Za 01/07/2017

# Sabine Bella-Janssens

(deutsche Fassung unten)

U woonde van 1947 tot 1976 in Saksen, in de omgeving van Leipzig. Wat kan u over die periode vertellen?
Ik ben geboren in Bitterfeld en heb in Halle voor MTA (Medisch Technisch Assistente) gestudeerd. Daarna heb ik 10 jaar in de histologie gewerkt, onderzoek van celweefsel zeg maar. In die tijd leerde ik mijn Belgische man kennen. Hij werkte tijdelijk voor een scheikundige fabriek in de buurt van Halle, in opdracht van een Engelse firma. Ik woonde naast het hotel waar hij logeerde en zo hebben we elkaar ontmoet.
Het was niet makkelijk om als Oost-Duitse een relatie te hebben met een West-Duitser, laat staan met een Belg. We mochten enkel trouwen als hij definitief naar de DDR zou komen en dat heeft hij dan ook gedaan. Na zijn officiële aanvraag tot integratie in de DDR moest hij een maand in Berlijn verblijven, waar hij voorbereid, of beter “gebrainwasht”, werd. Ik weet daar nog steeds het fijne niet van, maar ik weet wel dat hij gescreend werd door de KGB (nvdr de Staatsveiligheid). Nadien kreeg hij een job toegewezen en mochten we trouwen. Net voor onze ceremonie moest ik een document ondertekenen waarin stond dat ik nooit een aanvraag zou indienen om de DDR te verlaten.
We hadden beiden een job en  een goed leven,  maar na een tijd raakte mijn man uitgekeken op zijn baan. Het is hem niet gelukt om van werk te veranderen omdat hij Belg was. In die tijd was elk kaderlid immers ook partijlid en werd iemand uit een NAVO-land niet aangenomen. Als hij uit het voormalige Oostblok was gekomen, was dat heel anders geweest.

Waren er voordelen verbonden aan het feit dat u met een Belg getrouwd was? 
Ja, ik heb zeker een en ander te danken aan hem. Je mag niet vergeten dat er toen twee munten waren: “Westgeld” (de D-Mark) en “Ostgeld” (de Mark van de DDR). Aan de universiteitskliniek verdiende ik 478 Ostmark. In 1969 kon ik met mijn eerste loon twee stoelen en een tafel kopen. Mijn man daarentegen kon Westmark meenemen, waarmee we in bepaalde winkels en hotels Westerse producten konden kopen. Of je kon Westmark omwisselen voor vier keer zoveel Ostmark en er in gespecialiseerde winkels kwaliteitsproducten van eigen bodem voor kopen. Maar die werden doorgaans naar het Westen geëxporteerd, zodat ze onbereikbaar waren voor de gewone man.

Wanneer besloten jullie naar België te komen?
Die procedure liep van 1974 tot 1976. Familieleden die tot de socialistische partij behoorden, hebben toen brieven voor ons geschreven. Mijn schoonvader was lid van de socialistische partij in België en ook hij heeft geprobeerd zijn contacten te gebruiken. Mijn man kon weliswaar gaan en staan waar hij wilde, maar dat gold niet voor mij. Met twee kinderen wilde ik niet vluchten. Ik had van dichtbij een mislukte vluchtpoging van een collega meegemaakt, die samen met zijn vrouw werd opgesloten. Hun kinderen zijn toen in een tehuis beland. Dat risico wilde ik niet lopen.
Als officiële reden gaven we op dat we groter wilden wonen; mijn man had immers al een huis in België. In Oost-Duitsland hadden mensen geen zelfbeschikkingsrecht over hun eigen huis. In grote huizen konden van staatswege verschillende families worden ondergebracht. Het bleef je privé-eigendom en je kreeg er huurgeld voor, maar het beheer was in handen van de overheid.
Het is goed mogelijk dat mijn man diensten aan de KGB heeft moeten verlenen opdat ik zou kunnen emigreren. Van zodra mijn werkgever wist dat ik de aanvraag had ingediend, verloor ik mijn positie als hoofdlaborante en werd ik gedegradeerd. Mij maakte dat niet meer veel uit, we zouden toch vertrekken.

