Di 01/11/2016

# Christoph Grafe

Enkele jaren geleden kwam Christoph Grafe naar Antwerpen om er directeur te worden van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). U denkt: een Duitser die directeur wordt van het Vlaams Architectuurinstituut? Wel, niet echt een Duitser. Eerder een Bremer, misschien ook wel een Amsterdammer en ondertussen - bijna - een Antwerpenaar. In dit interview voor ‘Germans of Antwerp’ vertelt Christoph Grafe hoe hij ‘t Stad ervaart als architect en als nieuwe inwoner. En terloops hebben we het ook nog over onverwachte verrassingen in Antwerpen, het unieke karakter van havensteden en de aantrekkingskracht van de "grote hemel". Veel leesplezier!

Hoe bent u in Antwerpen terechtgekomen?

Dat is een kort en een lang verhaal tegelijk. Het korte verhaal is simpel: er was hier een vacature voor directeur van het Vlaamse Architectuurinstituut (VAi), ik heb gesolliciteerd en ik ben het geworden. Het lange verhaal is iets complexer. Ik ben opgegroeid in Bremen, maar ben op mijn 20ste als student naar Nederland gegaan. Zo had ik voor ik hier naartoe kwam al het grootste deel van mijn leven in Nederland doorgebracht. Ik sprak gewoon Nederlands, had veel Vlaamse vrienden en was al vaak in Vlaanderen geweest. Dat is toch een ander traject dan iemand die recht uit Duitsland, zeker uit het “echte” Duitsland, naar Antwerpen komt.

Het echte Duitsland?

Het echte Duitsland, dat is daar waar de bergen beginnen. (Lacht) Dus zeg maar vanaf Osnabrück, Hannover, daar begint het echte Duitsland. Ja, dat is toch wel echt een verschil!

Waarom?

Noord-Duitsland is voor mij landschappelijk een voortzetting van de Lage Landen. Bovendien wordt de Noord-Duitse cultuur gedomineerd door de twee stadstaten Bremen en Hamburg, twee heel oude handelsrepublieken die nooit de overheersing door een koning of vorst hebben gekend. Dat heeft de mensen heel sterk gevormd.

Kon u al Nederlands toen u ging studeren?

Ik heb me het Nederlands zelf aangeleerd, deels door naar de Nederlandse radio te luisteren, deels door zelfstudie uit oude lesboeken. Maar de Nederlandse taal is natuurlijk niet zo moeilijk voor ons. Het Nederduits, de oorspronkelijke taal van Noord-Duitsland, is eigenlijk zoiets als het vergeten zusje van het Nederlands. Een groot deel van de woordenschat is identiek.   

U woont nu deeltijds in Antwerpen?

Ja ik pendel, want mijn kinderen wonen in Nederland.

Hoe is het om in Antwerpen wonen? Wat fascineert u?

Antwerpen is heel interessant omdat het tegelijkertijd een metropool en een dorp is. Ik woon bijvoorbeeld op de Mechelsesteenweg. Op dat stukje heb je ongelooflijk interessante culturele verschillen, soms zelfs binnen één blok, waardoor de sfeer en de mensen van straat tot straat enorm verschilt. Die gelaagdheid is een grootstedelijk fenomeen, iets wat je associeert met steden zoals New York en Londen. Maar tegelijkertijd is Antwerpen toch gemakkelijk, overzichtelijk en behapbaar. De problemen van een écht grote stad heb je dus niet. Dat vind ik als architect erg interessant.

Hoe kijkt u als architect naar Antwerpen?

