Do 27/11/2014 20:00 - 21:30

Een avond met Joseph Roth | Ein Abend mit Joseph Roth

Dit jaar is het 120 jaar geleden dat de Oostenrijkse schrijver Joseph Roth (1894-1939) geboren werd en 75 jaar geleden dat hij overleed. Reden genoeg om 2014 tot een gedenkjaar uit te roepen en de auteur weer onder de aandacht te brengen. Roth was een van de beroemdste journalisten en schrijvers van zijn tijd. Hij kent ook vandaag nog een indrukwekkende schare bewonderaars, zoals Tom Lanoye, Stefan Hertmans en Geert van Istendael. 

Els Snick, auteur van de studie Waar het me slecht gaat is mijn vaderland. Joseph Roth in Nederland en België en samensteller/vertaler van de bundel Hotelmens. Reportages en brieven brengt het verhaal van Roths leven en gidst ons door zijn indrukwekkende oeuvre. Het verhaal van Joseph Roth begint in zijn geboortestad Brody (in het huidige Oekraïne). De Eerste Wereldoorlog beleefde hij aanvankelijk als student en beginnend journalist in Wenen, vervolgens aan het front vlakbij de Russische grens. In het Berlijn van de gouden jaren twintig klom Roth op tot sterjournalist. Met de romans Job en Radetzkymars verwierf hij internationale roem. Na de machtsovername van de nazi's in 1933 vluchtte hij naar Parijs en hij woonde vervolgens als emigrant in Amsterdam, Brussel en Oostende. Zijn dood in mei 1939 was een schok voor de vele vrienden die hij achterliet op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, die hij beter dan wie ook had zien aankomen.

De acteurs Gene Bervoets en Tine Laureyns illustreren dit levensverhaal met fragmenten uit het werk van Joseph Roth. Een gelegenheidsorkest onder leiding van Bertel Schollaert zorgt voor de muzikale omlijsting. Na afloop is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de acteurs.


Anlässlich seines 120. Geburtstags sowie 75. Todestags widmen wir dem österreichischen Schriftsteller Joseph Roth (1894-1939) im Gedenkjahr 2014 besondere Aufmerksamkeit. Roth war einer der berühmtesten Journalisten und Schriftsteller seiner Zeit. Auch heute noch erfreuen sich zahlreiche Bewunderer seiner Werke, darunter Tom Lanoye, Stefan Hertmans und Geert van Istendael.

Els Snick, Autorin der Studie Waar het me slecht gaat is mijn vaderland. Joseph Roth in Nederland en België “ und Verfasserin/Übersetzerin der Sammlung Hotelmens. Reportages en brieven”,  erzählt aus dem Leben von Roth und führt durch sein beeindruckendes literarisches Erbe. Die Geschichte von Joseph Roth beginnt in seiner Geburtsstadt Brody (in der heutigen Ukraine). Den Ersten Weltkrieg erlebte er anfangs als Student und Journalist in Wien, von wo aus er an die Front nahe der russischen Grenze geschickt wurde.  Im Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre stieg er zum Starjournalisten auf. Mit den Romanen Hiob” und  Radetzkymarsch” gelang ihm der internationale Durchbruch. Nach der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933 flüchtete er nach Paris und lebte in Amsterdam, Brüssel und Ostende im Exil. Sein Tod im Mai 1939 wurde tief betrauert. Wenig später brach der Zweite Weltkrieg aus, dessen nahenden Anfang er kommen sah.

Die Schauspieler Gene Bervoets und Tine Laureyns veranschaulichen die Lebensgeschichte  von Joseph Roth mit Auszügen seiner Werke. Musikalische Orchesterumrahmung gibt es unter Leitung von Bertel Schollaert. Anschließend besteht die Möglichkeit, mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Verdere info | weitere Informationen

PARTNER|S: dasKULTURforum, Goethe Institut Brüssel

LOCATIE | ORT: deSingel, Kleine Zaal

TAAL | SPRACHE: Nederlands / Niederländisch

INKOM | EINTRITT: €12  Basis, €10  -25/65+, €8 -19 jaar

TICKETS : www.desingel.be & 03 / 248 28 28 (10-18.30 Uhr)