Wo 12/05/2021 20:00 → Wo 19/05/2021

LEZING | FILM | ONLINE
Joseph Beuys - de Euraziaat

Lezing met filmfragmenten door Nav Haq, curator en geassocieerd directeur van het M HKA.

Joseph Beuys was een kunstenaar binnen de naoorlogse avant-garde die er alles aan deed om de historische scheiding tussen het Westen en het Oosten te problematiseren en een nieuwe, verzoenende Euraziatische wereldvisie naar voren te schuiven. Vanuit zijn geloof in Eurazië als een veelheid van culturen die de mobiliteit van mensen, objecten en ideeën stimuleerde, verlangde hij naar een open ruimte zonder fysieke of ideologische grenzen. In de jaren 60 en 70 was Beuys actief in Antwerpen. Hij was betrokken bij de baanbrekende Wide White Space galerie, waar hij in 1968 zijn beroemde performance Eurasianstab maakte.

Deze lezing naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag poneert de figuur van Beuys als de man die ons via zijn acties en zijn kunst aanzet om onze relaties tegenover cultuur, natuur en politiek te herdenken.

____


Vortrag mit Filmausschnitten von Nav Haq, Kurator und assoziiertem Direktor des M HKA.

Joseph Beuys war ein Künstler der Nachkriegsavantgarde, der die historische Trennung von „Westen“ und „Osten“ problematisieren wollte, indem er ein neues, versöhnliches eurasisches Weltbild schuf. Er glaubte an Eurasien als eine Pluralität von Kulturen, die die Bewegung von Menschen, Objekten und Ideen ermöglichte, und wünschte sich einen offenen Raum ohne physische oder ideologische Grenzen. Beuys war in den 1960er und 1970er Jahren in Antwerpen durch sein Engagement in der bahnbrechenden Galerie Wide White Space aktiv, wo er 1968 auch seine berühmte Performance Eurasianstab realisierte.

Anlässlich seines 100. Geburtstages betrachtet diese Veranstaltung Beuys als einen Künstler, der durch seine Kunst und Aktionen unsere Beziehungen zu Kultur, Natur und Politik neu überdenkt.

LOCATIE | ORT
www.decinema.be

TIJDSTIP | ZEITPUNKT
12.05.21, 20:00 - 19.05.2021

TAAL | SPRACHE
Engels | Englisch

PARTNER|S De Cinema, M HKA, dasKULTURforum Antwerpen (initiatief)

Deze activiteit maakt deel uit van het programma 100 jaar Beuys. | Diese Veranstaltung ist Teil des Programms 100 Jahre Beuys.