EXPO "LEMMAS"
Katrin Kamrau - Testreihe V
--- HEROPENING

De tentoonstelling "Lemmas" focust op de ontwikkeling van de massamedia – van radio tot sociale media – en hun impact op de voorbije eeuw. Uitgaand van de experimentele film “Zorns Lemma“ van Hollis Frampton uit 1970 toont de expo het werk van internationale kunstenaars, waaronder de installatie “Testreihe IV“ van de Duitse kunstenaar Katrin Kamrau. De tentoonstelling wordt aangevuld met een audiovisuele performance en filmvertoningen.

Katrin Kamrau (°1981) houdt zich in haar werk bezig met processen van beeldcreatie en perceptie in relatie tot het medium fotografie, vooral met het oog op hun politieke en historische rol in de westerse samenleving. Voor haar artistieke praktijk laat ze zich inspireren door theorieën over visuele cultuur, feminisme en sociale wetenschappen, met speciale aandacht voor sociale interacties, machtsstructuren, rolmodellen en netwerken van relaties die zich rond gedrukte foto’s vormen.

In de reeks Testreihe I-VI doet Kamrau onderzoek naar testafbeeldingen op het gebied van fotografische technologie, d.w.z. naar afbeeldingen die achter de afbeeldingen liggen die we zien. Met nagebouwde composities van testafbeeldingen creëert ze interactieve installaties in de tentoonstellingsruimte. Grijskaarten en kleurkaarten liggen klaar, alleen de personen ontbreken. Het staat de bezoekers vrij om deze leegte zelf in te vullen en zowel de positie van model als van fotograaf in te nemen. Op die manier neemt Kamrau ons mee naar de oorspronkelijke opnamesituatie, dwarsboomt de dominante blik en maakt deze niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar. (Vertaald  fragment uit Heimelige Objekte. Oder die Kalibrierung des fotografierenden Blicks van Katja Böhlau in Schneiden - Falten - Kleben van Katrin Kamrau en Eun Lee)

__

In der Ausstellung "Lemmas" wird die Entwicklung der Massenmedien – vom Radio bis zu den sozialen Medien – und ihre Auswirkungen auf das vergangene Jahrhundert untersucht. Ausgehend vom experimentellen Film "Zorns Lemma" von Hollis Frampton aus dem Jahr 1970 zeigt die Ausstellung das Werk von internationalen KünstlerInnen, darunter die Installation “Testreihe IV“ der deutschen Künstlerin Katrin Kamrau. Die Ausstellung wird durch eine audiovisuelle Performance und Filmvorführungen ergänzt.

Katrin Kamrau (°1981) beschäftigt sich in ihrem Werk mit den Prozessen der Bildentstehung und der Wahrnehmung in Beziehung zum Medium der Fotografie, insbesondere im Hinblick auf deren politische und historische Rolle in der westlichen Gesellschaft. Ihre künstlerische Praxis speist sich aus Theorien der visuellen Kultur, des Feminismus und den Sozialwissenschaften mit besonderem Fokus auf soziale Interaktionen, Machtstrukturen, Rollenmodelle und Beziehungsnetze, die um gedruckte Bilder herum entstehen.

In der Arbeit Testreihe I-VI beschäftigt sich Katrin Kamrau mit "Testbildern im Bereich Fototechnik, also mit Bildern, die gewissermaßen hinter den Bildern liegen, die wir sehen. [...] Sie hat jene Kompositionen von Testbildern nachgebaut und interaktive Settings im Ausstellungsraum geschaffen. Graukeile und Farbtafeln stehen bereit, einzig die Personen fehlen. Den BesucherInnen steht es frei, diese Leerstelle zu füllen und sowohl die Position der Fotografierten, wie des Fotografierenden einzunehmen. Damit führt Kamrau uns vor die eigentliche Aufnahme, durchkreuzt Blickregime und macht diese nicht nur sichtbar, sondern erfahrbar." (aus: Heimelige Objekte. Oder die Kalibrierung des fotografierenden Blicks von Katja Böhlau in Schneiden - Falten - Kleben von Katrin Kamrau und Eun Lee)

 

LOCATIE|ORT: Out of Sight, Dokter van de Perrelei 51, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

VERNISSAGE: 23/10/2020, vanaf|ab 18:00

HEROPENING: 18/12/2020

OPEN|OFFEN: vrij|Frei – zon|Sonn, 12:00-18:00

INKOM|ZUTRITT: gratis

PARTNER|S: Out of Sight, Stad Antwerpen, Österreichisches Kulturforum, Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, dasKULTURforum Antwerpen

MEER|MEHR INFO