Vr 09/12/2016 20:00 - 23:00

THEATER + DEBATTE | Die Jugend einer kranken Gegenwart

“Zieke Jeugd” is een recente productie van Theater Zuidpool, gebaseerd op de bekende theatertekst “Krankheit der Jugend” van de Duitstalige auteur Ferdinand Bruckner, pseudoniem van Theodor Tagger (1891-1958). De van oorsprong Oostenrijkse schrijver groeide in Wenen, Graz en ook in Berlijn op, waar hij zijn stempel drukte op de artistieke scène. Zo gaf hij het laat-expressionistische tijdschrift “Marsyas” (1917-1919) uit, waarin onder andere Herman Hesse en Alfred Döblin geregeld publiceerden en kunstenaars zoals Max Pechstein illustreerden. In 1922 stichtte hij het Berlijnse Renaissance-Theater en na zijn ballingschap in de VS werd hij dramaturg van het Schillertheater in West-Berlijn. In Berlijn schreef hij ook zijn “Krankheit der Jugend”, dat bij de première in 1926 veel stof deed opwaaien door de snedige en harde analyse van de uitzichtloze staat van de jeugd – en bij uitbreiding van de maatschappij. Het stuk schetst de wereld van een naoorlogse jeugd die met zichzelf geen blijf weet, worstelt met haar seksuele identiteit en opgroeit in een steeds hardere, gepolariseerde samenleving.

Zeven jonge Belgische theatermakers hebben het stuk vanuit een hedendaags perspectief herwerkt en gaan zo de dialoog aan met het verleden. “Zieke Jeugd” ging in juni 2016 in première en werd door pers en publiek lovend onthaald. In december wordt “Zieke Jeugd” opnieuw geprogrammeerd in het kader van het RECUP-festival. Aansluitend nodigen dasKULTURforum, Etcetera en Theater Zuidpool een aantal enkele theaterkenners en –liefhebbers uit om over het stuk en de context te reflecteren. We brengen sprekers samen uit verschillende generaties  en tradities en met verschillende achtergronden (sociologie, jeugdwerk, geschiedenis,…) en gaan zo in op verschillende interpretaties en belevingen van het stuk.

--------------

“Zieke Jeugd” ist eine Produktion von Theater Zuidpool, die auf dem Theatertext “Krankheit der Jugend” des deutschsprachigen Autors Ferdinand Bruckner, geboren Theodor Tagger (1891-1958) basiert. Der österreichische Autor wuchs in Wien, Graz und auch in Berlin auf, wo er die künstlerische Szene prägte. Er war Herausgeber der spätexpressionistischen Zeitschrift “Marsyas” (1917-1919), in der regelmäßig Beiträge von Autoren wie Herman Hesse und Alfred Döblin, und Illustrationen von Künstlern wie Max Pechstein erschienen. 1922 gründete er das Berliner Renaissance-Theater und nach seinem Exil in den Vereinigten Staaten wurde er Dramaturg des Schillertheaters in West-Berlin. In Berlin schrieb er auch das Stück “Krankheit der Jugend”,
das die Welt der Jugend in der Nachkriegszeit skizziert. 1926 wirbelte die Premiere wegen der pfiffigen und harten Analyse der aussichtslosen Situation der Jugend – und der Gesellschaft überhaupt – viel Staub auf.

Sieben junge belgische Schauspieler haben das Stück aus der heutigen Perspektive heraus überarbeitet, und so auf die Vergangenheit bezogen. “Zieke Jeugd” wurde im Juni 2016 uraufgeführt und von der Presse sowie von dem Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Im Dezember wird “Zieke Jeugd” im Rahmen des RECUP-Festivals noch einmal programmiert. Anschließend laden dasKULTURforum, Etcetera und Theater Zuidpool einige Theaterexperten und –liebhaber ein, die ich über das Stück und seinen Kontext beugen werden. Wir bringen Sprecher verschiedener Generationen und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen und gehen auf unterschiedliche Interpretationen und Eindrücke ein.

 

 

UUR | 20u theater, 22u debat

LOCATIE | Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen

TAAL | Nederlands

TICKETS | via Theater Zuidpool 

PARTNERS | Theater Zuidpool, Etcetera, Goethe Institut