Antwerpen heeft een groots verleden en ook een enorm patrimonium. Vooral uit de zestiende eeuw, toen Antwerpen een van de meest belangrijke steden van Europa was, en uit de negentiende eeuw, toen het een echte grootstad werd met projecten zoals de Leien en de Cogels-Osylei. Daarbij is het ook geweldig dat je de rivier en oude haveninfrastructuur hebt, want Antwerpen is pionier in de herontwikkeling van z’n oude havengebieden. Er zijn veel havengebieden die ongelofelijk saai zijn, en dat is in Antwerpen niet het geval. Je kan er nog steeds de sfeer van de oude haven voelen. Maar ondertussen kent de stad ook fenomenale problemen: de kwestie van de ring bijvoorbeeld, en het feit dat er relatief weinig groen is in het centrum. Er zijn dus ook grote uitdagingen, die ik leerde kennen toen ik samen met bOb Van Reeth stadsbouwmeester ad interim was.

Heeft u Antwerpen al kunnen doorgronden?

Omdat ik altijd met de fiets onderweg ben, heb ik de stad goed leren kennen. Dat was ook een van mijn prioriteiten toen ik hier kwam wonen. Er zijn weinig plekken in Antwerpen waar ik nog nooit geweest ben.

Zijn er delen van Antwerpen die u echt persoonlijk heel erg aanspreken?

Ik heb een zwak voor Linkeroever en zijn ligging aan de Schelde. Eigenlijk voor de hele strook langs de rivier, richting het Kasteel en Lillo. Maar Antwerpen heeft nog meer verrassingen, zoals de groene strook in het Oosten en het Zuiden van de stad. In het Rivierenhof en de andere parken ontdek je de geschiedenis van de oude hoven van plaisance. Daar kan ik ook van genieten, van nieuwe ontdekkingen. Zo ben je in Hoboken en realiseer je je plots dat daar ook een centrum is met een pleintje. En alles is dichtbij: op een kwartier ben je gewoon terug in het centrum van de stad.

Zijn er volgens u ook architecturale vergissingen in Antwerpen?

Er zijn vooral vergissingen op het vlak van wat er verdwenen is. De Koninklijke Stapelhuizen bijvoorbeeld, of de Nederlandse Schouwburg aan de Kipdorpbrug. De Leien zouden een prachtige boulevard zijn als de gebouwen die ooit gesloopt werden er nog zouden staan. Het was trouwens ooit een boulevard, een soort van Ringstraße zoals in Wenen, waar het maatschappelijk leven zich afspeelde. Ik denk dat er lang te weinig aandacht is geweest voor die laatnegentiende-eeuwse architectuur in Antwerpen.

Hoe is het om als Duitser - of Bremer - of Nederlander - het Vlaams Architectuurinstituut te leiden? Levert dat soms spanningen op?

Wellicht af en toe. Maar tegelijkertijd is het voor een buitenstaander gemakkelijker. De hele communautaire problematiek gaat bijvoorbeeld aan je voorbij. Voor je de complexiteit ervan hebt begrepen, is de vraagstelling alweer veranderd. Nu weet ik er al iets meer over, en daardoor zou het leven wat moeilijker moeten zijn. Maar kijk, ik ben een Bremer, en die maken zich niet snel druk.

Is dat typisch Breems?

Ja, Noord-Duitsers hebben een redelijk ontwikkeld relativeringsvermogen. (Lacht)

Is dat een verschil ten opzichte van de “echte Duitsers”?  En de Vlamingen?

Nou, ik denk dat mijn houding over de dingen, die zekere gelatenheid, een combinatie is van een Noorderling te zijn en dan nog eens lang in Nederland gewoond te hebben. En over het algemeen heeft me dat wel geholpen.

Heeft u soms nog wel eens de gelegenheid om Duits te spreken?

Ja, want ik geef ook les in Wuppertal, als hoogleraar architectuurgeschiedenis. Dat doe ik nu drie jaar en het voelt wel een beetje vreemd aan. Ik ben nu dertig jaar in Nederland, zes jaar in Vlaanderen en nu ben ik ook weer in Duitsland, waar ik door mijn collega’s als buitenlander wordt gezien! Ik ben dan drie keer buitenlander. (Lacht)

Is het geen gek gevoel om nergens nog helemaal thuis te horen?

