Vr 01/07/2016

# Liz Rowold

(deutschsprachige Fassung unten)

Liz Rowold was vroedvrouw in Keulen toen haar man eind 1968 het aanbod kreeg om in België te gaan werken. Het koppel ging het avontuur aan en besloot voor twee jaar naar België te verhuizen. Het onregelmatige leven als vroedvrouw viel moeilijk te combineren met het opvoeden van jonge kinderen en een man die vaak op zakenreis was. Liz  besloot de zorg voor het huishouden op zich te nemen, ‘omdat het toen nog vanzelfsprekend was dat de vrouw thuisbleef’.

De twee jaar in België werden uiteindelijk meer dan vier decennia. Desondanks voelt Liz zich nog altijd sterk verbonden met haar geboorteland, vooral dan met het Rijnland. Hoewel ze er niet opgroeide, beschouwt ze Keulen als ‘haar stad’, omdat ze daar gewoond en gewerkt heeft.

“Wenn ich su an ming Heimat denke und sin d'r Dom su vör me ston,
mööch ich direkt op Heim an schwenke, ich mööch zo Foss no Kölle gon.”

(Uit ‚Heimweh nach Köln’ (1936), het bekende lied in het Keulse dialect dat als onofficiële stadshymne van Keulen geldt. Geschreven door de Keulse componist Willi Ostermann.)

Hoe komt het dat jullie uiteindelijk langer dan verwacht in België zijn gebleven?

Mijn man leerde een Nederlander uit dezelfde branche kennen op de beurs en besloot uiteindelijk zelfstandige te worden in België. Waar we woonden, maakte ons toen niet zoveel uit. Wanneer je jong bent, neem je nu eenmaal meer risico’s. We hebben onze kinderen wel naar de Duitse school gestuurd, die door Duitse bedrijven zoals Bayer opgericht werd. Zo zouden ze zeker goed Duits kunnen als we toch ooit terugkeerden naar Duitsland.

Konden jullie al wat Nederlands voor jullie in België kwamen?

Nee, mijn man sprak Frans en ik ook een beetje. In Brussel spraken we in het begin dus vooral Frans en Engels. Nederlands heb ik eigenlijk ‘op straat’ geleerd. Aanvankelijk had ik natuurlijk ook niet veel tijd om Nederlands te leren. Dat is logisch wanneer je kleine kinderen hebt en een huis aan het renoveren bent.

Ik vond het op zich wel belangrijk om de taal te kennen. Als je ergens nieuw bent, moet je de plaatselijke taal leren om contacten te kunnen leggen. De mensen komen niet zomaar naar jou toe.

Uiteindelijk heb ik dan na de verhuis naar Brasschaat tekenlessen genomen, waar ik snel veel Nederlands opstak. Veel collega’s van mijn man waren Nederlanders, dus via hen leerde ik ook wel wat bij. Verder kwam ik natuurlijk vaak in contact met Vlamingen, zoals in de kleuterschool van onze dochter.

Je kinderen spreken ook perfect Nederlands, hoewel de voertaal thuis en op school hoofdzakelijk Duits was. Hoe komt dat?

Mijn kinderen hebben op straat en in de jeugdbeweging Nederlands geleerd. We woonden op een plaats in Brasschaat van waaruit zij overal zelfstandig naartoe konden. Zij deden allerlei activiteiten in de buurt zoals muziekschool, tekenschool waar zij veel met Nederlandstalige kinderen in contact kwamen. Ze zaten ook in verschillende sportclubs, bijvoorbeeld voor tafeltennis en judo.

Zijn er volgens jou grote verschillen tussen Vlaanderen en Duitsland?

In Duitsland, of tenminste in mijn streek, werd je vroeger sneller uitgenodigd bij iemand thuis. Belgen zijn op dat vlak iets minder spontaan. Ze spreken in het algemeen meer af op café of op restaurant. Voor Belgen moet er altijd een duidelijke aanleiding zijn om af te spreken. Dat vond ik wel vreemd in het begin.

Ook het eten was natuurlijk aanpassen (lacht). Hier had je voornamelijk wit brood. Er waren toen veel Duitsers die speciaal van Brussel naar Aken reden voor donker brood. Dat deed ik niet, maar iedere keer als ik naar Duitsland ging, kocht ik wel allerlei typische zaken. Wat me wel beviel, is dat Belgen veel kookten met verse ingrediënten. In Duitsland gebruikte men veel meer groenten uit conserven.

Via het bedrijf van jullie man hadden jullie contact met veel andere Duitsers. Was dat belangrijk voor jou op dat moment?

