Ma 18/11/2013 19:30

Berlin - wachsende Stadt |
Bevölkerungswachstum und politische Implikationen

Berlijn verandert in een razendsnel tempo. De Berlijnse stadsregering rekent in de komende jaren met een jaarlijkse toename van 40000 nieuwe inwoners. Deze ontwikkeling vormt voor politiek, maatschappij en administratie een uitdaging, maar geeft ook de mogelijkheid om stil te staan bij de problematiek en om oplossingen uit te werken. Dr. Volker Löwe spreekt over de zoektocht naar een geschikt concept voor een groeiende stad en belicht welke factoren – zoals tewerkstelling, ruimtelijke ordening en sociale cohesie - daarbij een rol spelen.

Dr. Volker Löwe, sinds 2006 hoofd van het Bureau van Deelstaat Berlijn bij de EU, voordien hoofd van de Afdeling voor EU-aangelegenheden in de Berlijnse stadsregering. Wetenschappelijk medewerker in het Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en in de Bondskanselarij. Studeerde politieke wetenschappen in Bonn.


Berlin verändert sich in rasantem Tempo. Der Berliner Senat rechnet in den nächsten Jahren mit einem jährlichen Zuwachs von 40 000 neuen Berliner/innen. Diese Entwicklung stellt für Politik, Gesellschaft und Verwaltung eine Herausforderung dar, bietet aber auch die Chance inne zu halten und (neue) Lösungsansätze zu entwickeln. Dr. Volker Löwe spricht über die Suche nach einem Leitbild für eine wachsende Stadt und beleuchtet welche Faktoren, wie gute Arbeitsplätze, langfristige Raumplanung oder auch der soziale Zusammenhalt, dabei eine Rolle spielen.

Dr. Volker Löwe, seit 2006 Leiter des Büros des Landes Berlin bei der EU; zuvor Leiter des Referats für EU-Angelegenheiten in der Senatskanzlei, Berlin. Wissenschaftliche Mitarbeit im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Bundeskanzleramt. Studium der Politischen Wissenschaft in Bonn.

meer informatie | mehr Informationen

lezing in het Duits

gratis toegang - aanmelden via
deutschcafe@ua.ac.be

LOCATIE: De Groote Witte Arend, Reyndersstraat 18, 2000 Antwerpen

PARTNERS: Deutschcafé, be Berlin