Wo 26/03/2014 20:00

Der Tod des Empedokles
De dood van Empedokles
boek - gesprek - lezing - muziek

Der Tod des Empedokles geldt als een van de hoogtepunten van de Duitse literatuur. De drie versies van dit mooie, onafgewerkte treurspel van Friedrich Hölderlin zijn nu voor het eerst integraal in het Nederlands vertaald door Prof. Dr. Bart Philipsen. Een intellectueel drama over ecologie, poëzie, wetenschap, politieke retoriek en charisma.

Der Tod des Empedokles ist einer der Höhepunkte der deutschen Literatur. Die drei Fassungen dieser schönen, unvolledeten Tragödie von Friedrich Hölderlin sind jetzt zum ersten Mal von Prof. Dr. Bart Philipsen vollständig ins Niederländische übersetzt. Ein intellektuelles Drama über Ökologie, Poesie, Wissenschaft, politische Rhetorik und Charisma.

Inleiding | Einführung: Carl De Strycker (Poëziecentrum)
Gesprek | Gespräch: Prof. Dr. Bart Philipsen (KUL), Prof. Dr. Dirk De Schutter (HUB), Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (UA)
Lezing tekstfragmenten | Lesung aus dem Text: Sofie Decleir, Sarah Eisa (Zuidpool)
Muziek | Musik: Kaat Hellings, Bert Dockx (Zuidpool)
Aansluitend receptie | anschliessend Empfang

meer informatie

gratis | reserveren aanbevolen | Anmeldung wird empfohlen: david@zuidpool.be

LOCATIE: Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11,2000 Antwerpen

PARTNERS: Poëziecentrum, Theater Zuidpool, Goethe-Institut Brüssel, Universiteit Antwerpen & Visual Poetics. i.s.m. dasKULTURforum