Do 21/11/2013 16:00 → Zo 12/01/2014 17:00

Berlin Mood | Kunstenaars, ontwerpers en architecten over Berlijn
VERLENGD/VERLÄNGERT !

Galerie Valerie Traan toont werk van vijf kunstenaars en twee kunstenaarsduo's die wonen en werken in Berlijn, of die zo door de stad gefascineerd zijn dat ze een belangrijke rol speelt in hun werk.

De Vlaamse fotografe Annemie Augustijns buigt zich over Tempelhof (1923-2008), het inmiddels gesloten vliegveld van Berlijn. Marian Beschoner maakt schilderijen van de kleuren en texturen van Berlijn op basis van detailfoto's van muren uit verschillende wijken en verschillende historische perioden. Het duo Haleh & Stephanie maakt grote 'geweven' composities waarin beide kunstenaars het belang van samenwerken, van het verweven, van tegengestelde elementen tot één geheel duidelijk maken. Het werk van Isabelle Krieg thematiseert verval en het verloop van de tijd. Krieg evoceert de 'Berlin mood' met behulp van gemalen koffie tussen 'alledaagse' vlekken. De jonge architectengroep Something Fantastic ontwierp een residentie boven op het dak van een Berlijns gebouw. Ze toont een schaalmodel van het kleine, maar ruime huis dat ze voor zichzelf wil bouwen. Benedikt Terwiel toont drie werken, waarin sporen achterlaten, vergeten en herinnering de hoofdrol spelen. In 'Untitled (kitchen)', 2012/2013, geeft hij keukenvloer en -meubels met behulp van koolstofpoeder en plakband een geheugen.

Die Galerie Valerie Traan präsentiert Werke von fünf Künstlern und zwei Künstlerduos, die in Berlin wohnen und arbeiten, oder die von der Stadt so fasziniert sind, dass diese eine wichtige Inspirationsquelle für ihre Werke ist.

Die flämische Fotografin Annemie Augustijns beschäftigt sich mit Tempelhof (1923-2008), dem mittlerweile geschlossenen Stadtflughafen Berlins. Marian Beschoner fertigt Bilder an mit den Farben und den Texturen von Berlin, die er anhand von Detailfotos von Mauern aus verschiedenen Stadtvierteln und aus unterschiedlichen historischen Perioden entwickelt. Das Künstlerduo Haleh & Stephanie präsentiert große ‚gewebte‘ Kompositionen, in denen es die Wichtigkeit von Zusammenarbeiten, dem Verweben von gegensätzlichen Elementen zu einem großen Ganzen zum Ausdruck bringt. Das Werk von Isabelle Krieg thematisiert den Verfall und den Lauf der Zeit. Krieg erzeugt die ‚Berlin mood‘ mit Hilfe von gemahlenem Kaffee zwischen ‚alltäglichen‘ Flecken.
Die junge Architektengruppe Something Fantastic hat eine Residenz auf dem Dach eines Berliner Gebäudes entworfen. Sie zeigt ein Modell von dem kleinen, aber geräumigen Haus, das sie für sich selbst bauen will.
Benedikt Terwiel stellt drei Werke aus, in denen Spuren hinterlassen, vergessen und erinnern die Hauptrolle spielen. In ‚Untitled (kitchen)‘, 2012/2013, verleiht er dem Küchenboden und den Möbeln mit Kohlenstoffpuder und Klebeband ein Gedächtnis.

meer informatie | mehr Informationen

21.11.2013 - 12.01.2014

donderdag-zaterdag: 14:00-19:00

VERNISSAGE 21 november, 16:00-21:00
in aanwezigheid van de Duitse ambassadeur Dr. Eckart Cuntz | openingsdrink aangeboden door de Duitse ambassade

NOCTURNE 5 december 2013

FINISSAGE & NIEUWJAARSRECEPTIE 12 januari 2014, 12:00-17:00


WERK van Annemie Augustijns, Marian Beschoner, Isabelle Krieg, Haleh Redjaian & Stephanie Schneider, Something Fantastic, Benedikt Terwiel, Benjamin Deboosere & Wouter De Raeve

CURATOREN: Brecht Baert & Veerle Wenes voor Valerie Traan

LOCATIE: Galerie Valerie Traan, Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen

PARTNERS: Galerie Valerie Traan, Goethe-Institut Brüssel, be Berlin