaubens organisiert, aber z.B. auch Koch-Workshops mit Frauen aus der türkisch-islamischen Gemeinschaft. Als ich nach Belgien kam, wusste ich, dass mein Amt dafür wenig Möglichkeiten bieten würde. Glücklicherweise bat mich der Verwaltungsbezirk Merksem darum, mich als Vertreter der DEGPA an Gesprächsrunden zu beteiligen, die darauf abzielten, verschiedene Glaubensgemeinschaften zusammenzubringen. Inzwischen pflege ich regelmäßige Kontakte mit einigen Personen mit einer anderen Religion, u.a. von der Ahmadiyya Moslim-Gemeinschaft oder der marokkanischen Berbergemeinschaft, mit denen wir abwechselnd Runde Tische zu einem bestimmten Thema organisieren.

Wenn man Sie darum bitten würde, etwas aus der „deutschen Kultur“ zu fördern, was wäre das?
Das ist eine gute, aber schwierige Frage. Ich werde regelmäßig gefragt, ob wir deutsches Brot verkaufen. Vielleicht wäre es mal interessant, hier in Antwerpen zwischen all den polnischen, russischen, thailändischen, chinesischen usw. Geschäften einen Laden zu haben, der typische, deutsche Lebensmittel und Produkte verkauft. Viele Deutsche essen heutzutage zu Weihnachten z.B. gern Rouladen. Die meisten Mitglieder unserer Gemeinde bestellen ihre Rouladen in Deutschland und frieren sie dann ein. Aber dieses Jahr bin ich zu meinem Metzger um die Ecke gegangen und habe ihm mal erklärt, was Rouladen sind und wie man sie zubereitet. Wer weiß, vielleicht setzen sie sich hier irgendwann einmal durch!
Davon abgesehen finde ich, dass die deutsche Kultur in Antwerpen gut gefördert wird. Unsere Gemeinde hat 2016 gemeinsam mit dem KULTURforum den Satiriker Hans Conrad Zander aus Köln zu einer Lesung eingeladen (Anm. d. Red.: im Rahmen von dasFestival|KÖLN). Es wäre schön, wenn die DEGPA und dasKULTURforum in Zukunft erneut auf diese Weise zusammenarbeiten könnten.
Ich stelle wohl fest, dass die Belgier wenig aktuelle Kenntnisse über Deutschland haben. Wenn ich Zeitungen lese oder die Nachrichten anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass unter den Journalisten auch nur einer ist, der sich in der deutschen Politik oder im deutschen Sport auskennt bzw. sich diesbezüglich auf dem Laufenden hält. Oft bleibt es bei den bekannten Klischees und das ist schade. Aber das ist vielleicht andersherum auch nicht anders, oder? Ich weiß, dass es auch heute noch Deutsche gibt, die glauben, dass in Belgien nur Französisch gesprochen wird oder dass Antwerpen in den Niederlanden liegt.

Was ist für Sie typisch belgisch? Was können Deutsche und Belgier voneinander lernen?
Ohne auf alte Klischees zurückgreifen zu wollen, finde ich doch, wie ich vorhin bereits erwähnte, dass das Schließen von Kompromissen etwas typisch Belgisches ist. Und dies hier auch (Anm. d. Red.: Dr. Jacobi zeigt den Bildband ‚Belgian Solutions‘ http://www.belgian-solutions.be): es ist so was von typisch belgisch, dass Bürger bei Straßenbauarbeiten schlecht informiert bzw. dass ihnen merkwürdige Lösungen angeboten werden. Wenn ich daran zurückdenke, wie die Bredabaan neu angelegt wurde, dann fällt mir ein, wie damals nur auf jedes fünfte Haus ein Brett über den Graben vor der Haustür kam. Die Leute, die in den vier Häusern dazwischen wohnten, mussten selbst schauen, wie sie in ihr Haus gelangen konnten. In Deutschland hätte dies für mehr Aufruhr gesorgt, als hier, wo jeder Einzelne sich eher allein durchzuwurschteln versucht.
Was das Voneinanderlernen betrifft, so denke ich, dass Deutsche vor allem öfter versuchen sollten, Europa aus der Perspektive kleinerer Länder zu betrachten. Sie tendieren zu oft dazu, alles aus der Sicht ihrer eigenen, wirtschaftlich starken Stellung einzuschätzen. Was Belgier wiederum lernen könnten, ist, dass Deutschland wirklich mehr kann, als nur Krieg führen. Deutschland hat auf wirtschaftlicher, aber auch auf kultureller Ebene entschieden mehr zu bieten und es könnte nicht schaden, einander aufs Neue besser kennenzulernen.

Schlussendlich: wo sollten Belgier anfangen, Deutschland besser zu erkunden?
Vielleicht ist als Ausgangspunkt das Ruhrgebiet eine interessante Gegend. Erstens, weil es nicht weit weg liegt und in Bezug auf Industrie von großem kulturgeschichtlichen Wert ist. In diesem Zusammenhang kann es Industriestädten wie Lüttich als gutes Beispiel für eine gelungene Transformation von einer Industriezone in eine Kulturregion dienen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Städte und Gegenden, die eine Reise wert sind. So sind ältere Städte an der Ostsee wie Rostock und Wismar nicht nur kulturell ansprechend, sondern auch malerisch gelegen. Wer nicht so weit fahren möchte, dem würde ich das Münsterland oder das Sauerland empfehlen, aber auch die Städte Lüdenscheid und Soest, die unter Belgiern der älteren Generation hauptsächlich für die dort nach dem Krieg errichteten belgischen Kasernen bekannt sind.

Interview | Kathrin Reynaers
Übersetzung | Sandra Károlyi

© dasKULTURforum

- predikant
- geboren in Bochum in 1965
- woont sinds 2013 in Antwerpen

- Pfarrer
- geboren in Bochum in 1965
- wohnt seit 2013 in Antwerpen