Za 09/10/2021 14:30 - 15:30

250 JAAR BEETHOVEN!
muzikale workshop voor kinderen

Als Beethoven nog zou leven, vierde hij dit jaar zijn 250ste verjaardag. Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan!
In deze workshop maken kinderen op een speelse manier kennis met muziek van de grote Duitse componist. Samen met muzikant-componist Stefan Wellens leren ze bewust te luisteren en ontdekken ze dat Beethovens composities vaak vertrekken vanuit korte, herkenbare motieven
. Aan de hand van spelletjes verkennen de kinderen de muzikale en emotionele gelaagdheid in Beethovens muziek.

Wenn Beethoven noch leben würde, würde er dieses Jahr seinen 250sten Geburtstag feiern.
Ein guter Grund, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen! In diesem Workshop lernen Kinder auf spielerische Art und Weise die Musik des großen deutschen Komponisten kennen. Zusammen mit Stefan Wellens, selbst Musiker und Komponist, lernen sie bewusst zuzuhören und zu entdecken, wie Beethovens Kompositionen oft auf kurzen, erkennbaren Motiven basieren. Durch Spiele erkunden die Kinder die musikalische und emotionale Mehrschichtigkeit von Beethovens Musik.

LOCATIE | ORT: 't Werkhuys, Zegelstraat 13 in Borgerhout.

VOOR | FÜR: kinderen van het 2e en 3e leerjaar (zonder begeleiding) - Grundschulkinder der 2. und 3. Klasse (ohne Begleitung) 

DUUR | DAUER: 1 uur - 1 Stunde

TAAL | SPRACHE: Nederlands

PRIJS | EINTRITT: 5 Euro

INSCHRIJVEN | ANMELDUNG: via mail aan info@daskulturforum.be met vermelding van telefoonnummer en naam en leeftijd van de deelnemer(s). De inschrijving is definitief na betaling. - Per E-Mail an info@daskulturforum.be unter Angabe der Telefonnummer sowie Name und Alter der TeilnehmerInnen

COVID 19: De geldende vereisten i.v.m. Covid 19 worden bij deze activiteit strikt gehandhaafd Als het event niet kan doorgaan, worden de deelnemers terugbetaald. Dieses Event entspricht den geltenden Corona-Maßnahmen. Falls die Veranstaltung nicht stattfinden kann, erhalten die TeilnehmerInnen eine Rückerstattung.