Nee, dat is perfect. Dat moet je altijd zo houden. (Lacht)

Vindt u het fijn om af en toe in uw moedertaal te spreken?

Niet bijzonder. Als ik daar zo sta te klungelen voor de klas en een woord niet kan bedenken, dan gebruik ik gewoon een Engels of Nederlands woord. Of bij Duitse collega’s die ook Nederlands spreken, zeg ik ook gewoon het Nederlandse woord als ik niet op het Duitse kan komen.

Zijn er desondanks toch bepaalde woorden die u beter vindt klinken in het Duits? Of ontglipt er u soms nog in een bepaalde situatie een Duits woord?

(Denkt lang na) Dat hangt van de context af. Er zijn Duitse woorden die een concept aanduiden dat in een andere taal ontbreekt. Zo is er bijvoorbeeld ‘tüdeln’, dat allerlei gedaanten kan aannemen: je ‘tüdelt’ iets uit elkaar (ontrafelt iets), of je ‘vertüdelt’ (je raakt een beetje het overzicht kwijt). Deze – overigens Nederduitse – werkwoorden duiden zonder dramatisering een lichte vorm van verwarring aan of het niet helemaal ongewilde verlies van controle. Of Klookschieter (Klugscheißer), dat is iemand die het zeer goed weet allemaal. Dat kan ik af en toe wel eens denken over mezelf of iemand anders. (Lacht) Maar omgekeerd zijn er ook Nederlandse woorden die aangenamer klinken dan de Duitse. Schadenfreude bijvoorbeeld. Dat is gewoon een naar woord. Ik vind leedvermaak leuker, dat heeft iets onschuldigers.

Als u permanent in Duitsland moest wonen en werken, waar zou dat dan zijn?

Nu geef ik les in Noordrijn-Westfalen dat ik eigenlijk als Benelux+ beschouw omdat het zo dichtbij is. Berlijn bijvoorbeeld vind ik veel te ver. Keulen is dan weer wel interessant. Ik ben misschien bijgelovig, maar ik heb ook iets tegen steden of streken die meer dan honderd kilometer van de zee verwijderd zijn. Als je te ver van de zee bent, dan mis je volgens mij een soort van uitwisseling met de wereld. Daarom wil ik alleen maar leven in steden die ofwel aan een rivier liggen ofwel een havenstad zijn. Die hebben gewoon een bepaalde sfeer. Toen ik in Londen woonde, heb ik er een punt van gemaakt om elke dag even langs de Thames te gaan fietsen. En in Antwerpen moet ik nu en dan ook naar de Schelde: dat ruimt de zaken zo even op.

Zijn er dingen die u mist als u lang niet in Duitsland bent geweest?

Ik merk dat ik een of twee keer per jaar naar Noord-Duitsland moet gaan. Dat gaat dan om die enorme ruimte. Je hebt daar ook een vlak landschap, net als in Vlaanderen of in Nederland. De Noord-Duitse hemel is weidser. Als ik die een paar maanden niet gezien heb, dan mis ik die. In Vlaanderen heb je geen horizon.

En zijn er Vlaamse of Antwerpse dingen die u al mist als u een tijdje weg bent?

Ja natuurlijk! Een daarvan is de culturele ambitie van de Vlaming. Vlamingen zijn zeer geïnteresseerd en zijn serieus over culturele zaken. Vlaanderen heeft niet voor niets een van de meest interessante culturele scenes van Europa. Ook mensen die niet in de culturele sector werken, zijn toch gepassioneerd over cultuur. Dat is bijzonder.

Is dat dan niet het geval in Amsterdam of Bremen?

Ik ben bang dat Nederlanders in de voorbije jaren veel van hun culturele nieuwsgierigheid en ambitie zijn kwijtgeraakt. En Noord-Duitsers moet je toch ook altijd over de streep trekken. Als ze dan geïnteresseerd zijn, zijn ze ook echt betrokken. Maar er zit toch ook een zekere flegmatiek in de cultuur waaraan ik me kan ergeren.  Dat heb je in Vlaanderen veel minder en dat is zeer aantrekkelijk hier.