Hoe kijkt u nu terug op dat alles? 
Als ik mezelf dat allemaal hoor vertellen, word ik emotioneel omdat de mensen me misschien niet zullen geloven. Maar zo was het wel degelijk in die tijd. Ik was geen kunstenaar, schrijver of intellectueel en ik kon mijn beroep zonder beperkingen uitoefenen, maar we waren ons er wel van bewust dat anderen het moeilijker hadden. Het was de tijd van Wolf Biermann en Manfred Krug, die vervolgd werden voor hun kritiek op het regime. Een film als “Das Leben der Anderen” slaagt er goed in die tijdsgeest te vatten.
Toch was het niet allemaal slecht. Zo kon je goedkoop op vakantie en werd er voor je gezorgd van je geboorte tot je graf. Persoonlijk heb ik het altijd goed gehad. Als kinderen van een alleenstaande moeder konden mijn zus en ik de hele zomervakantie op kamp gaan

U was 27 toen u uiteindelijk naar België kwam.
We verhuisden op 23 december 1976. Er stond politie naast de verhuiswagen, naast de lift, in de badkamer, in de keuken en in de living. Toen we wilden vertrekken, startte de auto niet. Een collega heeft hem in gang moeten trekken. We zijn niet gestopt voor we in West-Duitsland waren. Het was de eerste keer dat ik de DDR verliet en mijn eerste buitenlands uitstapje was een toiletbezoek langs de autoweg. Toen we België binnenreden, was het eerste dat me opviel de “kerstverlichting” op de snelweg – .

Hoe hebt u die beginperiode in Antwerpen ervaren?
Ik woonde in Merksem, in een zijstraat van de Bredabaan. Ik was werkzoekende en kreeg een uitkering van 20.000 frank (= 500 euro per maand). Ik vond het zeer vreemd dat ik daar niets voor hoefde te doen. Op een keer stond ik in de rij voor de uitbetaling toen er een overval gebeurde. Dat was een beangstigende ervaring voor mij. In de DDR leek criminaliteit niet te bestaan.
Ik herinner me ook de eerste keer dat ik boodschappen ging doen in de supermarkt. Ik kocht 10 potjes yoghurt in verschillende smaken en voor mijn dochters slipjes met de namen van de weekdagen erop.
Mijn kinderen gingen naar de kleuterschool en konden heel snel Nederlands. Zelf was ik beschaamd dat ik geen werk had. Ik zocht in het telefoonboek labo’s voor pathologie op en belde er een met een Duitse naam. Ik kon meteen beginnen bij Dr. Hänsch, die toen de wetsgeneesheer van de stad was. Misschien heeft het in mijn voordeel gespeeld dat hij een Duitse grootvader had? In het labo was ik erg verrast: ik kwam van een moderne universitaire kliniek met halfautomatische Russische toestellen en hier in Antwerpen, in het Gouden Westen, stond ik in een klein privé-labo dat wel uit het stenen tijdperk leek. Ik heb er zelf voor enige vernieuwing gezorgd. Vier jaar later ging ik naar het hypermoderne Centraal Laboratorium Antwerpen op de Frankrijklei, waar ik ook een interne opleiding cytologie volgde (onderzoek van losse cellen zoals uitstrijkjes). Ik leerde Nederlands al doende op het werk en elders. 

Hoe hebt u later de val van de Muur ervaren vanuit België?
Die heb ik net als de meesten op tv gezien. Ongelooflijk. Overal wisselden mensen zoveel geld als toegelaten was. In al die gekte zijn we vergeten het geld te wisselen dat mijn moeder, die toen al voorbij de 80 was, had opgespaard onder haar matras. 
In 2006 ging ik met vriendinnen naar Berlijn. Ik had de Muur nog nooit gezien. en ging er met zeer gemengde gevoelens naartoe. Dat Britse en Amerikaanse soldaten zich met toeristen lieten fotograferen, vond ik een circus. Ik heb me even afgezonderd van mijn vriendinnen om heel bewust door de Brandenburger Poort van Oost naar West te lopen. Dat heeft me veel gedaan. Vroeger stopte onze wereld daar. Ik heb me als kind en jonge werkende vrouw nooit opgesloten gevoeld, maar veel later, toen ik al een hele tijd in vrijheid gewoond had, zijn die emoties toch gekomen. Wat je niet kent, mis je niet. Een grens oversteken is tot op heden speciaal voor mij.

Welke plaatsen in Antwerpen draagt u een bijzonder warm hart toe?
Mijn man was Antwerpenaar en liet me alle mooie plekjes zien. Kort na onze aankomst in 1976 liepen we te voet van Merksem naar de Schelde. Ik droeg mijn nieuwe jeanskleed, zag het water en de meeuwen en dacht terug aan de vakanties in mijn jeugd aan de Oostzee. Tot op vandaag heb ik me in Antwerpen eigenlijk op vakantie gevoeld.

