Ma 27/01/2020 20:30 - 21:30

FILM „Die Tortur“ (2018)

Op de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust tonen het Goethe-Instituut Brussel en dasKULTURforum Antwerpen, in samenwerking met De Cinema, het audiovisuele essay "Die Tortur" van Dieter Reifarth.

Jean Améry was 31 jaar oud toen hij op 23 juli 1943 in Brussel bij het verspreiden van antinazistische folders werd gearresteerd. Hij werd gemarteld in het beruchte Fort van Breendonk, “opvangkamp” tijdens de Duitse bezetting en vandaag nationaal Gedenkteken. Améry zal voor het leven getekend blijven door de sporen van het mentale "brandmerk" en het verlies van het fundamentele "vertrouwen in de wereld".

     "De beproeving is de vreselijkste gebeurtenis die een mens in hem kan
     houden. Wie bezwijkt aan marteling kan niet langer thuis worden in de
     wereld".
Jean Améry

In zijn essay “Die Tortur” (1966) reflecteert Améry over zijn ervaringen. Een radio-opname waarin hij deze tekst voorleest, vormt de akoestische basis van Dieter Reifarth's film. Hij combineert Améry's onopdringerige en oprechte stem met opnames van Breendonk en de plaatsen van marteling. De beschrijvingen van de martelingen zijn sober; de focus ligt niet op de praktijken van de beulen, maar op de blijvende sporen van marteling. Een verontrustend filmessay tussen het museale geheugen en het heden, wars van enige fictionalisering.

***

Am Tag des Gedenkens an die Opfer der Shoah zeigen das Goethe-Institut Brüssel und dasKULTURforum Antwerpen in Zusammenarbeit mit De Cinema Dieter Reifarths Filmessay „Die Tortur“.

Jean Améry ist 31 Jahre alt als er beim Verteilen antinazistischer Flugblätter am 23. Juli 1943 in Brüssel verhaftet wird. Im berüchtigten Fort Breendonk, „Auffanglager“ während der deutschen Besatzung und heute nationale Gedenkstätte, wird er gefoltert. Von den Spuren des seelischen „Feuermals“, vom Verlust des „Weltvertrauens“ wird er lebenslang gezeichnet bleiben.


     "Die Tortur ist das fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch in sich bewahren
     kann. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt."
     Jean Améry

In dem Essay „Die Tortur“ (1966) reflektiert Améry über seine Erlebnisse. Eine Radioaufnahme, in der er diesen Text liest, bildet das akustische Fundament des Films von Dieter Reifarth. Reifarth verbindet die sanfte, facettenreiche und unverstellt klingende Stimme Amérys mit atmosphärischen Aufnahmen von Breendonk und den Orten der Folter. Die Schilderungen der erlebten Folter sind nüchtern, frei von jeder sprachlichen Dramatik. Im Mittelpunkt stehen nicht die Praktiken der Folterknechte sondern vielmehr die bleibenden Spuren beim Gefolterten. Ein verstörender Filmessay zwischen Gegenwart und musealem Erinnern, fern jeglicher Fiktionalisierung.

LOCATIE|ORT: De Cinema, Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

TAAL|SPRACHE: Duits met Ned. OT| Deutsch mit nied. UT

VERDERE|WEITERE PRAKTISCHE INFO

TRAILER