Als u zich echt op één plek moest vestigen, zou u dan voor Antwerpen kiezen?

Antwerpen zou wel hoog op het lijstje staan. Maar ik denk niet dat ik me zou willen beperken. Ik vind dat je wel met één persoon getrouwd moet zijn, maar ik vind niet dat je per se op één plek moet wonen.

Zou u zich Antwerpenaar kunnen voelen?

Ik zou me Antwerpenaar kunnen voelen, maar echt Antwerpenaar worden is een andere zaak. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld Bremer kan worden, want een stadsstaat is in principe altijd opgezet door mensen die ergens anders vandaan komen. Ik kan ook zeggen: ik ben Amsterdammer, want als je in Amsterdam woont en je kan amper Nederlands, maar je zegt toch: “ik ben Amsterdammer”, dan zal een Amsterdammer zeggen: “Ja natuurlijk. Word lid van de club!”. Ik geloof in het concept van de stadsstaat. In een stad kan iedereen gewoon aankomen. Ik kan wellicht zeggen dat ik Antwerpenaar ben. Al zouden niet alle Antwerpenaren dat accepteren. Die openheid van de oude stadsstaten moet Antwerpen zich misschien nog eigen maken.

******************

Vor einigen Jahren wurde Christoph Grafe, Leiter des Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in Antwerpen. Sie denken vielleicht: Ein Deutscher als Leiter eines flämischen Architekturinstituts? Naja, eigentlich nicht wirklich ein Deutscher. Eher ein Bremer, vielleicht auch ein Amsterdamer und inzwischen schon - fast - ein Antwerpener. In diesem Interview, für unsere Reihe „Germans of Antwerp“, erzählt Christoph Grafe wie er ’t Stad als Architekt und Neu-Antwerpener erlebt. Während des Gespräches kommen unerwartete Überraschungen in Antwerpen, der einzigartige Charakter der Hafenstadt und die Anziehungskraft des „weidse hemel“ zur Sprache. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Wie sind Sie in Antwerpen gelandet?
Das ist eine kurze und eine lange Geschichte zugleich. Die kurze Variante ist einfach: Es gab hier eine offene Stelle als Leiter des Vlaamse Architectuurinstituut (VAi), ich habe mich beworben und wurde genommen. Die lange Variante ist etwas komplizierter: Aufgewachsen bin ich in Bremen, aber mit 20 bin ich zum Studium in die Niederlande gegangen. Bevor ich nach Antwerpen kam, hatte ich praktisch schon die Hälfte meines Lebens in den Niederlanden verbracht. Ich sprach also Niederländisch, hatte flämische Freunde und war auch schon ein paar Mal hier gewesen. Das ist ganz anders als jemand, der direkt aus Deutschland, vor allem aus dem „echten“ Deutschland, nach Antwerpen kommt.

Das „echte“ Deutschland?              
Das echte Deutschland, das ist da, wo die Berge anfangen. (Lacht) Also so ab Osnabrück, Hannover, da beginnt das echte Deutschland. Ja, das ist echt ein Unterschied!

Warum?
Norddeutschland ist für mich landschaftlich eine Art Verlängerung der lage landen. Außerdem wird die norddeutsche Kultur von den zwei Stadtstaaten Bremen und Hamburg dominiert: zwei sehr alten Hansestädten, die immer unabhängig blieben und nie von einem König oder Fürsten unterdrückt wurden. Das hat die Menschen sehr geprägt.

Konnten Sie schon Niederländisch als Sie mit dem Studium begonnen?
Ich habe mir das Niederländische selbst beigebracht, teils durchs Radio und teils durchs Selbststudium mit alten Schulbüchern. Aber das Niederländische ist natürlich nicht so schwierig für uns. Das Niederdeutsch, also die ursprüngliche Sprache Norddeutschlands, ist eigentlich so etwas wie die vergessene Schwester des Niederländischen. Ein Großteil des Wortschatzes ist identisch.