In Brussel sprak ik maar een klein beetje Frans, dus in het begin leerden we vooral andere Duitsers kennen. Vele Duitsers woonden echter in Woluwe en dat hebben wij bewust niet gedaan. Toen we naar België verhuisden wou ik een huis in een buurt waar Belgen woonden.

Ik heb nog altijd een goede Duitse vriendin uit die tijd, die ik in de kleuterschool van mijn zoon heb leren kennen. Die was met een Fransman getrouwd en woont intussen ook in Frankrijk. In Antwerpen leerden we dan weer enkele vrienden kennen via de Duitse basisschool in Stabroek.  Die school bestaat nu niet meer, omdat er doorheen de jaren meer Belgen begonnen te werken in de Duitse bedrijven die deze school hebben opgericht. De Duitsers die vandaag de dag in bedrijven zoals BASF en Bayer werken, komen vaak zonder hun familie naar België en werken hier slechts 3 à 4 jaar. Dat is een volledig andere situatie dan vroeger.

Zijn er bepaalde Duitse gewoonten of producten die je miste toen je in België kwam wonen?

We kwamen in België aan op 15 december in 1968, ik was op dat moment in verwachting. De manier waarop in Duitsland Kerstmis werd gevierd, was helemaal anders dan in België. Kerstavond bracht je thuis met je familie door. Er waren geen restaurants of cafés open. Ik weet nog dat ik de stad moest intrekken om mijn moeder op te bellen en dat ik het vreemd, ja zelfs wat vervelend, vond dat er zoveel volk op straat was.

Ook vandaag de dag vier ik Kerstmis nog op de typisch Duitse manier, samen met mijn kinderen en kleinkinderen. Zelfs mijn kleinkinderen zeggen dat het pas echt kerstavond is als de hele familie verzameld is bij mij thuis! (lacht)

Welke plaatsen in Antwerpen zou u zeker aanbevelen aan bezoekers?

Als ik met vrienden uit Duitsland in de stad ben, laat ik hen altijd de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de gezellige buurt daaromheen zien. Ook de Vlaeykensgang vind ik heel knap en verder zijn er veel gezellige binnentuintjes in het stadscentrum. Het hangt natuurlijk ook wat van het gezelschap af. Zelf ga ik vaak naar tentoonstellingen en ook gewoon langs de Schelde lopen kan heel gezellig zijn.

Antwerpen heeft voor mij een heel speciale sfeer, in vergelijking met Brussel. Ik heb eerst drie jaar in Brussel gewoond, maar Antwerpen lag mij veel beter. Brussel is heel internationaal en kosmopolitisch, maar op de Grote Markt van Brussel had ik nooit het gevoel: “hier wil ik wel eens iets gaan drinken”.

Als u  een Belg in Keulen zou rondleiden, welke plaatsen zou u hem dan zeker tonen?

De Dom mag natuurlijk niet ontbreken, maar ook de Rijn en de oude stadskern van Keulen zijn heel mooi. Er zijn ook veel interessante musea, zoals het Ludwigmuseum, het Wallraf-Richartzmuseum en het Aziatische museum.

Maar bovenal is het carnaval in Keulen meemaken een aanrader. Carnaval wordt ook wel het vijfde seizoen genoemd in Keulen. Dat begint al op de elfde van de elfde maand om elf na elf. Dan organiseren verschillende verenigingen hun eigen bal. En dan begint het pas echt terug na Kerst. Die traditie is ook niet beperkt tot de stad zelf; ook in de omgeving van Keulen leeft het carnaval ongelooflijk onder de mensen!

Wat zijn uw lievelingssteden in Duitsland?

Een lievelingsstad heb ik niet, maar ik hou wel van Mainz, omdat ik daar gestudeerd heb. Als jong meisje heb ik door heel Duitsland gelift. Dat is vandaag de dag iets minder vanzelfsprekend. Op die manier heb ik Duitsland wel redelijk goed leren kennen, maar het is moeilijk voor mij om één plek aan te duiden als lievelingsstad. Voor mij is een stad pas echt interessant als je er leuke mensen hebt leren kennen. Dat zorgt ervoor dat je goede herinneringen hebt aan die plek.

Het is hoe dan ook niet vanzelfsprekend om als nieuwkomer in een stad onmiddellijk contact te leggen met de lokale bevolking. In Keulen hebben de locals daar zelfs een woord voor en noemen ze zulke inwijkelingen ‘die imitierten Kölner’.

Interview: Tom Calmeyn

_______

Liz  Rowold war Hebamme in Köln, als ihr Mann Ende 1968 das Angebot bekam, in Belgien zu arbeiten. Das Paar nahm die Herausforderung an und beschloss, für zwei Jahre nach Belgien zu ziehen. Das unregelmäßige Leben als Hebamme ließ sich nur schwer kombinieren mit der Erziehung von zwei jungen Kindern und mit einem Ehemann, der oft auf Geschäftsreise war. Liz entschied sich dafür, den Haushalt auf sich zu nehmen, “weil es damals noch als selbstverständlich galt, dass die Frau zu Hause blieb”.