****************

Von 1947 bis 1976 lebten Sie in Sachsen, in der Nähe van Leipzig. Was können Sie uns über diese Zeit erzählen?
Ich bin in Bitterfeld geboren und habe in Halle eine Ausbildung als MTA (Medizinisch-Technischer Assistent) gemacht. Danach habe ich zehn Jahre in der Histologie, also Forschung am Zellgewebe, gearbeitet. Dabei lernte ich meinen belgischen Ehemann kennen. Er arbeitete zu der Zeit in einer chemischen Fabrik in Halle für eine englische Firma. Ich wohnte neben dem Hotel, in dem er untergekommen war, und so haben wir uns kennengelernt.
Es war nicht einfach für eine Ostdeutsche, eine Beziehung zu haben mit einem Westdeutschen, geschweige denn einem Belgier. Wir durften nur heiraten, wenn er definitiv in der DDR bleiben würde - das hat er dann auch getan. Nach seinem offiziellen Antrag auf Übersiedlung in die DDR musste er einen Monat nach Berlin, wo er dann vorbereitet oder eher gesagt “gebrainwashed” wurde. Ich weiß da immer noch keine Details, aber ich weiß wohl, dass er damals auch vom KGB untersucht wurde. Danach bekam er eine Stelle zugewiesen und wir durften heiraten. Kurz vor der Feier musste ich noch ein Dokument unterzeichnen, dass ich niemals einen Ausreiseantrag stellen würde.
Wir hatten beiden einen Job und ein gutes Leben, aber noch einer gewissen Zeit langweilte sich mein Mann in seiner Arbeit. Er konnte keine andere Stelle finden, weil er Belgier war. Damals waren ja alle in den führenden Positionen Parteimitglieder und stellte man niemanden aus einem NAVO-Land an. Wenn er aus dem Ostblock gewesen wäre, hätte es anders ausgesehen.

Gab es auch Vorteile daran, mit einem Belgier verheiratet zu sein?
Sicherlich! Man darf ja nicht vergessen, dass wir damals praktisch zwei Währungen hatten: Westmark und Ostmark. An der Uni-Klink verdiente ich 478 Ostmark. 1969 konnte ich mir von meinem ersten Lohn zwei Stühle und einen Tisch kaufen. Mein Mann hingegen bekam Westmark, mit der er in bestimmten Geschäften und Hotels Westprodukte kaufen konnte. Oder er konnte die Westmark für viermal so viel Ostgeld tauschen und dann in bestimmten Geschäften ostdeutsche Qualitätsprodukte kaufen. Die wurden normalerweise in den Westen exportiert und waren für den kleinen Mann unerreichbar.

Wann entschlossen Sie sich dazu, nach Belgien zu kommen?
Der Vorgang lief von 1974 bis 1976. Familienmitglieder die der sozialistischen Partei angehörten, schrieben Briefe für uns. Mein Schwiegervater, Mitglied der sozialistischen Partei hier in Belgien, hat auch versucht, seine Kontakte zu benutzen. Mein Mann konnte natürlich hingehen, wo er wollte, aber das galt nicht für mich. Mit zwei Kindern wollte ich nicht flüchten. Ich hatte gerade einen Fluchtversuch eines Arbeitskollegen miterlebt, der zusammen mit seiner Frau eingesperrt wurde. Ihre Kinder mussten in ein Heim. Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Als offiziellen Grund gaben wir an, dass wir in einem größeren Haus wohnen wollten; Mein Mann hatte ja schließlich ein Haus in Belgien. In Ost-Deutschland hatte man kein Selbstbestimmungsrecht über sein Eigentum. In großen Häusern wurden oft von Seiten des Staates mehrere Familien untergebracht. Es blieb zwar im Privateigentum und man bekam Mieteinnahmen, aber die Verwaltung lag in den Händen des Staates.
Es kann schon sein, dass mein Mann dem KGB Informationen verschaffen musste, sodass ich ausreisen durfte. Sobald mein Arbeitgeber von meinem Antrag wusste, wurde ich degradiert und verlor meine Stelle als Hauptlaborantin. Das war mir aber egal, wir gingen ja sowieso weg.

Wie schauen Sie jetzt auf das alles zurück?
Wenn ich mich das selber so erzählen höre, werde ich sehr emotional, weil einige Leute mir vielleicht nicht glauben werden. Aber das war damals wirklich so. Ich war keine Künstlerin, Autorin oder Intellektuelle und ich konnte meinen Beruf ohne Einschränkungen ausüben, aber wir waren uns bewusst, dass andere es schwerer hatten als wir. Es war auch die Zeit von Wolf Biermann und Manfred Krug, die wegen ihrer Regimekritik verfolgt wurden. Ein Film wie “Das Leben der Anderen”  gibt den damaligen Zeitgeist gut wieder.
Und trotzdem war nicht alles schlecht. Man konnte beispielsweise preiswert in Urlaub fahren und man war versorgt, von der Geburt bis zum Tode. Persönlich ging es mir immer gut. Als Kinder einer Alleinerziehenden konnten meine Schwester und ich auch immer die ganzen Sommerferien ins Sommerlager.