Sie wohnen jetzt in Antwerpen?
Ich habe eigentlich zwei Wohnsitze: einen hier in Antwerpen und den anderen in den Niederlanden, wo meine Kinder wohnen. Ich pendle zwischen den beiden.

Und wie gefällt ihnen das Wohnen in Antwerpen? Was fasziniert Sie?
Es ist sehr interessant, weil Antwerpen gleichzeitig eine Metropole und ein Dorf ist. Ich zum Beispiel wohne auf dem Mechelsesteenweg. Auf diesem kleinen Stück gibt es schon unglaubliche Kulturunterschiede, manchmal sogar innerhalb eines Häuserblockes, sodass die Atmosphäre und die Einwohner von Straßenzug zu Straßenzug ganz unterschiedlich sind. Das ist ein großstädtisches Phänomen, etwas das man mit New York oder London verbindet. Gleichzeitig ist Antwerpen aber auch sehr klein, übersichtlich und ist alles schnell zu erreichen. Die Probleme einer wirklich großen Stadt hat man also eigentlich nicht. Als Architekt finde ich das sehr interessant.

Und wie sehen Sie Antwerpen als Architekt?
Antwerpen hat eine reiche Geschichte und ein enormes Vermächtnis. Vor allem aus dem 16. Jahrhundert, als Antwerpen eine der wichtigsten europäischen Städte war und natürlich aus dem 19. Jahrhundert, als es eine Großstadt wurde, mit bedeutenden Projekten wie die Leien und der Cogels-Osylei. Interessant ist dabei sicherlich auch der Fluß und die alte Hafeninfrastruktur, denn Antwerpen war ein Vorreiter in der Umstrukturierung und Neuentwicklung des alten Hafengebietes. Es gibt viele Fälle, bei denen diese Hafengebiete unglaublich langweilig sind, aber das ist in Antwerpen nicht der Fall. Man hat dort noch immer den alten Hafenflair. Darüber hinaus hat Antwerpen jedoch auch große Probleme: Die Ringfrage zum Beispiel, oder dass es sehr weinig Grün im Stadtzentrum gibt. Diese Herausforderungen lernte ich kennen, als ich zusammen mit bOb van Reeth Interimstadtbaumeister war.

Und konnten Sie Antwerpen schon ergründen?
Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs und habe die Stadt so gut kennengelernt. Das war mir auch sehr wichtig, als ich hierherzog. Inzwischen gibt es kaum noch Stellen in Antwerpen, die ich nicht kenne!

Gibt es Teile von Antwerpen, die Ihnen besonders gut gefallen?
Ich habe ein Schwäche für Linkeroever und seine Lage an der Schelde. Eigentlich für das ganze Stück entlang des Flusses bis zum Kasteel und Lillo. Aber Antwerpen hat noch viel mehr Überraschungen in petto, wie den Grüngürtel im Osten und im Süden der Stadt. Im Rivierenhof und den anderen Parks kann man die Geschichte der Hoven van Plaisance (Lusthäuser) entdecken. Außerdem freut es mich immer, noch neue Entdeckungen machen zu können. Wenn man zum Beispiel in Hoboken ist und auf einmal merkt, dass es dort auch ein Stadtzentrum mit Marktplatz gibt. Und alles ist so nah: Innerhalb von 15 Minuten ist man immer wieder in der Innenstadt.