Aus den zwei Jahren in Belgien wurden letztendlich vier Jahrzehnte. Trotzdem fühlt sich Liz noch immer mit ihrer Heimat verbunden, insbesondere mit dem Rheinland. Obwohl sie dort nicht aufwuchs, betrachtet sie Köln als “ihre Stadt”, weil sie dort gewohnt und gearbeitet hat.

“Wenn ich su an ming Heimat denke und sin d'r Dom su vör me ston, mööch ich direkt op Heim an schwenke, ich mööch zo Foss no Kölle gon.

(Aus „Heimweh nach Köln“ (1936), das Mundartlied im kölschen Dialekt, das als inoffizielle Kölner Stadthymne gilt. Geschrieben vom Kölner Komponisten Willi Ostermann.)

Wieso kam es, dass ihr länger als geplant in Belgien geblieben seid?

Mein Mann machte mit einem Niederländer aus der gleichen Branche Bekanntschaft, und entschied sich dafür, sich in Belgien selbständig zu machen. Daran, wo wir wohnten, war uns nicht sehr viel gelegen. Wenn man jung ist, geht man mehr Risiko ein. Wir haben unsere Kinder aber schon auf eine deutsche Schule geschickt, die von deutschen Firmen wie Bayer eingerichtet war. So stellten wir sicher, dass ihnen das Deutsche geläufig war, sollten wir jemals nach Deutschland zurückziehen.

Konntet ihr schon ein wenig Niederländisch, als ihr nach Belgien kamt?

Nein, mein Mann hat Französisch gesprochen, und auch ich hatte Grundkenntnisse. In Brüssel haben wir zunächst vor allem Französisch und Englisch gesprochen. Niederländisch habe ich eigentlich „auf der Straße“ gelernt. Zu Anfang hatte ich natürlich auch kaum Zeit, um Niederländisch zu lernen. Das ist logisch, wenn man kleine Kinder hat und ein Haus renoviert.

An sich fand ich es schon wichtig, die Sprache zu lernen. Wenn man irgendwo neu ist, muss man die örtliche Sprache beherrschen, damit man Kontakte knüpfen kann. Die Leute kommen nicht spontan auf dich zu.

Nach dem Umzug nach Brasschaat habe ich Zeichenstunden genommen, wo ich schon bald Niederländisch lernte. Viele Kollegen meines Mannes waren Niederländer, im Kontakt zu ihnen habe ich auch etwas mitbekommen. Ich traf natürlich auch viele Flamen, etwa im Kindergarten meiner Tochter.

Deine Kinder sprechen fließend Niederländisch, obwohl die Verkehrssprache zu Hause und in der Schule hauptsächlich Deutsch war. Wie erklärt sich das?

Meine Kinder haben auf der Straße und im Jugendverein Niederländisch gelernt. Wir wohnten in Brasschaat in einer Gegend, von der aus sie überall selbständig hinkamen. Sie nahmen in der Nachbarschaft an allerhand Aktivitäten Teil, besuchten die Musikschule und die Zeichenschule, wo sie viele niederländischsprachige Kinder trafen. Sie waren auch Mitglied in verschiedenen Sportklubs, zum Beispiel für Tischtennis und Judo.

Welche Unterschiede zwischen Flandern und Deutschland sind euch sofort aufgefallen?

In Deutschland, oder zumindest in meiner Heimatregion, wird man viel schneller bei jemandem zu Hause eingeladen. Belgier sind auf diesem Gebiet etwas weniger spontan. Sie verabreden sich im Allgemeinen eher in der Kneipe oder im Restaurant. Die Belgier brauchen für ein Treffen immer einen deutlichen Anlass. Darüber habe ich mich am Anfang schon gewundert.

Auch das Essen war natürlich anpassungsbedürftig. (lacht) Hier gab es vor allem Weißbrot. Viele Deutsche sind daher nur wegen Dunkelbrot von Brüssel nach Aachen gefahren. Das habe ich niemals getan, aber jedes Mal, als ich in Deutschland war, habe ich typische Lebensmittel eingekauft. Mir gefiel, dass die Belgier mit frischen Ingredienzen kochten. In Deutschland benutzte man damals öfter Konserven.

Über die Firma deines Mannes hattet ihr viel Kontakt zu anderen Deutschen. War dir das wichtig damals?

Ich konnte nur ein bisschen Französisch, als wir in Brüssel waren. Deshalb haben wir am Anfang vor allem Deutsche kennengelernt. Viele Deutsche lebten in Woluwe, und das haben wir bewusst nicht gemacht. Als wir nach Belgien umzogen, wollte ich unter Belgiern wohnen.