Sie waren 27 als Sie schließlich nach Belgien kamen.
Wir sind am 23. Dezember 1976 umgezogen. Es stand Polizei neben unserem Umzugswagen, neben dem Aufzug, im Badezimmer, in der Küche und im Wohnzimmer. Als wir losfahren wollten, sprang das Auto nicht an. Ein Kollege hat es dann anbekommen. Wir haben nicht mehr angehalten bevor wir in West-Deutschland waren. Es war das erste Mal, dass ich die DDR verlassen hatte und mein erstes Auslandslandserlebnis war ein Toilletten-Stop auf einer Autobahnraststätte. Als wir nach Belgien ‘reinfuhren war das erste, was mir auffiel, die Festtagsbeleuchtung auf der Autobahn.

Wie haben Sie die Anfangszeit in Antwerpen erlebt?
Ich wohnte in Merksem, in einer Seitenstraße des Bredabaan. Ich war arbeitslos und bekam 20.000 frank (= 500 Euro pro Monat). Ich fand es sehr seltsam, dass ich dafür nichts machen musste. Einmal stand ich in der Auszahlungsschlange und es passierte ein Überfall. Das war eine sehr beängstigende Erfahrung für mich. In der DDR wurde ich nicht mit Kriminalität konfrontiert.
Ich kann mich auch an meine ersten Einkaufserfahrungen erinnern. Ich kaufte zehn Joghurtbecher in verschiedenen Geschmäckern und für meine Tochter Schlüpfer mit den Wochentagen darauf.
Meine Kinder gingen hier zum Kindergarten und lernten sehr schnell Flämisch. Selbst war es mir peinlich, dass ich keine Arbeit hatte. Ich suchte im Telefonbuch nach Pathologielaboratorien und rief bei einem mit einem deutschen Namen an. Ich konnte bei Dr. Hänsch, damals der Gerichtsarzt der Stadt, sofort anfangen. Vielleicht war es von Vorteil, dass sein Großvater Deutscher war? Vom Labor war ich sehr überrascht: Ich kam von einer modernen Uni-Klink mit halbautomatischen russischen Geräten und hier in Antwerpen, im goldenen Westen, stand ich in einem kleinen privaten Labor mit Technik aus der Steinzeit. Ich habe dort selbst einige Erneuerungen zu Wege gebracht. Vier Jahre später wechselte ich dann zum supermodernen Centraal Laboratorium Antwerpen auf der Frankrijklei, wo ich eine interne Ausbildung zur Zytologieassistentin (untersucht z.B. abgestrichene Einzelzellen) machte. Währenddessen lernte ich Niederländisch, ohne Kurs, auf der Arbeit und auch sonst im täglichen Leben.

Wie haben Sie später den Mauerfall erlebt, in Belgien?
Ich habe das, wie die meisten Leuten im Fernsehen gesehen. Unglaublich. Überall wechselten die Leute so viel Geld, wie erlaubt war. In dem ganzen Chaos haben wir glatt vergessen, das Geld meiner Mutter, die schon über 80 war, und das sie unter der Matratze versteckt hatte, zu wechseln.
2006 bin ich mit Freundinnen nach Berlin gefahren. Ich hatte die Mauer noch nie gesehen und hatte ein komisches Gefühl dabei. Ich fand es absurd, dass Britische und amerikanische Soldaten sich mit Touristen fotografieren ließen. Ich habe mich dann kurz von meinen Freundinnen verabschiedet, um ganz bewusst durch das Brandenburger Tor vom Osten in den Westen zu laufen. Das war eine ergreifende Erfahrung, denn früher stoppte unsere Welt da. Ich habe mich zwar als Kind und arbeitende Frau nie gefangen gefühlt, aber nachdem ich so lange in der Freiheit gewohnt hatte, kamen die Gefühle doch hoch. Was man nicht kennt, vermisst man nicht. Aber eine Grenze zu überqueren, ist bis heute besonders für mich.

Welche Orte in Antwerpen liegen Ihnen besonders am Herzen?
Mein Mann war Antwerpener und hat mir alle schönen Stellen gezeigt. Kurz nach unserer Ankunft 1976 liefen wir von Merksem aus zur Schelde. Ich trug mein neues Jeanskleid, schaute auf das Wasser und die Möwen und erinnerte mich an die Ferien, die ich frühe in meiner Jugend an der Ostsee verbrachte. Bis heute fühle ich mich in Antwerpen eigentlich noch immer wie im Urlaub.


Interview: Goedele Krekels

Übersetzung: Rebecca Johr

 

- gepensioneerd histologisch-cytologisch analist
- doet vrijwilligerswerk voor het MAS
- °1947
- woont in Antwerpen
- komt uit Bitterfeld bei Wittenberg

- pensionierte histologisch-zytologische Analystin
- engagiert sich ehrenamtlich am MAS
- °1947
- wohnt in Antwerpen
- kommt aus Bitterfeld bei Wittenberg