Was sind Ihrer Meinung nach die architektonischen Schandflecken Antwerpens?
Die liegen insbesondere bei dem, was es nicht mehr gibt. Die Koninklijke Stapelhuizen zum Beispiel, oder die Nederlandse Schouwburg an der Kipdorpbrug. Die Leien könnten prunkvolle Boulevards sein, gäbe es all die Gebäude noch die dort abgerissen wurden. Es gab dort übrigens wirklich einmal einen Boulevard, so ähnlich wie die Ringstraße in Wien, wo sich das gesellschaftliche Leben abspielte. Ich denke, dass der Architektur des späten 19. Jahrhunderts in Antwerpen lange Zeit zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Wie ist es als Deutscher, oder Bremer oder Niederländer, das Vlaams Architectuurinstituut zu leiten? Ergeben sich daraus auch Spannungen?
Schon manchmal. Aber gleichzeitig ist es auch einfacher, so als Außenstehender. Die innenbelgischen Spannungen zwischen den Gemeinschaften zum Beispiel geht irgendwie an einem vorbei. Bevor man diese in ihrer Komplexität verstanden hat, hat sich die Fragestellung schon wieder verändert. Inzwischen kenne ich mich damit zwar etwas mehr aus und sollte mein Leben dadurch eigentlich etwas komplizierter geworden sein, aber ach, ich bin Bremer, uns bringt so leicht nichts aus der Fassung!

Ist das typisch Bremisch?
Ja, wir Norddeutschen können halt gut relativieren! (Lacht)

Ist das denn ein Unterschied im Gegensatz zu den „echten“ Deutschen oder den Flamen?
Ich denke, dass meine Haltung, also eine gewisse Gelassenheit, aus der Kombination meiner norddeutschen Wurzeln und meiner Zeit in den Niederlanden entstanden ist. Im Allgemeinen hat mir das viel geholfen.

Bekommen Sie manchmal noch die Gelegenheit Deutsch zu sprechen?
Ja, ich habe ja noch eine Professur an der Uni in Wuppertal, für Architekturgeschichte. Das mache ich jetzt seit drei Jahren, aber es kommt mir immer noch ein bisschen komisch vor. Ich bin jetzt seit dreißig Jahren in den Niederlanden, seit sechs Jahren in Flandern und jetzt auch wieder in Deutschland, wo mich meine deutschen Kollegen für einen Ausländer halten. Ich bin also eigentlich drei Mal Ausländer! (lacht)

Ist es nicht seltsam, sich nirgendwo wirklich zu Hause zu fühlen?
Nein, das ist genau richtig so! (lacht)

Ist es angenehm ab und zu ihre Muttersprache zu sprechen?
Ach, nicht wirklich. Wenn ich mich da so abmühe vor den Studenten und nicht auf ein Wort kommen kann, dann benutze ich oft das englische oder niederländische Wort. Auch bei deutschen Kollegen, die Niederländisch verstehen, verwende ich einfach das niederländische Wort.

Gibt es trotzdem noch deutsche Wörter, die in Ihrer Meinung nach besser klingen? Oder rutscht Ihnen manchmal doch noch ein deutsches Wort heraus?
(Denkt lange nach) Das kommt auf den Kontext an. Es gibt deutsche Wörter, die ein Konzept implizieren, das es in anderen Sprachen nicht gibt. Zum Beispiel tüdeln ,das man ganz vielseitig einsetzen kann: man kann etwas auseinander tüdeln  (entwirren) oder etwas vertüdeln (aus den Augen verlieren). Diese - übrigens niederdeutschen - Verben beschreiben, ohne Hysterie, eine leichte Form der Verwirrung oder des nicht ganz ungewollten Kontrollverlustes. Oder Klookschieter, also Klugscheißer, einer der alles besser weiß. Das denke ich manchmal von mir oder anderen. (Lacht) Aber umgekehrt gibt es auch niederländische Wörter, die angenehmer klingen als ihre deutschen Pendants. Wie zum Beispiel leedvermaak, das klinkt gleich viel unschuldiger als Schadenfreude.