Ich habe immer noch eine gute deutsche Freundin, die ich im Kindergarten meines Sohnes kennengelernt habe. Sie hat einen Franzosen geheiratet und wohnt mittlerweile in Frankreich. In Antwerpen haben wir über die deutsche Grundschule in Stabroek Freunde gemacht. Diese Schule gibt es heute nicht mehr, weil über die Jahre immer mehr Belgier in den deutschen Firmen arbeiteten, die die deutsche Schule eingerichtet hatten. Die Deutschen, die heute in Unternehmen wie BASF und Bayer arbeiten, kommen häufig ohne ihre Familie nach Belgien und arbeiten hier nur für drei bis vier Jahre. Das ist schon anders als früher.

Haben dir bestimmte deutsche Bräuche oder Produkte gefehlt, als du nach Belgien kamst?

Wir sind am 15. Dezember 1968 in Brüssel angekommen, ich war damals schwanger. Mir ist dann gleich aufgefallen, dass man in Deutschland Weihnachten ganz anders gefeiert hat als dort. Heiligabend verbrachte man in Deutschland hauptsächlich zu Hause mit der Familie. Restaurants und Cafés waren daher geschlossen. Ich weiß noch, dass ich in die Stadt ging, um meine Mutter übers Telefon anzurufen, und es befremdend, ja sogar ein bisschen ärgerlich fand, dass es so viele Menschen auf der Straße gab.

Auch heute noch feiere ich Weihnachten auf die deutsche Art und Weise, zusammen mit meinen Kindern und Enkeln. Sogar meine Enkel sagen, dass Heiligabend erst angefangen hat, wenn die ganze Familie bei mir zu Hause zusammensitzt! (lacht)

Welche Orte in Antwerpen würdest du Besuchern empfehlen?

Wenn ich mit deutschen Freunden in der Stadt bin, zeige ich ihnen immer die Liebfrauenkathedrale und das gemütliche Viertel darum herum. Auch der Vlaeykensgang finde ich sehr schön, und es gibt auch viele gemütliche Innenhöfe in der Innenstadt. Es hängt natürlich viel davon ab, mit wem man unterwegs ist. Selber besuche ich gerne Ausstellungen, und auch ein Spaziergang entlang der Schelde kann sehr schön sein.

Antwerpen hat für mich ein sehr besonderes Ambiente im Vergleich zu Brüssel. Ich habe zunächst drei Jahre in Brüssel gewohnt, aber Antwerpen gefällt mir viel besser. Brüssel ist sehr international und kosmopolitisch, doch auf dem Großen Markt hatte ich nie das Gefühl: „Hier möchte ich mal was trinken gehen.“

Wenn du einen Belgier in Köln herumführen würdest, welche Orte würdest du ihm unbedingt zeigen?

Der Dom darf natürlich nicht fehlen, aber auch der Rhein und die Altstadt von Köln sind sehr schön. Es gibt auch viele interessante Museen, wie das Ludwigmuseum, das Museum Wallraf-Richartz und das Asiatische Museum.

Ein richtig guter Tipp aber ist, mal den Kölner Karneval mit zu erleben. In Köln nennt man den Karneval manchmal die fünfte Jahreszeit. Das fängt schon am elften Tag des elften Monats um elf nach elf an. Dann organisieren viele Vereine einen eigenen Ball. Erst nach Weihnachten geht es dann wieder richtig los. Diese Tradition beschränkt sich nicht auf die Stadt; im ganzen Kölner Umland lebt der Karneval!

Was sind in Deutschland deine Lieblingsstädte?

Eine Lieblingsstadt habe ich nicht, aber ich mag Mainz, weil ich dort studiert habe. Als junges Mädchen bin ich durch ganz Deutschland getrampt. Das ist heute weniger selbstverständlich. So habe ich das Land ziemlich gut kennengelernt, aber ich finde es schwierig, eine Stadt als Lieblingsstadt zu kennzeichnen. Für mich ist eine Stadt erst recht interessant, wenn man dort Leute kennengelernt hat. Erst dann hat man schöne Erinnerungen an den Ort.

Es ist sowieso recht schwierig, als Neuling in Verbindung zur Lokalbevölkerung zu treten. In Köln gibt es dafür sogar ein Wort, und nennt man solche Einwanderer „die imitierten Kölner.“


Interview: Tom Calmeyn
Übersetzung ins Deutsche: Sven Fabré

vroedvrouw | huisvrouw
woont in Brasschaat
komt uit Keulen


Hebamme | Hausfrau
wohnt in Brasschaat
kommt aus Köln