Wenn Sie für immer nach Deutschland zurückgehen würden, wohin wäre das dann?
Im Moment lehre ich in Nordrhein-Westfalen, das ich als eine Art Benelux+ empfinde, weil es so nah ist. Berlin zum Beispiel ist mir viel zu weit weg. Köln wäre interessanter. Vielleicht ist das ein wenig abergläubig, aber ich habe etwas gegen Städte oder Regionen, die mehr als hundert Kilometer vom Meer entfernt sind. Wenn man zu weit weg von der Küste ist, dann verpasst man meiner Ansicht nach eine Art Austausch mit der Welt. Deshalb möchte ich nur in Städten leben, die entweder an einem Fluss liegen oder in einer Hafenstadt. Die haben einfach eine besondere Atmosphäre. Als ich in London wohnte, war es meine Gewohnheit, jeden Tag ein Stück entlang der Themse zu radeln. Und in Antwerpen muss ich ab und zu auch zur Schelde: Das macht meinen Kopf frei.

Gibt es Dinge, die Sie vermissen, wenn Sie lange nicht in Deutschland waren?
Ich merke, dass ich ein bis zweimal nach Norddeutschland muss. Wegen der Weite. Es gibt dort auch so eine platte Landschaft wie hier und in den Niederlanden, aber der norddeutsche Himmel ist viel weiter. Und wenn ich den ein paar Monate nicht gesehen habe, dann vermisse ich ihn. In Flandern hat man keinen Horizont.

Und gibt es auch Dinge aus Flandern oder Antwerpen, die Sie vermissen, wenn Sie eine Zeit lang weg sind?
Natürlich. Eins davon ist der kulturelle Ehrgeiz der Flamen. Flamen interessieren sich sehr für Kultur und nehmen diese auch ernst. Flandern hat nicht ohne Grund eine der interessantesten kulturellen Landschaften Europas. Auch Menschen die nicht im Kultursektor arbeiten, setzen sich dafür ein. Das ist etwas ganz Besonderes!

Ist das anders in Bremen oder Amsterdam?
Ich denke, dass die Niederländer in den letzten Jahren leider einen Großteil ihrer kulturellen Neugier verloren haben. Und die Norddeutschen muss man immer erst überzeugen. Wenn sie dann jedoch Interesse haben, dann engagieren sie sich auch wirklich. Aber leider bestimmt ein gewisser Phlegmatismus die Kultur, über den ich mich sehr ärgern kann. Das hat man in Flandern viel weniger und das macht es sehr attraktiv.

Wenn Sie sich für eine Stadt entscheiden müssten, würden sie dann Antwerpen wählen?
Antwerpen würde auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste stehen. Aber ich möchte mich nicht festlegen. Meiner Ansicht nach sollte man mit nur einer Person verheiratet sein, beim Wohnen aber sollte man mehrere Orte haben dürfen.

Könnten Sie sich als Antwerpener fühlen?
Ich könnte mich als Antwerpener fühlen, aber echter Antwerpener werden ist noch einmal etwas anders. Ich glaube schon, dass man zum Beispiel Bremer werden kann, denn ein Stadtstaat wurde fast immer von Zugezogenen gegründet. Ich kann problemlos sagen: „Ich bin Amsterdamer.“ Denn auch wenn man in Amsterdam wohnt, kaum Niederländisch spricht und von sich selbst sagt, man sei Amsterdamer, würde ein Amsterdamer immer antworten: „Klar, willkommen im Club!“ Ich glaube an das Konzept des Stadtstaates. In einer Stadt kann jeder ankommen. Wahrscheinlich könnte ich auch sagen, dass ich Antwerpener bin. Auch wenn dann nicht alle Antwerpener das akzeptieren würden. Vielleicht sollte sich Antwerpen die Offenheit der anderen alten Stadtstaaten ein wenig mehr abgucken.


Interview: Sarah De Rademaeker
Übersetzung: Rebecca Johr

directeur Vlaams Architectuurinstituut
woont in Antwerpen
°1964
komt uit Bremen


Leiter des Vlaams Architectuurinstituut
wohnt in Antwerpen
°1964
kommt aus Bremen